Generelle vilkår og betingelser for brug af Expedia, Inc.'s hjemmeside

Senest ændret 21/12/2020

Aftale mellem kunden og Expedia, Inc.

Denne hjemmeside stilles til rådighed for dig som kunde af Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA., på betingelse af, at du accepterer de heri anførte vilkår og betingelser. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge hjemmesiden.

Expedia kan til enhver tid ændre disse brugervilkår, og din fortsatte brug af hjemmesiden efter sådanne eventuelle ændringer er betinget af, at du accepterer de ændrede vilkår.

BRUG AF HJEMMESIDEN

Din brug af denne hjemmeside er betinget af, at du erklærer og indestår for (i) at du er mindst 18 år gammel, (ii) at du er myndig, (iii) at du vil anvende hjemmesiden i overensstemmelse med disse vilkår, (iv) at du kun vil bruge hjemmesiden til at foretage reelle reservationer til dig selv eller andre, som du er juridisk bemyndiget til at agere for, (v) at du vil underrette sådanne andre personer om de vilkår, der gælder for reservationer foretaget på deres vegne, herunder om gældende leverandørregler og -begrænsninger, (vi) at alle oplysninger, du afgiver på denne hjemmeside, er rigtige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige, og (vii) at du - hvis du har en Expedia-konto - vil beskytte dine kontooplysninger og holde øje med og påtage dig det fulde ansvar for din egen og enhver andens brug af din konto. Vi forbeholder os ret til til enhver tid og efter eget skøn at nægte en person adgang til hjemmesiden og til de ydelser, vi tilbyder, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til ved manglende overholdelse af disse vilkår.

FORBUDTE AKTIVITETER

Indholdet af og oplysningerne på denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til priser og tilgængeligheden af rejseydelser) og den infrastruktur, der bruges til at levere indholdet og oplysningerne, tilhører os og vores leverandører og samarbejdspartnere. Du må godt i begrænset omfang tage kopier af rejseplaner (og relaterede dokumenter) for rejser eller ydelser booket gennem hjemmesiden, men du må ikke på anden måde ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, give licens til, skabe afledte værker af, overdrage, sælge eller videresælge oplysninger, software, produkter eller ydelser, der stammer fra denne hjemmeside. Derudover må du ikke:

 1. bruge hjemmesiden eller dens indhold kommercielt

 2. foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om, at der bliver brug for dem

 3. uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra os tilgå, overvåge eller kopiere indhold eller oplysninger på hjemmesiden ved hjælp af en robot, spider, scraper eller anden form for automatiseret eller manuel proces uanset formålet

 4. overtræde bestemmelser på hjemmesiden om brug af robotter eller på nogen måde omgå andre tiltag med henblik på at hindre eller begrænse adgangen til hjemmesiden

 5. foretage handlinger, som efter vores skøn medfører eller risikerer at medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur

 6. uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra os deep-linke til hjemmesiden (herunder, men ikke begrænset til den sti, hvor man køber rejseydelser) uanset formålet hermed

 7. uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra os "frame", "spejle" eller på anden måde indarbejde dele af hjemmesiden over i andre hjemmesider.

Hvis din reservation eller konto viser tegn på svindel, misbrug eller mistænkelige aktiviteter, kan Expedia annullere enhver reservation med forbindelse til dit navn, din e-mailadresse eller konto samt lukke eventuelle tilknyttede Expedia-konti. Hvis du har udvist svigagtig adfærd, forbeholder Expedia sig ret til at tage de nødvendige retsskridt, og du kan blive pålagt at dække Expedias eventuelle tab, herunder sagsomkostninger og erstatning. Ønsker du at gøre indsigelse imod en annullering af en reservation eller imod en spærring eller lukning af din konto, kan du kontakte Expedias kundeservice.

