Gå til hovedsektionen
Starten af hovedsektionen

GENERELLE RESERVATIONSVILKÅR OG -BETINGELSER


Expedias serviceydelser (som defineret nedenfor) kan kun benyttes af kunder, som først har læst disse generelle vilkår og betingelser og har accepteret dem uden forbehold ved at klikke i den relevante boks beregnet til dette formål. Det er ikke muligt at fortsætte reservationsprocessen uden denne accept. Kunder indvilliger i at opfylde forpligtelserne i nærværende vilkår og betingelser. Aftalen mellem kunder og Expedia træder i kraft, så snart Expedia skriftligt bekræfter en reservation over for kunden via e-mail.

Kunden bør gemme og/eller udskrive et eksemplar af disse vilkår og betingelser til senere brug, når der foretages en reservation.

Expedia er alene formidler af flybilletter, hotelophold og udlejningsbiler på vegne af henholdsvis flyselskaberne, hotellerne og biludlejningsfirmaerne (serviceudbyderen). Det betyder, at hvis du køber en af disse ydelser, indgår du en aftale om leveringen af den pågældende ydelse med serviceudbyderen. Expedia hæfter derfor ikke over for kunden i tilfælde af, at serviceudbyderen går konkurs, annullerer, ændrer eller i øvrigt misligholder aftalen om ydelsens gennemførelse. I disse tilfælde skal kunden rette krav direkte mod serviceudbyderen.

Paragraf 1. Definitioner og omfang

1.1 Definitioner

Følgende definitioner har samme betydning, uanset om de er i entals- eller flertalsform.

"Kunde" betyder en kunde, der reserverer en eller flere serviceydelser, der tilbydes på vores hjemmeside.

"Destinationsservice" betyder tilbuddet af billetter til arrangementer eller turistattraktioner på rejsedestinationen som for eksempel koncerter eller omvisninger.

"Expedia" betyder Expedia, Inc. og/eller Expedia Travel.

"Expedia, Inc." betyder Expedia, Inc, hvis registrerede kontor er beliggende på 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.

"Expedia Travel" betyder Travelscape LLC, et selskab der er stiftet og hjemmehørende i enhver henseende i USA, hvis registrerede kontor er beliggende på 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

"Generelle vilkår og betingelser" betyder disse generelle vilkår og betingelser for reservation og brug som ændret fra tid til anden.

"Regler og begrænsninger" betyder de vilkår og betingelser, der gælder for serviceudbydere, som kunden har indgået en særskilt kontrakt med.

"Service" betyder en serviceydelse, som tilbydes på hjemmesiden, som for eksempel reservation af transport, indkvartering, biludlejning, destinationsserviceydelser, forsikringer og pakkeferier, men ikke feriebolig.

"Serviceudbyder" betyder en udbyder af serviceydelser, som for eksempel et luftfartsselskab, et hotel, en rejseudbyder(herunder Expedia Travel), et biludlejningsfirma, en forsikringsudbyder eller serviceudbyder af destinationsserviceydelser.

"Hjemmeside" betyder hjemmesiden www.expedia.dk.

1.2 Omfang

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for Expedia, Inc.'s tilbud om og formidling af serviceydelser. . Betingelserne gælder dog ikke ved reservation af ferieboliger. Hvis du har spørgsmål vedrørende udlejning af ferieboliger, kan du kontakte udbyderen her. Expedia driver hjemmesiden, der fungerer som mellemled mellem kunden og de forskellige udbydere, der tilbyder serviceydelserne, herunder Expedia Travel.

Disse generelle vilkår og betingelser gælder i tillæg til serviceudbydernes serviceudbydernes regler og begrænsninger, som gøres tilgængelige for kunden inden bookingen er afsluttet, og som kunden accepterer i det øjeblik, en reservation egentlig afgives. Det er kundens ansvar at sætte sig ind i serviceudbyderens specielle vilkår og betingelser.

De regler og begrænsninger, der gælder hos serviceudbyderen af flytransport, vil være tilgængelige forud for afgivelsen af en reservation, og de særlige vilkår, der gælder for den relevante serviceudbyder, kan ses. De særlige regler og begrænsninger, der gælder hos serviceudbyderen af indkvartering, udleveres forud for afgivelsen af en reservation.

Paragraf 2. Reservation via hjemmesiden

2.1 Kundens lovmæssige bemyndigelse

Hjemmesiden hjælper kunden med at finde rejseprodukter og foretage de nødvendige reservationer samt fungerer som mellemled i de transaktioner, der involverer serviceudbyderne. Kunden skal være mindst 18 år gammel, være lovmæssigt bemyndiget til at indgå kontraktmæssige forpligtelser, have det nødvendige tilsagn eller den nødvendige bemyndigelse til at handle for eller på vegne af de personer, der måtte være omfattet af en reservation, og bruge hjemmesiden i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser og med vilkårene for anvendelse af hjemmesiden.

Kunden er ansvarlig for sine aktiviteter på hjemmesiden (økonomisk eller på anden vis), herunder den mulige brug af vedkommendes brugernavn og adgangskode. Kunden garanterer, at de oplysninger, han/hun indtaster på hjemmesiden om sig selv og eventuelle rejseledsagere, er nøjagtige.

Enhver brug af hjemmesiden, som er svigagtig eller i konflikt med disse generelle vilkår og betingelser, kan være årsag til at nægte kunden adgang til de serviceydelser, der tilbydes af serviceudbyderne eller til de andre funktioner på hjemmesiden.

2.2. Bekræftelse og afbestilling af reservationer

2.2.1 Bekræftelse

Bekræftelse af en reservation, som inkluderer de vigtigste elementer som for eksempel beskrivelsen af den eller de reserverede serviceydelser og prisen, vil blive sendt til kunden pr. e-mail. Hvis kunden ikke modtager en bekræftende e-mail inden for 24 timer efter afgivningen af reservationen, skal han/hun kontakte kundeserviceafdelingen på rejse@kundeservice.expedia.dk.

