Sidst gennemgået: den 19. april 2021

Programmet Expedia Rewards ("programmet") udbydes til kunder hos Expedia.dk efter eget skøn af Expedia, Inc., 333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98006 USA og er kun tilgængeligt for personer, der er atten (18) år eller derover, har en gyldig e-mailadresse og har tilmeldt sig programmet ("medlem(mer)"). Ved at deltage i programmet kan medlemmer optjene Expedia Rewards-point ("Expedia Rewards-point" eller "point") for reservation og fuldførelse af kvalificerede rejser gennem Expedia samt indløse tilgængelige point til visse rejsekomponenter, i overensstemmelse med nærværende vilkår og betingelser og afhængig af tilgængeligheden af de kvalificerede rejsekomponenter. For at optjene Expedia Rewards-point skal den kvalificerede rejse fuldføres. Dette betyder, at du som medlem af Expedia Rewards har overnattet på det hotel, du reserverede, fløjet med dit planlagte fly, anvendt den udlejningsbil, du reserverede som del af din pakkerejse, eller deltaget i den aktivitet, du reserverede og betalte for. I nærværende vilkår og betingelser hentyder "du", "dig", "din", "dit" og "dine" til ethvert medlem eller enhver kunde, der er kvalificeret til at deltage i programmet.

Medlemskab af Expedia Rewards er ugyldigt, hvis lovgivning i den stat eller det land, hvor medlemmet bor, forbyder det, og medlemskabet kan ændres, hvor det måtte være nødvendigt for at overholde sådanne love og bestemmelser.

Expedia kan efter eget skøn ændre ethvert af de vilkår og betingelser, som gælder for programmet – herunder, men ikke begrænset til, reglerne for optjening og indløsning af Expedia Rewards-point, udløbspolitikken for point, samt hvilke produkter og tjenester der kan optjenes og indløses point for – på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel, selvom disse ændringer kan påvirke din mulighed for at bruge de point eller fordele, som du indtil da har optjent. Expedia forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere ethvert medlem af Expedia Rewards, som skønnes at have manipuleret med programmets gennemførelse, at have overskredet nærværende vilkår og betingelser eller at have handlet på en svigagtig eller vildledende måde. Alle forsøg fra ethvert medlem af Expedia Rewards på at undergrave programmets lovlige gennemførelse kan udgøre en overtrædelse af straffeloven eller civilretten, og hvis et sådan forsøg foretages, forbeholder Expedia sig retten til at søge erstatning fra en sådan person i den videste udstrækning, som loven tillader det. Expedias manglende håndhævelse af en bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser betyder ikke, at bestemmelsen tilsidesættes. Expedia giver ingen garanti, reklamationsret eller erklæring af nogen art i forbindelse med programmet. Du friholder Expedia og dennes partnerselskaber fra ethvert ansvar i forbindelse med optjening, indløsning og brug af Expedia Rewards-point, herunder alle bonuspointkuponer, som efter modtagelse bliver stjålet, mistes eller beskadiges. Expedias leverandører er på ingen måde tilknyttede eller ansvarlige for administrationen af programmet Expedia Rewards.

Din fortsatte deltagelse i programmet udgør din accept af alle ændringer i nærværende vilkår og betingelser. Du er ansvarlig for at kende til alle ændringer, som Expedia foretager i nærværende vilkår og betingelser. Den seneste version af nærværende vilkår og betingelser kan ses på hjemmesiden på www.Expedia.dk/rewards og erstatter alle tidligere versioner af nærværende vilkår og betingelser.


 • Programmet har ikke en forudbestemt afslutningsdato og kan fortsætte indtil det tidspunkt, hvor Expedia beslutter at stoppe programmet. Expedia kan når som helst stoppe programmet. Ved afslutning har du tre (3) år fra den dato, hvor programmets afslutning annonceres, til at bruge tilgængelige Expedia Rewards point, der måtte være tilbage på din konto. Efter denne dato mistes retten til alle point uden kompensation.

 • For at optjene Expedia Rewards-point for en reservation på Expedia skal du være medlem af Expedia Rewards og være logget på din konto, inden du foretager en reservation. Du optjener ikke point for reservationer, som du foretager på Expedia.dk uden at være logget på din konto. Selv hvis du tilmelder dig Expedia Rewards efter reservation, men inden rejsen er fuldført, tilskrives der ikke point for denne reservation.