PERSONDATAPOLITIK

Expedia, Inc. ønsker at værne om dine personlige oplysninger. Klik her for at se vores til enhver tid gældende persondatapolitik, som også regulerer din brug af hjemmesiden http://www.expedia.dk/p/support/privacy

ANMELDELSER, KOMMENTARER, FOTOS OG ANDRE INDLÆG

Vi vil meget gerne høre fra dig. Bemærk, at når du indsender indhold til hjemmesiden ved fremsendelse af en e-mail, ved opslag på hjemmesiden eller på anden vis, herunder i forbindelse med anmeldelse af hoteller, andre anmeldelser, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer eller lignende (under ét benævnt "Indlæg"), meddeler du Expedia, Inc. og Expedia, Inc.'s datterselskaber og tilknyttede virksomheder (under ét benævnt "Expedia-koncernen") og de hjemmesidepartnere, som vi markedsfører os sammen med, og hvorigennem vi leverer ydelser (under ét benævnt "Expedias Tilknyttede Virksomheder") en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, overdragelig, uigenkaldelig og fuldt underlicensérbar ret til (a) at bruge, reproducere, oversætte, distribuere, publicere, skabe afledte værker af samt offentligt fremvise og udføre sådanne Indlæg hvor som helst i verden og på et hvilket som helst nuværende eller fremtidigt medium, og til (b) at bruge det navn, du oplyser i forbindelse med sådanne Indlæg. Du accepterer, at Expedia-koncernen og/eller Expedias Tilknyttede Virksomheder frit kan vælge at knytte oplysninger til dine bemærkninger eller anmeldelser (f.eks. vise dit navn og din hjemby i tilknytning til en anmeldelse), og at sådanne indlæg kan deles med vores leverandører. Herudover giver du Expedia-koncernen ret til at retsforfølge personer eller enheder, som krænker dine eller Expedia-koncernens rettigheder til Indlæggene. Du accepterer, at Indlæggene hverken er fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede.

Vi påtager os intet ansvar for de Indlæg, som du måtte offentliggøre eller indsende. Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre dine bemærkninger og forbeholder os ret til frit at vælge, hvilke bemærkninger, der offentliggøres på hjemmesiden. Hvis du ikke kan acceptere disse brugervilkår, beder vi dig om ikke at sende os Indlæg.

Vi kan fra tid til anden give kunderne et incitament til at indsende hotelanmeldelser (f.eks. rabatkuponer til hoteller/deltagelse i konkurrencer mv.). Da vi finder det vigtigt, at hotelanmeldelser er upartiske og ærlige, vil kunderne blive tilbudt dette incitament, uanset om anmeldelsen er positiv eller negativ.

Du er selv ansvarlig for indholdet af dine Indlæg (særligt, men ikke begrænset til anmeldelser, der offentliggøres på hjemmesiden). Du må ikke offentliggøre eller overføre følgende til eller fra hjemmesiden: (i) ulovligt, truende, injurierende, krænkende, uanstændigt, pornografisk eller andet materiale eller indhold, som vil krænke andres ret til personlig retsbeskyttelse og/eller til beskyttelse af persondata, eller som strider mod lovgivningen, (ii) kommercielt materiale eller indhold (herunder, men ikke begrænset til indsamlinger, reklamer eller markedsføring af varer eller tjenesteydelser), og (iii) materiale eller indhold, der krænker tredjemands ophavsrettigheder, varemærker, patentrettigheder eller øvrige ejendomsrettigheder. Du er selv ansvarlig for tab, der skyldes overtrædelse af ovennævnte restriktioner, og for anden skade, der opstår, fordi du har offentliggjort indhold på hjemmesiden. Du accepterer, at Expedia, Inc. uden varsel kan håndhæve sine rettigheder til (f.eks. retten til at bruge, offentliggøre og slette) indhold, som du har indsendt. Hvis du indsender flere anmeldelser af samme hotel/rejseprodukt, vil kun den seneste blive anvendt.

Alt indhold, der indsendes, skal overholde vores Community Guidelines. Indsendte fotos skal desuden overholde nedenstående retningslinjer.

Indsendte fotos skal være:

• Relevante

Alle fotos skal have at gøre med dine oplevelser i forbindelse med en indkvartering, et restaurationsbesøg, et stedet du har besøgt eller rejseforholdene i almindelighed.

• Familievenlige

Du må ikke indsende fotos eller andet materiale, som er ulovligt, uanstændigt, pornografisk, profant, vulgært, stødende eller fornærmende.