De generelle vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde reservationer, der allerede er accepteret af Expedia på vegne af de pågældende serviceudbydere. Det er derfor meget vigtigt, at kunden læser, gemmer og/eller udskriver de generelle vilkår og betingelser på reservationstidspunktet, så han/hun kender de gældende bestemmelser.

2.2.2 Afbestilling

Det er ikke muligt at foretage afbestilling ved henvendelse pr. e-mail. Afbestillinger kan kun foretages ved henvendelse på telefonnummer +45 43 68 20 60 eller på Expedia.dk under Mine Rejser. Alle sådanne anmodninger behandles på vegne af de pågældende serviceudbydere

Kunden har ikke nogen automatisk afbestillingsret, medmindre en sådan ret følger af den enkelte leverandørs regler og begrænsninger (der udleveres til kunden inden bestilling).

I tilfælde af afbestilling eller delvis afbestilling af en reservation fra kundens side, kan der opkræves kompensation fra kunden for omkostningerne ved de allerede udførte rejsearrangementer. Desuden pålægges der muligvis gebyrer af de pågældende serviceudbydere. Når en afbestilling berører mere end én person i reservationen, vil alle relevante afbestillingsgebyrer blive opkrævet for hver person i reservationen. I visse tilfælde kan kompensation for afbestilling beløbe sig til det fulde beløb af den reserverede rejse, således at der ikke vil blive foretaget nogen refundering til kunden. Delvis afbestilling, dvs. afbestilling af et bestemt arrangement uden at miste beløbet for arrangementet, er måske ikke mulig.

Expedia, Inc. opkræver ikke sit eget standardadministrationsgebyr i tilfælde af afbestilling af (i) en forudbetalt hotelreservation, (ii) en flyrejsereservation (undtagen i tilfælde af enkeltstående flyrejser reserveret telefonisk – se afsnit 3.1.10) eller (iii) en pakkereservation.

Hvis kunden ikke møder op ved afrejsen, vil der kun blive foretaget refundering til kunden i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder hos de pågældende serviceudbydere som oplyst i forbindelse med reservationen.

Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis der ikke rettidigt modtages fuld betaling.

2.2.3 Ændring af reservation

Kunden har ikke nogen ret til at ændre en reservation, medmindre en sådan ret følger af den enkelte serviceudbyders regler og begrænsninger (der udleveres til kunden inden bestilling). Hvis kunden efter reservationen ønsker at ændre rejsen med hensyn til rejsedato, destination, afgangssted, indkvartering eller rejsemåde, skal han/hun ringe på telefonnummer +45 43 68 20 60 eller foretage ændringen på Expedia.dk under Mine Rejser. Det er ikke muligt at ændre en reservation ved henvendelse pr. e-mail. Med undtagelse af (i) enhver forudbetalt hotelreservation, (ii) flyrejsereservationer eller (iii) en pakkereservation kan Expedia, Inc. opkræve et standardadministrationsgebyr for hver foretagen ændring. Når en ændring berører mere end én person i reservationen, forbeholder Expedia, Inc. sig retten til at opkræve et administrationsgebyr for hver person i reservationen. For at ændre en kundereservation vil Expedia, Inc. sædvanligvis være nødt til at afbestille den oprindelige reservation. Omkostninger afholdt i anledning kan udgøre det samlede beløb for den reserverede rejse, i hvilken situation kunden vil være nødt til at betale prisen for en ny reservation.

2.2.4 Refunderinger

I tilfælde af en refundering til kunden efter ovenstående fratrækninger vil det pågældende beløb blive ført tilbage af den part, der modtog den oprindelige betaling (som for eksempel Expedia, Inc., en serviceudbyder eller anden part, der fremgår af kundens kreditkortopgørelse eller kontoudtog) til det betalingskort eller den konto, der blev anvendt i forbindelse med den oprindelige reservation. Ekspeditionstiden er ca. 2 uger. Eventuelle reservationsgebyrer vil ikke være kvalificeret til refundering. Kunden gøres opmærksom på, at refunderinger for reservationer af flyrejser kan tage op til 6 måneder.

2.2.5 Priser med begrænsninger

Medmindre andet er angivet af kunden, antages det, at kunden ønsker de billigste serviceydelser. Sådanne serviceydelser (f.eks. "økonomiklasse") kan ydes uden nogen mulighed for ændring eller afbestilling. I sådanne tilfælde kan serviceydelserne ikke leveres på en anden måde, på et andet tidspunkt eller andet sted, end hvad der står i kontrakten.

2.3 Rejsedokumenter

De rejsedokumenter, der ydes for en serviceydelse, der er reserveret gennem hjemmesiden, vil blive leveret til den e-mailadresse, der er opgivet af kunden i forbindelse med reservationen.

I det usandsynlige tilfælde at fysiske rejsedokumenter kræves, vil disse blive leveret til den adresse, der er opgivet af kunden i forbindelse med reservationen. Rejsedokumenter kan kun leveres til adresser i Danmark og vil ikke blive leveret til adresser i andre lande. Expedia, Inc. forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr, der ikke kan refunderes, og som vil blive oplyst på reservationstidspunktet, for at sende rejsedokumenter med kurér.

Hvis levering af rejsedokumenter er umulig på grund af en fejl, som kunden har begået med hensyn til indtastning af personoplysninger, er hverken serviceudbyderen eller Expedia, Inc. erstatningsansvarlig.

2.4 Betaling til forskellige parter

Kunden kan pålægges gebyrer af flere end en part for en reservation, f.eks. af Expedia, Inc., en serviceudbyder eller anden part, som fremgår af kundens kreditkortopgørelse eller kontoudtog, afhængigt af de reserverede serviceydelser. Imidlertid vil det samlede debiterede gebyr ikke overstige serviceydelsernes samlede pris.