 • Som tilmeldt medlem af programmet modtager du regelmæssige kontoserviceopdateringer via e-mail. Du kan ikke framelde dig regelmæssige kontoserviceopdateringer. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra Expedia Rewards, skal du lukke din konto. Medlemmer kan lukke deres konto ved at ringe til kundeservice. Din mulighed for at optjene og indløse Expedia Rewards-point suspenderes, når du lukker din konto. Lukker du din konto, vil du ikke længere have adgang til din profil eller din kontooversigt, du vil ikke optjene Expedia Rewards-point for fremtidige reservationer, og optjente Expedia Rewards-point vil ikke kunne indløses. Har du point i din konto, når du lukker den, udløber de, så snart kontoen lukkes.

 • Expedia uddeler kun point til ejeren af den konto, som alle kvalificerede reservationer er foretaget fra. Yderligere personer benævnt som medrejsende på rejseplanen optjener ikke point. Hvis du som rejsearrangør reserverer en rejse til en anden person ved hjælp af arrangørindstillingerne på din Expedia-konto, optjener den person, hvis konto du bruger til at reservere rejsen, kun point for den kvalificerede reservation, hvis vedkommendes Expedia-konto er tilmeldt programmet, og hvis det er en aktiv konto.

  Efter at have foretaget en kvalificeret reservation har det forventede antal Expedia Rewards-point, som vil blive tildelt, en afventende status indtil tredive (30) dage, efter at rejsen er fuldført. Som nævnt ovenfor, og af hensyn til tydeliggørelsen, betyder "fuldført rejse", at du som medlem af Expedia Rewards har overnattet på det hotel, du reserverede, fløjet med dit planlagte fly, anvendt den udlejningsbil, du reserverede som del af din pakkerejse, eller deltaget i den aktivitet, du reserverede og betalte for. Afventende Expedia Rewards-point kan ikke indløses til brug. Tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse vil pointene gå fra at have en afventende status til at have en tilgængelig status. Når Expedia Rewards-pointene har status som tilgængelig, kan de bruges af medlemmet til indløsningsformål. Beregningen af de afventende Expedia Rewards-point på reservationstidspunktet er baseret på rejseplanens oplysninger om reservation og fuldførelse. Ændringer eller afbestillinger af den reserverede rejseplan kan resultere i forskelle mellem det anslåede antal afventende point og det endelige antal point, som indsættes på medlemmets konto for rejseplanen. Der optjenes ikke Expedia Rewards-point for ændrings- eller afbestillingsgebyrer pålagt af leverandører.

  Expedia forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere alle afventende eller tilgængelige Expedia Rewards-point, som er blevet optjent eller tildelt for ubrugte rejseelementer. Expedia Rewards-point annulleres, når et medlem får en refusion fra enten Expedia eller en rejseleverandør. Point optjent som følge af svigagtige, proforma eller falske oplysninger annulleres af Expedia.

  Expedia har ret til at overvåge medlemmets kontoaktivitet, når der er nødvendigt. En sådan overvågning finder kun sted i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis din konto på Expedia Rewards viser tegn på bedrageri, misbrug eller mistænkelige aktiviteter, kan Expedia lukke din konto eller deaktivere den øjeblikkeligt, og du kan miste dine optjente Expedia Rewards point. Hvis du har foretaget svigagtige aktiviteter, forbeholder Expedia sig retten til at igangsætte strafferetlig forfølgelse og kan finde begrundelse for at konfiskere alle indløste belønninger som følge af sådanne aktiviteter. Derudover kan du være ansvarlig for Expedias økonomiske tab, herunder omkostninger til sagsanlæg og erstatning, ligesom du ikke vil have tilladelse til at deltage i Expedia Rewards i fremtiden. Expedia Rewards point for reservationer, der anses som svigagtige, annulleres sammen med den konto, der er tilknyttet de svigagtige reservationer, så der ikke længere kan optjenes og indløses Expedia Rewards-point. Hvis du vil anfægte deaktiveringen af en konto eller annulleringen af Expedia Rewards point, skal du ringe på 43 68 20 60.