Du må ikke indsende fotos eller andet materiale, som krænker nogens privatliv eller personlige rettigheder.

Du må ikke indsende fotos eller oplysninger om børn eller tredjemand uden deres samtykke (eller deres forældres samtykke, hvis der er tale om børn under 18).

Børn under 18 må ikke indsende fotos eller andet materiale.

• Originale

Du må kun indsende egne fotos. Du må ikke indsende fotos fra andre kilder (private eller kommercielle). Du må ikke indsende fotos, der krænker tredjemands ophavsret, varemærkerettigheder eller øvrige rettigheder.

• Ikke-kommercielle

Du må ikke indsende fotos, der indeholder logoer, branding, pr-materiale eller andet kommercielt indhold.

• Uskadelige

Du må ikke indsende fotos, der indeholder virus eller anden skadevoldende kode, som er eller kan være skadelig for Expedias computere og systemer og/eller dem, der bruger disse.

Expedia har ingen tilknytning til, og har heller ikke godkendt, nogen af de fotos, der indsendes af slutbrugere gennem vores websites.

Expedias politikker i forbindelse med tredjemands krav om, at indholdet på hjemmesiden, herunder indholdet af Indlæg, krænker dennes ophavsret er beskrevet nedenfor under Påstået krænkelse af ophavsret.

Hjemmesiden tilbyder, at du kan bruge Google® Translate til at oversætte indhold som f.eks. andre brugeres hotelanmeldelser. Google® Translate benytter en automatisk proces til at oversætte, og det kan resultere i fejl. Din brug af Google® Translate sker på egen risiko. Expedia afgiver ingen erklæringer, løfter, forsikringer eller garantier med hensyn til rigtigheden eller fuldstændigheden af oversættelser udført ved hjælp af Google® Translate.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Flyselskaber, udbydere af overnatningssteder og andre leverandører, der leverer rejser eller andre tjenester for Expedia-selskaberne, er uafhængige partnere og ikke rejsekonsulenter for eller medarbejdere hos Expedia-selskaberne eller Expedias partnerselskaber. Expedia Incs ansvar i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser for hjemmesiden er angivet i artikel 8 i de generelle vilkår og betingelser for reservation: https://www.expedia.dk/lp/lg-general-booking-conditions, som er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår, betingelser og meddelelser for hjemmesiden.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare og holde Expedia-koncernen, Expedias Tilknyttede Virksomheder og/eller deres respektive leverandører, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og repræsentanter skadesløs for eventuelle krav, omkostninger og udgifter, herunder, men ikke begrænset til rimelige advokat- og revisorsalærer, der måtte blive fremsat af tredjemand som følge af:

 1. din misligholdelse af disse vilkår og betingelser for brugen af hjemmesiden eller af de heri nævnte dokumenter

 2. din overtrædelse af lovgivningen eller krænkelse af tredjemands rettigheder

 3. din brug af hjemmesiden

FORBUD MOD ULOVLIG BRUG

Som en betingelse for at bruge hjemmesiden forpligter du dig over for Expedia, Inc. til ikke at bruge hjemmesiden til ulovlige formål eller formål, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, der udbydes af andre end Expedia, Inc. Disse links er alene medtaget til din orientering. Expedia, Inc. kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller din brug deraf. Expedia, Inc.'s henvisning til sådanne links skal ikke tages som udtryk for, at Expedia, Inc. har godkendt indholdet på sådanne hjemmesider eller har nogen forbindelse til udbyderen. Når du søger efter flyrejser på vores hjemmeside, vil du ved bestilling hos visse flyselskaber blive viderestillet til flyselskabets hjemmeside for at gennemføre din bestilling. Alt brug af flyselskabets hjemmeside er reguleret af deres hjemmesides generelle betingelser og privatlivspolitik. Alt information, som du deler på flyselskabets hjemmeside, bliver delt med udbyderen af flyselskabets hjemmeside - ikke med Expedia.