2.5 Begrænsning af hotelreservationer

Du kan ikke reservere mere end 8 værelser online på det samme hotel eller i de samme opholdsdatoer. Hvis vi konstaterer, at du har reserveret mere end 8 værelser i alt eller med forskellige reservationer, kan vi annullere dine reservationer, og du vil blive opkrævet et annulleringsgebyr. Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, vil dette være tabt. Hvis du ønsker at reservere 9 værelser eller flere, skal du kontakte Expedias grupperejsespecialister over telefonen, eller du kan udfylde grupperejsens onlineformular. En af vores grupperejsespecialister vil undersøge din anmodning og kontakte dig for at afslutte din reservation. Du vil muligvis bedes underskrive en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.

Paragraf 3. Specifikke serviceydelser

Expedia, Inc. driver hjemmesiden, der fungerer som mellemled mellem kunden og serviceudbyderne angående tilbud om og levering af de nedenfor beskrevne serviceydelser.

Formålet med denne paragraf er at give oplysninger og brugsvilkår og -betingelser for de af serviceudbyderne leverede ydelser til kundens information. Disse oplysninger er ikke udtømmende og erstatter ikke serviceudbydernes specielle vilkår og betingelser. I tilfælde af konflikt eller uforenelighed mellem disse generelle reservationsvilkår og -betingelser og serviceudbydernes specielle vilkår og betingelser, går serviceudbydernes specielle vilkår og betingelser forud for disse generelle reservationsvilkår og -betingelser.

Med undtagelse af tilfælde, hvor myndighedskrav foreskriver andet, giver disse oplysninger ingen anledning til nogen forpligtelser eller ansvar for Expedia.

3.1. Flytransportserviceydelser

Flytransportserviceydelser kan tilbydes separat eller som en del af en pakkeferie, og de er underlagt serviceudbydernes specielle vilkår og betingelser (inkl. transportbetingelser, prisregler og -begrænsninger). Reglerne og begrænsninger kan inkludere begrænsninger på og/eller gebyrer for afbestilling og ændring.

Såfremt Expedia modtager betaling fra kunden for en reservation af flytransport, fungerer Expedia som agent for serviceudbyderen af den pågældende flytransport. Det betyder, at kundens kontrakt vedrørende flytransportserviceydelserne er indgået mellem kunden og serviceudbyderen af flytransporten.

De regler og begrænsninger, der gælder hos serviceudbydere af flytransport, vil være tilgængelige forud for afgivelsen af en reservation, og de særlige vilkår, der gælder for den relevante serviceudbyder, kan ses her.

3.1.1 Vilkår og betingelser for flytransport

Det er kundens ansvar at overholde luftfartsselskabets og/eller rejseudbyderens instrukser, specielt med hensyn til indtjekningstider. Det anbefales kunden at tjekke ind mindst tre timer før afgang for internationale flyrejser og mindst to timer før afgang for indenrigsflyrejser. Kunden er også oplyst om behovet for at sætte tilstrækkelig tid af til at tage højde for mulige forsinkelser af rejser, der indbefatter forbindelser, især ved transport til en anden lufthavn.

De angivne flyrejsetider følger 24-timerssystemet, og afgangstider er baseret på tidszonen for de pågældende flyrejser. De kan variere afhængigt af flyplaner, flytype, vejrforhold osv. Alle angivelser af de timer, der bruges til faktisk at flyve, inkluderer ikke tid på jorden under ophold undervejs eller ved flyskift, og gives udelukkende som vejledning. De kan ændres og er ikke bindende.

Priser og gebyrer for visse lavprisflyrejser, der udgår fra et andet land end Danmark, kan være underlagt en anden valuta (f.eks. euro (EUR)). I de tilfælde vil vi angive et vejledende beløb i danske kroner (DKK). Det beløb der faktisk opkræves af lavprisflyselskabet, vil kunne variere som følge af ændringer i de af kortudstederen anvendte valutakurser. Endvidere vil din opgørelse kunne indeholde et transaktionsgebyr i en anden valuta end danske kroner (DKK), der opkræves af kortudstederen som betaling for at behandle transaktionen. Expedia har ingen indflydelse på disse yderligere omkostninger og vil ikke kunne holdes ansvarlig hverken for omkostninger relateret til ændringer i valutakurser eller for kortudstedernes gebyrer.

Kunden er ansvarlig for at overholde de instrukser, der gives af fly- og/eller rejseselskabet, særligt hvad angår indtjekningstider. I særdeleshed anerkender og accepterer kunden følgende:

 • Expedia har ikke nogen kontrol med tildelingen af siddepladser på et fly, uanset om de er forudbestilt hos det pågældende luftfartsselskab, og kan ikke garantere, at der vil være specielle siddepladser til rådighed ved afgangen. Expedia, Inc. anbefaler på det kraftigste, at kunden tjekker ind tidligt, hvis han/hun har særlige ønsker om siddeplads.
 • Expedia har ikke nogen kontrol med de angivelser af flytider, som udleveres af serviceudbyderen af den pågældende flytransport. Tiderne gives kun som vejledning og med forbehold for ændring og bekræftelse.
 • Det er kundens ansvar at bekræfte sin returflyrejse i overensstemmelse med de krav, der gælder hos serviceudbyderen af den pågældende flytransport. Når det drejer sig om åbne returbilletter, afhænger siddepladser af, om der er ledig kapacitet, og det tilrådes at reservere returflyrejsen så tidligt som muligt.
 • Hvis kunden reserverer en returrejse og ikke benytter udrejsen, kan luftfartsselskabet annullere returflyrejsen uden refundering. Dette gælder også, såfremt returflyrejsen ikke benyttes, og i det omfang rejsen slet ikke foretages. Kunden skal benytte flykuponerne i rækkefølge.
 • Ved specielle flyafgange eller charterflyrejser bliver luftfartsselskabets navn, flytidsplanen, flytypen, rejseplanen og mulige mellemophold kun oplyst som en indikation af rejsens udrejse- og returflyrejse. I overensstemmelse med serviceudbyderens regler og begrænsninger vil sådanne flyrejser, flytyper og flynumre kunne ændres og vil kunne flyttes med op til 24 timer, også efter at de er bekræftet.
 • Visse luftfartsselskaber kan opkræve yderligere gebyrer for måltider, bagage, valg af siddeplads osv. Expedia er ikke ansvarlig for sådanne opkrævninger, og de oplysninger om opkrævningerne, som er vist på hjemmesiden, er kun til orientering og kan til enhver tid ændres af luftfartsselskaberne.
 • Kunden skal overholde alle serviceudbyderens regler og begrænsninger vedrørende transport af gravide.
 • Kunden skal overholde serviceudbyderens regler og begrænsninger vedrørende transport af børn og særligt, at børn, der er ældre end 2 år på returdatoen, skal have en returbillet til børnepris for flyrejsen både ud og hjem. Kunder, der ikke overholder dette, vil ikke være berettiget til at få refunderet eventuelle afholdte udgifter til siddepladser under rejsen. Børn under 2 år vil ikke få tildelt deres egen siddeplads i flyet, medmindre der er reserveret en børnerejse til dem. Uledsagede børn under 15 år vil kun blive taget med, såfremt det sker i overensstemmelse med serviceudbyderens regler og begrænsninger.
 • De regler og begrænsninger, der gælder hos serviceudbydere af flytransport, vil være tilgængelige forud for afgivelsen af en reservation og kan ses.
 • For yderligere vejledning til forberedelse af en flyrejse henvises til Expedias http://support.expedia.dk/

3.1.2 Kombinerede enkeltbilletter

Expedia, Inc. kan tilbyde kunder mulighed for at reservere en kombination af to enkeltbilletter i stedet for en returbillet. Kombinerede enkeltbilletter kan give et større udvalg af flyrejser, er ofte billigere, og kan kombineres hos samme luftfartsselskab eller hos forskellige luftfartsselskaber.

I modsætning til returbilletter er hver enkeltbillet underlagt sine egne regler, begrænsninger og gebyrer. Hvis en af disse flyrejser ændres af luftfartsselskabet (f.eks. afbestilling eller flytning), og kunden derfor ændrer den anden flyrejse, skal kunden betale de gebyrer, der kan være forbundet med at ændre den upåvirkede flyrejse.

3.1.3 Administrative og/eller helbredsbestemmelser

Det er kundens eget ansvar at sørge for at være bekendt med de regler vedrørende pas, visum, valuta og helbred, der er relevante for kundens rejse, at overholde dem og at betale de forbundne omkostninger.

Det er nødvendigt at have et gyldigt 10-års pas til alle ferier på hjemmesiden(børn mellem 2 og 18 år skal have et gyldigt 5-års pas, og børn under 2 år skal have et gyldigt 2-års pas). Hvis kunden ikke har et gyldigt dansk pas, bør kunden henvende sig til det lokale paskontor (Borgerservice) for at få bekræftet, hvorvidt passet er gyldigt til at rejse med. Visse lande har immigrationskrav om, at pas skal være gyldige i en minimumsperiode efter indrejse i det pågældende land, typisk 6 måneder. Hvis kundens pas udløber inden for 12 måneder, rådes han/hun til at kontrollere destinationens krav, inden der lægges endelige rejseplaner. Navnet i passet skal svare til navnet på billetten, ellers vil kunden ikke kunne rejse, og forsikring kan være ugyldig. Hvis et medlem af kundens gruppe efter reservation af en ferie, men inden afrejse skifter navn, f.eks. som følge af giftermål, skal kunden give kundeservice besked ved at ringe til 4368 2060 eller ved at e-maile til rejse@kundeservice.expedia.dk.

Danske statsborgere rådes til at henvende sig til den lokale ambassade eller repræsentant for det land, der er planer om at besøge for yderligere oplysninger om, pas- og visumkrav.

Ikke-danske statsborgere bedes henvende sig til deres ambassade eller paskontor for information og råd om visum- og paskrav for destinationslandet (og om tilbagevenden til Danmark).

Bemærk: Det kan ofte tage et stykke tid at få udstedt et visum, så kunden rådes til at søge i god tid. Expedia, Inc. påtager sig intet ansvar for kunder, der ikke er i besiddelse af de korrekte rejsedokumenter. Kunder bør også sikre sig, at de har kendskab til eventuelle ændringer i visumkrav inden rejsens start. Kunden er selv ansvarlig for at overholde alle sådanne krav for gennemførelse af rejsen. Expedia, Inc. påtager sig intet ansvar for den rettidige erhvervelse eller modtagelse af de påkrævede visa og rejsedokumenter. Alle rimelige tab, som Expedia, Inc. måtte pådrage sig som følge af, at kunden ikke har fulgt disse bestemmelser, vil blive pålagt kunden. Undtaget er tab, der er forårsaget ved ukorrekt eller misvisende information, der kan tilskrives Expedia, Inc.

Selv om de fleste rejser, herunder rejser til internationale destinationer, foretages uden uheld, kan rejser til visse destinationer udgøre en større risiko end andre. Udenrigsministeriet kan have udstedt information om din destination. Kunden rådes til at kontrollere denne information, som er tilgængelige fra følgende kilder:

VED AT TILBYDE REJSEPRODUKTER TIL SÆRLIGE INTERNATIONALE DESTINATIONER AFGIVER EXPEDIA IKKE NOGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR, AT REJSER TIL DISSE OMRÅDER ER TILRÅDELIGE ELLER RISIKOFRI.