  Hvis din konto ikke viser det korrekte antal Expedia Rewards-point, som du burde have fået tildelt ud fra Expedias beregning, forbeholder Expedia sig retten til at øge eller mindske din pointsaldo. Hvis du mener, at din konto har været udsat for mistænkelige aktiviteter, skal du kontakte Expedias servicecenter straks. Hvis det fastslås, at du har været offer for bedrageri, kan de point, som du har optjent, muligvis overføres til en ny konto.

  Pointoptjening, indløsningspriser og kvalificeringskrav til bruttoreservationsværdi for Elite-status fastlægges ud fra den lokale valutakurs i forhold til amerikanske dollars og kan ændres. Optjente point og indløsningsaktiviteter kan ses på siden Expedia Rewards-aktivitet. Expedia Rewards-point og belønninger har ingen kontantværdi og kan ikke byttes væk eller indløses til kontanter. Expedia Rewards-point kan ikke tildeles, sælges, overføres og/eller pantsættes til en tredjepart. Du har ingen ejendomsret over eller anden retlig interesse i Expedia Rewards-point. Du er ansvarlig for alle personlige skattekrav, der kan være relateret til deltagelse i Expedia Rewards og indløsning af alle belønninger.

  Hvis et medlem mener, at vedkommende ikke har modtaget det rette antal Expedia Rewards-point for en reservation, skal medlemmet kontakte Expedias kundeservice på 43 68 20 60 inden for halvfems (90) dage fra rejsens slutdato. Expedia træffer den endelige beslutning om, om pointjusteringer af enhver art er berettiget for den pågældende rejse. Expedia Rewards-point vil under ingen omstændigheder blive flyttet manuelt fra afventende status til tilgængelig status hurtigere end tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.

 • Det forventede antal Expedia Rewards-point, som vil blive tildelt, har en afventende status, indtil rejsen er fuldført, og betalingen er bekræftet. Se nedenstående skema for det tidsrum, som det kan tage at flytte point fra afventende status til tilgængelig status.

  Kvalificeret reservation Tidspunkt for pointbekræftelse
  Flyrejser 30 dage efter rejsens afslutning
  Pakkerejser 30 dage efter rejsens afslutning
  Hotel betalt ved reservation 30 dage efter rejsens afslutning
  Hotel betalt under opholdet 35 dage efter rejsens afslutning
  Aktiviteter 30 dage efter rejsens afslutning
 • Der optjenes point ud fra de priser, som fra tid til anden specificeres på siden Fordele på https://www.expedia.dk/rewards/howitworks#benefits. Der kan optjenes point ved reservation af følgende kvalificerede rejseelementer på Expedia.dk, når du er logget på din konto:

  • Hotel (optjen tre gange så mange Expedia Rewards-basispoint, når du booker et VIP Access-hotel, ekskl. skatter og gebyrer)
  • Billeje fra biludlejningsfirmaer vist på www.Expedia.dk*
  • Udelukkelser**
  • Aktiviteter
  • Pakker med fly + hotel
  • Pakker med fly + bil
  • Pakker med fly + hotel + bil

  *Biludlejningsfirmaerne kan ændres fra tid til anden

  **Bestilling af flyrejser skal foretages på Expedia.dk. Er flyrejsen bestilt og betalt på flyselskabets hjemmeside (selvom du søgte på Expedia.dk), optjener den ikke Expedia Rewards-point

 • Følgende rejseelementer er ikke kvalificeret til optjening af Expedia Rewards-basispoint:

  • Forsikring
  • Krydstogter
  • Pakkeferier
  • Flyrejser, der er booket via flyselskabets hjemmeside. Dette gælder også, selv om du søgte efter flyrejser på Expedia.dk
 • Lejlighedsvist kan Expedia give mulighed for at optjene yderligere Expedia Rewards-bonuspoint. Alle gældende vilkår og betingelser i forbindelse med det specifikke bonustilbud skal overholdes, før at du optjener Expedia Rewards-bonuspoint for din reserverede og fuldførte rejse. Expedia Rewards-bonuspoint indsættes på din konto som afventende på reservationstidspunktet og flyttes til tilgængelig status tredive (30) dage efter rejsens slutdato, medmindre andet er angivet i de tilbudsspecifikke vilkår og betingelser. Expedia Rewards-bonuspointtilbud gælder for ændrede reservationer, så længe at den ændrede reservation stadig opfylder alle krav og betingelser for tilbuddet. Bonuspointtilbud gælder ikke for afbestilte reservationer. Tilbud er begrænsede til tilbudsmodtageren og kan ikke overføres. Bonuspointtilbud kan ikke indløses til kontanter. Ugyldig, hvor det er forbudt ved lov.