SOFTWARE TIL DOWNLOAD FRA DENNE HJEMMESIDE

Software, der kan downloades fra denne hjemmeside ("Software") eller på din mobile enhed, herunder Expedia-applikationen ("App'en"), er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende Expedia-koncernen og/eller de respektive leverandører. Din brug af Softwaret sker i henhold til den eventuelle slutbrugerlicensaftale, der følger med Softwaret ("Licensaftalen"). Du må ikke installere eller anvende Software, hvortil der hører en Licensaftale, medmindre du først accepterer Licensaftalens vilkår. For Software, som kan downloades på denne hjemmeside, og som ikke er omfattet af nogen Licensaftale, giver vi dig hermed en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at downloade, installere og bruge Softwaret og/eller App'en til at få adgang til og anvende denne hjemmeside og/eller få adgang til indhold og oplysninger i App'en (herunder, men ikke begrænset til oplysninger om priser og udbuddet af rejser) i overensstemmelse med disse brugsvilkår og alene med henblik på dette formål.

Bemærk, at al Software, herunder, men ikke begrænset til HTML-kode og Active X-komponenter på denne hjemmeside, tilhører Expedia-koncernen, Expedias Tilknyttede Virksomheder og/eller de respektive leverandører, og at dette Software er beskyttet af ophavsret og internationale konventioner. Det er strengt forbudt at gengive eller videredistribuere Softwaret, hvilket kan medføre civile og strafferetlige sanktioner. Personer, der ikke overholder dette forbud, vil blive retsforfulgt i videst mulige omfang.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENNÆVNTE ER ENHVER KOPIERING AF SOFTWARET TIL EN ANDEN SERVER ELLER LOKATION MED HENBLIK PÅ REPRODUKTION ELLER VIDERE DISTRIBUTION STRENGT FORBUDT. SOFTWARET MÅ KUN BRUGES I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN.

Din mobile enhed skal være tilsluttet internettet, for at App'en fungerer rigtigt. Du skal selv sørge for, at enheden er tilsluttet internettet, og afholde alle gebyrer, som din internetudbyder måtte opkræve for datatrafik i forbindelse med brugen af App'en (herunder bl.a. roaming-afgift). Som beskrevet i vores datapolitik, overfører App'en automatisk en lille mængde data, når den bruges, herunder oplysninger om, hvordan du bruger app'en og hvilket indhold du læser, samt oplysninger om tekniske fejl og problemer, som App'en registrerer under brugen. Ved at bruge App'en accepterer du automatisk indsamling af disse oplysninger.

Du accepterer, at Softwaret og dertil hørende dokumentation og/eller tekniske oplysninger er omfattet af den amerikanske eksportkontrollovgivning. Du forpligter dig til ikke direkte eller indirekte at eksportere eller videreeksportere Softwaret til lande, der er pålagt amerikanske eksportbegrænsninger.

VALUTAOMREGNER

Hvis der findes en valutaomregner på hjemmesiden, gælder følgende: Valutakurserne er baseret på forskellige offentligt tilgængelige kilder og bør kun anvendes som en retningsgiver. Der er ikke tale om nøjagtige kurser, idet de faktiske kurser kan svinge. De anførte kurser opdateres ikke hver dag. Tjek datoen på valutaomregneren for at se, hvornår kursen sidst er opdateret. Selv om omregningen anses for korrekt, indestår Expedia-koncernen, Expedia's Tilknyttede Virksomheder og /eller de respektive leverandører ikke for rigtigheden deraf. Hvis oplysningerne skal bruges til finansielle formål, anbefaler vi dig at kontakte en professionel rådgiver med henblik på at få bekræftet kurserne. Vi indestår ikke for brugen af disse oplysninger til andet end private formål, og du må ikke videresælge, videredistribuere eller anvende oplysningerne til forretningsmæssige formål.

BANK- OG KREDITKORTGEBYRER

Nogle banker og kreditkortselskaber opkræver gebyr ved internationale transaktioner. Hvis du foretager en reservation uden for Storbritannien med et engelsk kreditkort, kan din bank omregne beløbet til din lokale valuta og opkræve et vekselgebyr. Det beløb, der fremgår af kontoopgørelsen, kan således være anført i den lokale valuta og dermed adskille sig fra fakturabeløbet for den reservation, der er foretaget på hjemmesiden. Derudover kan der opkræves et gebyr for udenlandske transaktioner, hvis den bank, der har udstedt kreditkortet, ikke ligger i Storbritannien. Banken eller kreditkortselskabet kan anse internationale bookinger for at udgøre en international transaktion, idet Expedia, Inc. kan videresende din betaling til en international rejseudbyder. Valutakursen og det internationale betalingsgebyr fastsættes af din bank på tidspunktet for behandlingen af transaktionen. Hvis du har spørgsmål vedrørende disse gebyrer eller den anvendte kurs, bedes du kontakte din bank.

OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet under © 2020 Expedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Expedia, Inc. er ikke ansvarlig for indhold på hjemmesider, der udbydes af andre end Expedia, Inc.  Expedia, Expedia.com, ASAP A Sudden Amazing Price, Elite Plus, Expedia ASAP, Expedia Local Expert, Expedia Rewards, Expedia Secret Saver, Expedia!Fun, Expedia QuickConnect, Expedia To Go, Expedia Travel Trendwatch, Insiders’ Select, Local Expert, Park And Away, QuickConnect, Strand-Insprirator, Traveler Opinions, Trend Tracker, Trendwatch, TripAssist, Tripcontroller, Vacation Deprivation, Where You Book Matters, AgentRez-logoet, Best Price Guarantee-logoet, Elite Plus-logoet, Expedia Insiders’ Select-logoet, Expedia Local Expert-logoet og Airplane-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Expedia, Inc. i USA og/eller andre lande. Øvrige logoer og produkt- og selskabsnavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende tredjemand.

Hvis du bliver opmærksom på en krænkelse af vores varemærker, bedes du sende os en e-mail på hotline@expedia.com. Vi behandler kun henvendelser om varemærkekrænkelser, der sendes til denne e-mail-adresse.

KONTRAMEDDELELSE

Expedia respekterer andres ophavsret. Hvis du har grund til at tro, at det af os hostede materiale krænker din ophavsret, kan du (eller din repræsentant) sende os en skriftlig meddelelse med følgende oplysninger. Bemærk, at vi ikke kan behandle klager, som ikke er behørigt udfyldt, eller som er ufuldstændige:

 1. En præcis beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som efter din opfattelse krænkes.

 2. En præcis beskrivelse af det materiale, som efter din opfattelse krænker det ophavsretligt beskyttede værk, samt oplysninger om, hvor materialet findes på hjemmesiden, f.eks. i form af et link til dette.

 3. Dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare din henvendelse, gerne med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer.

 4. En erklæring om, at "det angiveligt krænkende materiale efter din bedste overbevisning ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller dennes repræsentant eller er i overensstemmelse med lovgivningen."

 5. En erklæring om, at "oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at klageren under edsansvar har ret til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der angiveligt krænkes."

 6. Meddelelsen skal underskrives af repræsentanten for indehaveren af den eneret, der angiveligt krænkes.

Meddelelser vedrørende denne hjemmeside skal sendes pr. e-mail til exp-copyright@expedia.com for at sikre hurtig behandling.

Vi behandler alle henvendelser, der opfylder ovennævnte krav. Hvis vi fjerner eller spærrer for adgangen som reaktion på en sådan henvendelse, kan vi orientere ejeren eller administratoren af siden eller indholdet, så han eller hun kan afgive en kontrameddelelse.

Hvis du har spørgsmål til proceduren, kan du sende os en e-mail på: exp-copyright@expedia.com

LUKNING AF KONTO

Ifølge Expedias politik kan Expedia alt efter omstændighederne og efter eget skøn lukke for abonnenter og kontoindehavere, som gentagne gange overtræder vilkårene og betingelserne. Expedia kan også vælge at begrænse adgangen til hjemmesiden og/eller lukke en brugers konto, hvis denne krænker andres immaterielle rettigheder, uanset om der er tale om en gentagen krænkelse eller ej. Hvis du bliver opmærksom på, at en kontoindehaver eller abonnent begår gentagne krænkelser, bedes du meddele os dette, når du indsender meddelelsen, så vi kan kontrollere, om der er tale om en gentagen krænkelse.