Alle rejsende, der ønsker at rejse ind i eller gennem USA i henhold til visumfritagelsesprogrammet, skal søge om tilladelse til rejse ved hjælp af ESTA. Sørg for at afsætte tilstrækkelig tid til at oprette en ESTA-ansøgning. Det anbefales, at en sådan ansøgning foretages mindst 72 timer inden afrejse. Få flere oplysninger på hjemmesiden for det amerikanske ministerium for national sikkerhed, https://esta.cbp.dhs.gov.

Flere lande indfører nye krav til luftfartsselskaber om udlevering af personlige oplysninger om alle rejsende på deres fly. Dataene vil blive indsamlet enten i lufthavnen, når kunden tjekker ind, eller i visse tilfælde når rejsen reserveres. Derfor rådes kunden til at sætte ekstra tid af til at tjekke ind på flyafgangen.

Helbred: Der kan ske ændringer i vaccinationsanbefalingerne, og du bør før din rejse rådføre dig med din læge vedrørende de gældende anbefalinger. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du overholder alle helbredsmæssige indrejsekrav, får de anbefalede vaccinationer, tager al den anbefalede medicin og følger al medicinsk rådgivning i forbindelse med din rejse. Information om rejser og sygdomme mv. kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside på http://rejser.ssi.dk/rejser/. Derudover bedes du kontakte din læge for medicinsk rådgivning i forbindelse med din rejse.

Insektbekæmpelse: Selvom det ikke er sædvanligt, forbeholder de fleste lande sig ret til at foretage insektbekæmpelse i fly, hvis man mener, at der er en trussel mod den offentlige sundhed, landbruget eller miljøet. WHO (verdenssundhedsorganisationen) og ICAO (den internationale organisation for civil luftfart) har godkendt følgende procedurer for insektbekæmpelse: (1) Flyets kabine sprøjtes med et insekticid på aerosolspraydåse, mens passagerne er ombord, eller (2) flyets indvendige overflader behandles med et residualt insekticid, mens der ikke er passager ombord.

3.1.4 Specielle billetter

De tilbudte flyruter kan inkludere specielle billetter, som tilbyder den bedste pris, men som ikke nødvendigvis flyver den mest direkte rute. På visse rejseruter er det nødvendigt at skifte fly undervejs. En flyrejse, der beskrives som direkte, er en, hvor det ikke er nødvendigt at skifte fly under rejsen. Der kan imidlertid foretages ophold undervejs for at fylde brændstof på eller lade passagerer stå på og/eller af. Oplysninger om eventuelle ophold vil blive givet under reservationsprocessen, og de er tydeligt angivet både på hjemmesiden og i den bekræftende e-mail.

Mange, men ikke alle luftfartsselskaber tilbyder specielle billetpriser til børn under 2 år og til pensionister. Disse rabatter afhænger af pågældende luftfartsselskab og flyrejse, tilgængelighed af siddepladser og passagerernes alder.

Bonuspoint og værdikuponer fra loyalitetsprogrammer kan ikke bruges ved reservation af flyrejser på hjemmesiden.

Hvis kunden har fået en rabat, vises den dermed forbundne særlige pris under reservationsprocessen inden bekræftelse af reservationen.

3.1.5 Ansvar

Kunden mindes om, at et luftfartsselskabs ansvar for dødsfald, personskade og andre skader normalt er begrænset af nationale love, af en international traktat om lufttransport eller af luftfartsselskabets egne regler og begrænsninger, inkl. deres transportbetingelser.

3.1.6 Elektronisk billet

En elektronisk billet er en billet, der ikke har nogen fysisk form. Når denne type billet bruges, skal kunden gå til det pågældende luftfartsselskabs indtjekningsskranke og vise et gyldigt rejsedokument (pas, visum, identitetskort osv.) for at få sit boardingkort. Kunden skal overholde indtjekningstidspunkterne til punkt og prikke.

3.1.7 Ingen erstatningsdeltagere

Kunden må ikke videreformidle sine flyrejser.

3.1.8 Opererende luftfartsselskaber

Kunder gøres opmærksomme på at i nogle tilfælde udføres flyrejser, der er reserveret hos et luftfartsselskab, af et andet luftfartsselskab. Oplysninger om det udførende luftfartsselskab angives på hjemmesiden. Det luftfartsselskab, der udfører flyvningen, opkræver beløbet for flyrejsen af kunden og vil optræde som sælger på kundens kreditkortopgørelse eller kontoudtog. Andre serviceudbydere kan også opkræve betaling for de reserverede serviceydelser, men det samlede debiterede beløb vil ikke overstige serviceydelsernes samlede pris.

3.1.9 Kompensation for boardingafvisning

Hvis et luftfartsselskab aflyser eller forsinker en flyrejse, ikke kan levere tidligere bekræftet plads, ikke standser i kundens mellemlandingslufthavn eller destinationssted eller er skyld i, at en kunde ikke når en tilslutningsflyrejse, som kunden har reserveret, kan kunden være berettiget til visse godtgørelser fra luftfartsselskabet.

3.1.10 Yderligere administrationsgebyrer for telefoniske reservationer

Der kan opkræves et yderligere administrationsgebyr, som ikke kan refunderes, for enkeltstående flyrejsereservationer, der er foretaget gennem Expedias kundeservicecenter. Kunder oplyses om administrationsgebyret af kundeservicemedarbejderen under opkaldet.

3.2 Serviceydelser med hensyn til indkvartering

Indkvartering kan tilbydes separat eller som en del af en pakkeferie. Serviceydelserne er underlagt de specielle vilkår og betingelser, som fastsættes af de serviceudbydere, der tilbyder indkvarteringen. Sådanne vilkår og betingelser kan inkludere begrænsninger på og/eller gebyrer for afbestilling og ændring, som opkræves af serviceudbyderne.