 • Expedia Rewards-point udløber ikke, så længe der er kvalificerede køb- eller indløsningsaktiviteter på Expedia.dk via din konto mindst én gang hver tredje (3.) år. "Kvalificerede køb- eller indløsningsaktiviteter" betyder en kvalificeret rejse eller et rejseelement via Expedia Rewards, som er blevet reserveret og betalt for, samt hvor pointene er blevet bekræftet, eller en indløsning af en rejsefordel via din konto. Alle point på din konto udløber, hvis der ikke er nogen kvalificerede købs- eller indløsningsaktiviteter gennem en periode på tre (3) år. Når de er udløbet, vil Expedia Rewards-point ikke blive genindsat.

 • Expedia Rewards-point kan indløses i forbindelse med reservation på hoteller, der tilbyder muligheden "Betal nu", for kuponer, som kan anvendes til reservation af fly + hotel, der inkluderer et hotelophold med "Betal nu"-mulighed, oplevelser samt udlejningsbiler med muligheden "Betal nu". Pointene kan ikke indløses til kontanter og har ingen kontantværdi. Pointene kan ikke kombineres med andre gavekort, kuponer, rabatter, opgraderinger, fordele eller tilbud. Pointene udbydes som et tilbud og er ugyldige, hvis de sælges for kontanter eller anden godtgørelse, eller hvis de ændres eller kopieres. De kan ikke genudstedes, hvis de mistes eller bliver beskadigede eller stjålet. Pointene er ikke gyldige, hvor det er forbudt ved lov.

 • Medlemmer kan indløse tilgængelige Expedia Rewards-point til hel eller delvis betaling på et hotel med Expedia-pris, inklusive skatter og gebyrer. Point kan kun indløses, når Expedia betales på reservationstidspunktet. Point kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, forudbetalte reservationer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger.

 • Expedia Rewards Medlemmer kan indløse tilgængelige Expedia Rewards-point til Expedia-kuponer med forskellig værdi ("Rewards-kupon"), der kan bruges på pakkerejser, der inkluderer et hotel med muligheden "Betal nu" Når du indløser Expedia Rewards-point til en Expedia Rewards-kupon med det valgte beløb, vil du få udstedt en Expedia Rewards-kuponkode. Den udstedte Expedia Rewards-kupon er gyldig i tolv (12) måneder og gemmes på medlemmets Expedia-konto. Den kan ses på siden Kuponer under "Min konto". Når Expedia Rewards-kuponkoden er udstedt, kan Expedia Rewards-kuponen indløses af medlemmet. De vilkår og betingelser, der gælder for hver Expedia Rewards-kupon, bekræftes på udstedelsestidspunktet. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du også de vilkår og betingelser, der gælder for hver Expedia Rewards-kupon, som kan blive udstedt. Indløste Expedia Rewards-point modregnes din konto, når Expedia Rewards-kuponkoden udstedes. Pointbeløb eller tilgængelighed er ikke bekræftet, før det påkrævede antal Expedia Rewards-point er blevet fratrukket medlemmets konto, og Expedia Rewards-kuponen er udstedt.