KONTRAMEDDELELSE

Expedia accepterer ikke falske påstande om krænkelse af ophavsret. Hvis du mener, at indhold, som du har offentliggjort på hjemmesiden, fejlagtigt er blevet fjernet som følge af en falsk påstand om krænkelse af ophavsret, kan du indgive en kontrameddelelse. Når vi modtager en behørigt udfyldt kontrameddelelse, sender vi den til den rettighedshaver, som har indgivet klagen.

Kontrameddelelsen skal afgives skriftligt med telefax eller almindelig post og skal indeholde de nedenfor nævnte oplysninger. Bemærk, at du er erstatningsansvarlig (herunder for omkostninger og advokatsalærer), hvis du afgiver væsentligt urigtige oplysninger om, at indhold ikke krænker andres ophavsret. Hvis du er usikker på, om noget bestemt materiale krænker andres ophavsret, anbefaler vi, at du først søger juridisk rådgivning.

For at fremskynde behandlingen af din kontrameddelelse bedes du afgive den i følgende format:

 1. Beskriv det indhold, der fejlagtigt er fjernet eller spærret. Anfør hvor indholdet ligger på Expedias hjemmeside. Oplys om muligt URL-adressen.

 2. Oplys navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og afgiv en erklæring om, at du accepterer, at den føderale domstol har kompetence i dit retsområde, eller - såfremt du ikke er bosiddende i USA - i det retsområde, hvor Expedia opererer, og at du accepterer at lade dig sagsøge af den part, som indberettede dit indhold eller af dennes repræsentant.

 3. Anfør også følgende: "Jeg erklærer under edsansvar, at ovennævnte indhold efter min bedste overbevisning er blevet fjernet eller spærret som følge af en fejl."

 4. Underskriv meddelelsen.

 5. Send den skriftlige henvendelse til følgende adresse:

 6. Expedia, Inc., Att: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA

Hvis du har spørgsmål til proceduren, kan du sende os en e-mail på exp-copyright@expedia.com.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Expedia forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for denne hjemmeside.

GENERELT

Disse Generelle Vilkår og Betingelser reguleres af dansk lov. Du accepterer, at domstolen i København har eksklusiv jurisdiktion mht. eventuelle tvister, der måtte opstå pga. eller i forbindelse med disse Generelle Vilkår og Betingelser og/eller denne hjemmeside.

Ved henvendelser vedrørende kundeservice klik her. Øvrige henvendelser kan rettes til:

Expedia Customer Relations

PO Box 70720

LONDON EC1P 1GW

Expedia, Inc. har - i modsætning til dig - ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

Du accepterer, at der ikke etableres noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller fuldmagtsforhold mellem dig og Expedia, Inc. som følge af denne aftale eller brugen af hjemmesiden.

Expedia, Inc.'s opfyldelse af denne aftale er underlagt gældende lovgivning, og intet i aftalen skal indebære et afkald på Expedia, Inc.'s ret til at følge anmodninger eller krav fra politimyndighedernes side vedrørende din brug af hjemmesiden eller af oplysninger afgivet til eller indhentet af Expedia, Inc. i relation til en sådan brug.

Såfremt aftalen helt eller delvist findes ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lov, herunder men ikke begrænset til ovennævnte garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, skal den ugyldige eller ikke retskraftige bestemmelse anses for erstattet af en gyldig og retskraftig bestemmelse, der i videst mulige omfang afspejler hensigten med den oprindelige bestemmelse, og resten af aftalen skal fortsat være gyldig.

Denne aftale udgør den fulde aftale mellem dig, kunden og Expedia, Inc. vedrørende hjemmesiden og går forud for alle tidligere eller samtidige elektroniske, mundtlige og skriftlige udvekslinger af informationer og forslag mellem kunden og Expedia, Inc. vedrørende hjemmesiden. En trykt version af denne aftale og af enhver elektronisk meddelelse kan indgå som bevismateriale i en retssag eller administrativ sag, der vedrører aftalen, på lige fod med og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter i trykt form.

Fiktive navne på virksomheder, produkter, personer, karakterer og/eller data nævnt heri skal ikke anses for at repræsentere rigtige personer, virksomheder, produkter eller hændelser.

Der tages forbehold for eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er nævnt heri.

© 2000 - 2020 Expedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.