Ved reservationer af hoteller, der forudbetales i henhold til afsnit 3.2.7, eller reservationer af hoteller med Expedias uofficielle hotelpris i henhold til afsnit 3.2.6 debiteres kundens kreditkort det samlede beløb ved reservation. For andre hotelreservationer kræves der bankkort- eller kreditkortoplysninger som sikkerhed for reservationen, og endelig betaling sker direkte til hotellet under opholdet. Se de oplysninger, der vises under reservationsforløbet for at få bekræftet, hvordan og hvornår betaling sker. De priser, der vises på hjemmesiden, inkluderer ikke gebyrer eller omkostninger for valgfri tillægsydelser, inkl. snacks fra minibar eller telefonsamtaler.

Hvis en kunde ikke møder op til reservationens første overnatning og har til hensigt at tjekke ind for efterfølgende nætter i reservationen, skal kunden bekræfte reservationsændringerne med Expedia senest på den oprindelige indtjekningsdato for at forhindre, at hele reservationen afbestilles. Hvis kunden ikke bekræfter ændringer i reservationen hos Expedia, kan hele reservationen annulleres, og der vil kun blive foretaget refundering til kunden i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder hos den pågældende serviceudbyder som oplyst i forbindelse med reservationen.

Hvis kunden ikke afbestiller eller ændrer sin reservation inden den periode, der er angivet i det pågældende hotels afbestillingspolitik, opkræves de gebyrer, der er anført i reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen. Kunder gøres opmærksomme på, at nogle hoteller ikke tillader ændringer eller afbestillinger af reservationer, efter de er foretaget, og disse begrænsninger fremgår af reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen.

3.2.1 Benyttelse af værelser

Kunden mindes om, at værelser generelt først er ledige fra klokken 14:00 og skal forlades senest klokken 12:00 uanset det anvendte transportmiddels ankomst- eller afrejsetidspunkt.

Enkeltværelser har generelt én seng, og der skal ofte betales supplement for enkeltværelser. Dobbeltværelser har generelt enten to enkeltsenge eller en dobbeltseng.

3.2.2. Klassifikation

Indikationen af komfortniveau, der gives til hotellerne i beskrivelsen på hjemmesiden, svarer til den klassifikation, der er baseret på lokale standarder i det pågældende land. Disse kan variere fra standarderne i Danmark. Denne klassifikation er kun vejledende. Kunder skal være klar over, at standarder kan variere mellem hoteller i samme klasse i forskellige lande og endda i samme land. Det er vigtigt at læse de individuelle hotelbeskrivelser omhyggeligt. Indkvartering på alle hoteller, uanset vurdering, er, medmindre andet er angivet, i standardværelser.

 1. 1 stjerne: Disse er til de laveste priser. Indkvarteringen opfylder minimumskravene for faciliteter og er generelt rene og simple. Badeværelsesfaciliteterne er ofte fælles.
 2. 2 stjerner: Enkel indkvartering med lidt mere opmærksomhed på stil og atmosfære, og alligevel til en lav pris. Faciliteterne og serviceydelserne er begrænsede. Et vist antal offentlige lokaler, en butik eller for eksempel en café, kunne være inkluderet.
 3. 3 stjerner: Til den rejsende, der ønsker sig lidt mere og sætter pris på service, kvalitet, stil og komfort. Også anbefalet til familier. Der er typisk en restaurant på stedet, som serverer morgenmad og somme tider også frokost og/eller aftensmad. Konferencelokaler og andre faciliteter som for eksempel en pool eller serviceydelser til forretningsrejsende kan være tilgængelige.
 4. 4 stjerner: Førsteklasses indkvartering for den mere krævende gæst. Opmærksomhed på luksus, gæstfrihed og service. På disse pålidelige hoteller kan der forventes en restaurant i topkvalitet og et væld af faciliteter. Førsteklasses indkvartering for forretningsrejsende.
 5. 5 stjerner: Indkvartering i topklasse, der opfylder de højeste krav. Disse hoteller tilbyder upåklagelig personlig service, smagfulde og elegante faciliteter og al mulig komfort. De bedste hoteller i verden.

Det kan ske fra tid til anden, at det hotel, der oprindeligt blev bestilt, bliver udskiftet med et andet hotel i samme kategori, der tilbyder lignende serviceydelser, af tekniske årsager, på grund af force majeure eller handlinger fra tredjemand.

3.2.3 Aktiviteter

I visse tilfælde annulleres nogle af serviceudbydernes planlagte aktiviteter, der er vist i beskrivelsen af indkvarteringen på hjemmesiden, på grund af for eksempel vejrforhold, force majeure, ophold uden for sæsonen, eller hvis det påkrævede antal deltagere til aktiviteten ikke opnås.

Ved sightseeing vises antallet af de forskellige turistattraktioner kun som en vejledning. Dette kan ændres af serviceudbyderne.

3.2.4 Måltider

Hvis måltider er en del af en indkvarteringspakke, afhænger antallet af måltider af antallet af overnatninger. Helpension inkluderer normalt morgenmad, frokost og middag. Halvpension inkluderer normalt morgenmad og enten frokost eller middag, alt afhængig af pakkeferien. Indkvartering, der inkluderer hovedmåltider, begynder generelt med middag på hotellet på ankomstdagen og slutter med morgenmad (halvpension) eller frokost (helpension) på afrejsedagen. Hvis et eller flere måltider ikke kan indtages, vil der ikke ske nogen refundering.

Kunden mindes om, at medmindre andet er angivet på hjemmesiden, er drikkevarer ikke inkluderet i måltiderne. Hvis drikkevand ikke er tilgængeligt, skal kunden selv betale for det.

Forældre rådes til at medbringe specialmad til deres baby, da det ikke altid kan fås lokalt.

3.2.5 Skatter

I visse lande pålægger de lokale myndigheder yderligere skatter (turistskat osv.), som skal betales lokalt. Kunden er ene og alene ansvarlig for betaling af sådanne yderligere skatter.