  Rewards-kuponer kan kun indløses til reservation af pakkerejser med fly + hotel, som inkluderer et hotel med muligheden "Betal nu" på Expedia.dk, og kun når Expedia betales på reservationstidspunktet. Expedia Rewards-kuponer vil først blive brugt på hoteldelen af pakkerejsen, dernæst på flydelen af pakkerejsen, med undtagelse af eventuelle skatter, gebyrer og andre omkostninger forbundet med pakkerejsen. Bemærk venligst: Alle kuponbeløb, der bruges på flydelen af pakkerejsen, vil blive refunderet til dit kreditkort, efter købet er blevet bekræftet, som regel inden for 10 arbejdsdage. En Expedia Rewards-kupon kan kun anvendes til én (1)-pakkerejse og ét hotelværelse pr. reservation. En Expedia Rewards-kupon kan ikke bruges til at reservere flere hotelværelser i samme rejseplan. Expedia Rewards-kuponer har ingen kontantværdi. Expedia Rewards-kuponer kan ikke kombineres med eller bruges på gavekort, opgraderinger, fordele eller kuponer. Alle skatter, gebyrer, omkostninger og tillægsgebyrer for reservationen, herunder, men ikke begrænset til, bagagegebyrer, sædeopgraderinger, gebyrer for ekstra personer, parkering, telefon og andre omkostninger, der gælder for reservationen, er den rejsendes ansvar, og Expedia Rewards-kuponer kan ikke anvendes på sådanne beløb. Expedia Rewards-kuponer kan ikke bruges til at betale afbestillings- eller ændringsgebyrer, forudbetalte reservationer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger. Ugyldig, hvor det er forbudt ved lov. Der vil ikke blive refunderet Expedia Rewards-point for ubrugte eller udløbne Expedia Rewards-kuponer.

 • Medlemmer kan indløse deres tilgængelige Expedia Rewards-point til delvis eller fuld betaling af billeje, når Expedia opkræver betalingen på reservationstidspunktet. Denne betalingsmulighed kaldes ”Betal nu”, og du kan se den, når du har valgt din bilklasse.

  Indløsning af point og reservation afhænger af tilgængelighed hos den pågældende rejseleverandør, og begrænsninger kan gælde. Når indløsningen af point dækker 100% af reservationsomkostningerne, kan medlemmer ikke optjene basis- eller bonuspoint i forbindelse med transaktionen.

  Betaling med point er muligt hos udvalgte biludlejningsfirmaer – se hjemmesiden for yderligere oplysninger. Hvis det er muligt at indløse point ved reservation af en udlejningsbil, kan du anvende pointene på betalingssiden. Se venligst Expedias vilkår for brug for yderligere vilkår i forbindelse med indløsning af point.

 • Medlemmer kan indløse deres tilgængelige Expedia Rewards-point til delvis eller fuld betaling af en oplevelse, når Expedia opkræver betalingen på reservationstidspunktet. Indløsning af point og reservation afhænger af tilgængelighed hos den pågældende rejseleverandør, og begrænsninger kan gælde.

  Når indløsningen af point dækker 100% af reservationsomkostningerne, kan medlemmer ikke optjene basis- eller bonuspoint i forbindelse med transaktionen. Se venligst Expedias vilkår for brug for yderligere vilkår i forbindelse med indløsning af point.

 • Elite-status er en eksklusiv fordel ved medlemskab af Expedia Rewards. Alle medlemmer starter med en Blue-status i programmet og skal overholde de angivne Elite-kvalificeringskriterier. Alle vilkår og betingelser for Expedia Rewards er gældende for Elite-status. Kun de reservationer, som du foretager fra din tilmeldte konto på Expedia Rewards, er kvalificerede til Elite-status, som omfatter Expedia Rewards Silver-status og Expedia Rewards Gold-status. Visse programtilbud og statusfordele er ikke tilgængelige for medlemmer, der er bosiddende uden for Danmark.

  Expedia forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller suspendere Expedias Elite-statusprogram ("Elite-statusprogrammet") og/eller nærværende vilkår og betingelser eller at begrænse programmets tilgængelighed for en given person på et givent tidspunkt uanset årsag og uden forudgående varsel eller ansvar i forhold til dig.

  I tilfælde af bedrageri eller misbrug af Elite-statusprogrammet forbeholder Expedia sig ret til efter eget skøn at foretage passende administrative og/eller retslige skridt, herunder, men ikke begrænset til, lukning af medlemskonti.