3.2.6 Expedias uofficielle hotelpris/overraskelseshotel

Expedia Inc.'s datterselskab, Hotwire, Inc., kan tilbyde flere hotelreservationsmuligheder med rabat på hjemmesiden, når disse er tilgængelige. Disse hoteller, kaldet Expedias uofficielle hotelpriser eller "overraskelseshoteller", er forskellige fra andre hoteller på hjemmesiden i flere væsentlige henseender. Hotellets navn og præcise adresse vises først, når betalingen for reservationen er gennemført. Alle reservationer er endelige og kan ikke ændres, refunderes, ombyttes, afbestilles eller overføres til en anden part. Kundens kreditkort vil blive fratrukket det viste beløb, også selvom reservationen ikke benyttes. Værelsestype afgøres af hotellet baseret på antal gæster opgivet ved reservationen. Alle bestillinger reserveres til ophold på ikkeryger-værelser (afhængigt af kapacitet). Tildeling af hotelværelser afgøres ved indtjekning, og opgraderinger er ikke tilgængelige. Der kan højst reserveres seks Expedia overraskelseshotel-værelser ad gangen. Alle værelser tilknyttet Expedias uofficielle hotelpriser skal reserveres under samme navn, og den gæst, hvis navn reservationen er foretaget i, skal være til stede ved indtjekning. Hoteller tilknyttet Expedias uofficielle hotelpriser er ikke kvalificeret til hotelrabatter eller klubordninger. Ved indtjekning skal gæster vise et gyldigt ID- og kreditkort i deres navn (krævet kreditloft varierer fra hotel til hotel). Hævekort accepteres muligvis ikke.

3.2.7 Betal online nu eller betal på hotellet senere

Ved reservation af hoteller kan kunden vælge mellem to betalingsmuligheder; "betal online nu" eller "betal på hotellet senere". Hvis kunden vælger muligheden "betalt online nu", vil kundens kreditkort straks blive fratrukket det viste beløb i danske kroner (DKK) af Expedia. Hvis kunden vælger muligheden "betal på hotellet senere" vil kundens kreditkort blive fratrukket det viste beløb i lokal valuta af hotellet under kundens ophold.

3.3 Biludlejning

Biludlejningsservice tilbydes separat eller som en del af en pakkeferie. Disse serviceydelser er underlagt de respektive biludlejningsfirmaers specielle vilkår og betingelser.

3.3.1 Betalingsmetode

Kunden, som foretager reservationen skal vise et gyldigt kreditkort udstedt i kundens navn, når bilen afhentes. Hævekort accepteres ikke, og kunden skal tjekke, hvilke kreditkort der accepteres af serviceudbyderen.

Serviceudbyderen kan sende en autorisationsanmodning til banken eller kreditkortselskabet i løbet af biludlejningsperioden som et depositum for serviceudbyderen. Kunden skal derfor kontakte sin bank eller kreditkortselskab for at sikre, at kreditloftet er tilstrækkeligt til dette formål. Nogle større biler kræver to kreditkort.

Hvis kunden ikke overholder de herover angivne betingelser, kan serviceudbyderen vælge ikke at stille bilen til rådighed. Såfremt kunden har forudbetalt leje af bilen, vil denne blive refunderet til kunden.

3.3.2 Tillæg

Der kan være ekstra udgifter, der skal betales lokalt, som for eksempel benzinpåfyldning, gebyr for flere førere og tillægsbetaling for unge førere.. Kunden bekræfter, at Expedia, Inc. og/eller serviceudbydere, herunder Expedia Travel, under ingen omstændigheder er ansvarlige for sådanne ekstra udgifter som angivet præcist eller på anden måde.

Lejeren skal muligvis betale en selvrisiko, hvis udlejningsbilen bliver stjålet eller beskadiget. Dette afhænger af serviceudbyderen og landet, hvor bilen er lejet. Ved køb af en valgfri tillægsforsikring lokalt (med navnet super CDW eller super TP) fjernes/mindskes den selvrisiko, der gælder for lejeaftalen. Kunden bekræfter, at Expedia, Inc. og/eller serviceudbydere, herunder Expedia Travel, under ingen omstændigheder vil være ansvarlig for en sådan selvrisiko eller tillægsforsikring som angiveteller på anden måde.

Benzin er sædvanligvis ikke inkluderet i udlejningstariffen. For leje af biler i visse lande lægger visse serviceudbydere automatisk gebyrer til for at fylde tanken op, når bilen returneres. Desuden opkræver visse serviceudbydere et gebyr, hvis der anvendes vinterdæk.

Medmindre andet er aftalt, skal kunden returnere bilen til den afdeling hos serviceudbyderen, hvor bilen blev hentet. Hvis kunden ikke opfylder dette, kan serviceudbyderen opkræve et gebyr herfor.

Specielt udstyr, så som børnesæder, kan fås efter anmodning, og skal betales separat direkte til serviceudbyderen ved afhentning af bilen (der er ingen garanti for ledigt udstyr).

3.3.3 Afhentning/brug af bilen

Førere skal normalt være mellem 21 og 75, men dette kan variere mellem serviceudbydere og fra land til land. Det er kundens ansvar at tjekke dette hos serviceudbyderen. Der skal muligvis betales ekstragebyrer, hvis en fører er under 25 eller over 70.

Alle førere skal fremvise et gyldigt kørekort udstedt i deres navn for kategorien af den lejede bil ved afhentning af bilen. Udenlandske biludlejere kan have varierende krav til kørekort Et internationalt kørekort er påkrævet, hvis teksten på førerens kørekort ikke er skrevet med latinske bogstaver. Yderligere dokumentation, så som pas eller to uafhængige adressebeviser, kan være påkrævet. Kunden skal tjekke de specielle vilkår og betingelser hos serviceudbyderen, som udlejer bilen, for detaljer omkring alle gældende biludlejningskriterier.

Kunden mindes om, at visse serviceudbydere ikke tillader, at den udlejede bil anvendes uden for det land, hvor den blev lejet.

3.3.4. Afbestilling af reservation/uudnyttede lejedag

Der gives ingen refundering hvis afbestilling af en reservation foretages senere end 6 timer inden det reserverede afhentningstidspunkt eller for uudnyttede lejedage.