  Medlemmer kan kvalificere sig til Elite-status ved at:

  1. Foretage et bestemt antal hotelovernatninger til en værdi af DKK 500 pr. overnatning eller derover, eller
  2. Bruge et kvalificeret minimumsbeløb på Expedia.dk. Følgende kriterier skal overholdes mellem d. 1. januar og 31. december i et givent år:
  Silver7 hotelovernatninger eller DKK 40.000 i kvalificeret forbrug på Expedia.dk
  Gold15 hotelovernatninger eller DKK 80.000 i kvalificeret forbrug på Expedia.dk

  Kvalificerende rejser eller aktiviteter skal være fuldført inden kl. 23.59 PST d. 31. december i kvalificeringsåret for at tælle i opgradering af niveau samt samling af overnatninger. Rejser, som begynder i ét kalenderår, men slutter i det næste, tæller med i opgradering af niveau for begge kalenderår.

  Kvalificeret forbrug på Expedia.dk omfatter hotel, flyrejse, biludlejning, pakkerejser og aktiviteter. Elite-status kan ophæves når som helst efter Expedias eget skøn, hvis den rejse, der har indtjent statussen, ikke er fuldført.

  Når du har opnået Elite-status, er den gyldig i resten af det kalenderår, du kvalificerede dig i, hele det næste kalenderår og indtil d. 28. februar det efterfølgende år, medmindre andet er angivet.

  1. Expedia Rewards-bonuspoint: Expedia Rewards Silver-medlemmer får 10% i bonus på alle optjente basispoint. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.
  2. Eksklusive hotelfaciliteter: Silver-medlemmer får adgang til eksklusive faciliteter på over 900 deltagende VIP Access-hoteller. Faciliteter varierer afhængigt af ejendommen. Deltagende hoteller i VIP Access-netværket, som tilbyder eksklusive faciliteter, kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbudte faciliteter på et givent hotel kan ændres. Eksklusive faciliteter er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via medlemmets konto på Silver.
  3. Prioritetskundeservice: Medlemmer af Silver får prioriteret opkaldsviderestilling og hurtigere ekspedition, når de kontakter Expedias kundeservice.
  4. Eksklusive tilbud for Silver-medlemmer: Periodiske særtilbud gøres tilgængelige eksklusivt for Silver-medlemmer. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.
  5. Eksklusive fordele fra en dedikeret concierge-service i Hawaii eller Orlando via Expedia Local Expert®. Begrænsninger kan gælde. Kan ændres af Expedia efter virksomhedens eget skøn. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.
  1. Expedia Rewards-bonuspoint: Expedia Rewards Gold-medlemmer får 30% i bonus på alle optjente basispoint. Bonuspoint tildeles tredive (30) dage efter rejsens fuldførelse.
  2. Eksklusive hotelfaciliteter: Gold-medlemmer får adgang til eksklusive faciliteter på over 900 deltagende VIP Access-hoteller. Faciliteter varierer afhængigt af ejendommen. Deltagende hoteller i VIP Access-netværket, som tilbyder eksklusive faciliteter, kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbudte faciliteter på et givent hotel kan ændres. Eksklusive faciliteter er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via Gold-medlemmets konto.
  3. Hotelopgraderinger hos VIP Access: Gold-medlemmer får opgraderinger ved indtjekning på over 1.400 deltagende VIP Access-hoteller, hvis muligt. Deltagende hoteller kan udpeges ved at se efter VIP Access-ikonet på Expedia.dk, når du reserverer. Hotelopgraderinger hos VIP Access er beregnet for den primære kontoejer og udvides kun efter hotellets eget skøn og tilgængelighed til yderligere rejsende på reservationen via Gold-medlemmets konto.
  4. Dedikeret kundeservice: Gold-medlemmer får hurtig kundeservice fra et eksklusivt hold af dedikerede Expedia Rewards Gold-rejsespecialister døgnet rundt i alle ugens syv dage.
  5. Eksklusive tilbud for Gold-medlemmer: Periodiske særtilbud gøres tilgængelige eksklusivt for Gold-medlemmer.
  6. Eksklusive fordele fra en dedikeret concierge-service i Hawaii eller Orlando via Expedia Local Expert®. Begrænsninger kan gælde. Kan ændres af Expedia efter virksomhedens eget skøn. Rabatterne gælder ikke for reservation af aktiviteter på Expedia.dk.