3.4 Serviceydelser på destinationen

Serviceydelser på destinationen kan tilbydes separat eller som en del af en pakkeferie. Disse serviceydelser er underlagt de specielle vilkår og betingelser for de serviceudbydere, der tilbyder de lokale aktiviteter, og de kan sædvanligvis ikke overdrages, refunderes eller ændres, medmindre de afbestilles af serviceudbyderen.

3.4.1 Aktiviteter

Det er af og til muligt, at serviceudbydernes tilbudte aktiviteter, som er vist i beskrivelsen på hjemmesiden, aflyses på grund af for eksempel vejrforhold, force majeure, ophold uden for sæsonen eller hvis det påkrævede antal deltagere til aktiviteten ikke er opnået. Kunder henvises til pågældende udbyders specielle vilkår og betingelser angående refunderinger i sådanne tilfælde.

3.5 Pakkeferier

Pakkeferier tilbydes af serviceudbydere som for eksempel Expedia Travel, og de er underlagt ferieudbydernes specielle vilkår og betingelser. Kunder skal læse disse vilkår og betingelser før reservation.

En pakkeferie er en rejse til en enkelt pris med et ophold på over 24 timer (eller inkl. en overnatning) i hvilken mindst to af de følgende tre elementer tilbydes:

 • transport
 • indkvartering
 • en turistservice, der ikke vedrører transport eller indkvartering, men er en betydelig del af den samlede pris.

Salget af pakkeferier er reguleret af den danske lov om pakkerejser (lov nr. 472 af 30. juni 1993). Disse bestemmelser suppleres af følgende betingelser.

3.5.1 Reservationer

Serviceudbyderens accept af reservationer, der er foretaget af kunden, afhænger af pakkeferiernes tilgængelighed. Serviceudbydere behøver ikke at begrunde, hvorfor de nægter at acceptere en reservation.

Serviceudbyderens accept formaliseres ved at sende en bekræftelse på reservationen pr. e-mail inden for ti dage efter at kunden har foretaget en reservation. Der vil ikke blive opkrævet noget beløb fra kunden, før serviceudbyderen bekræfter tilgængelighed af serviceydelsen.

3.5.2 Priser

Rejsebeskrivelsen på hjemmesiden angiver de serviceydelser, der er inkluderet i prisen for hver rejse. Priser vises i danske kroner (DKK).

Kunden bør være klar over at i visse lande pålægger de lokale myndigheder yderligere skatter (turistskat osv.), som skal betales lokalt. Kunden er ene og alene ansvarlig for betaling af sådanne yderligere skatter.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, omfatter priserne ikke forsikring, serviceydelser ombord, gebyrer for bagageovervægt, transport fra lufthavn til indkvarteringssted, visum- og vaccinationsudgifter eller eventuelle personlige udgifter (vaskeri, telefon, drinks, roomservice, drikkepenge osv.) ej heller udflugter eller brug af sportsfaciliteter eller eventuelle mere generelle udgifter, der ikke udtrykkeligt er inkluderet i bekræftelsen af reservationen.

De priser, der er vist på hjemmesiden, kan på et hvilket som helst tidspunkt ændres uden forudgående varsel. Sådanne ændringer gælder ikke for reservationer, der allerede er accepteret, medmindre ændringerne blev foretaget mere end 30 dage før den beregnede udrejsedato som resultat af svingninger i transportpriser, brændstofpriser, afgifter, skatter, gebyrer som f.eks. landingsgebyrer eller ombordstignings-/udstigningsgebyrer i havne/lufthavne og valutakurser. Serviceudbyderen afholder – og kunden opkræves ikke for – enhver stigning svarende til 2 % af prisen for de samlede rejsearrangementer, fraregnet forsikringspræmier. Kunden opkræves beløbet, der overstiger dette. Hvis det betyder, at kunden skal betale en stigning på mere end 10 % af prisen for det samlede rejsearrangement, får kunden muligheden for at acceptere en alternativ ferie, hvis serviceudbyderen kan tilbyde en sådan (hvis ferien er af tilsvarende eller højere kvalitet, skal kunden ikke betale ekstra, men hvis den er af lavere kvalitet, vil prisforskellen blive refunderet), eller afbestille og modtage fuld refundering af det betalte beløb.

Hvis Expedia, Inc. og/eller serviceudbyderen bliver opmærksom på eller bliver informeret om eventuelt bedrageri eller illegal aktivitet i forbindelse med betaling af reservationen, vil reservationen blive annulleret, og kunden vil være ansvarlig for alle udgifter, der er opstået i forbindelse med sådan annullering.

3.5.3 Afbestilling og ændring foretaget af kunden

3.5.3.1 Afbestilling

Anmodninger fra kunden om afbestilling eller ændring af en rejse skal meddeles til Expedia pr. telefon ved at ringe til 4368 2060 eller ved at sende en e-mail til rejse@kundeservice.expedia.dk. Sådanne anmodninger behandles på vegne af de pågældende serviceudbydere.

Hvis kunden afbestiller en bestilt pakkeferie, kan Expedia, Inc. og serviceudbyder kræve rimelig godtgørelse til dækning af udgifterne ved de allerede foretagne rejsearrangementer. Desuden kan serviceudbyderne for hvert element i rejsepakken opkræve et standard administrationsgebyr for hver afbestilling. Når en afbestilling berører mere end én person i reservationen, vil der blive opkrævet et afbestillingsgebyr for hver person i reservationen. I visse tilfælde kan kompensation udgøre den fulde værdi af den bestilte rejse, således at kunden ikke modtager nogen refundering. Delvis afbestilling, dvs. afbestilling af et bestemt arrangement, er måske ikke mulig.

Hvis kunden ikke selv møder op ved rejseafgangen og/eller ikke bruger nogle af de reserverede serviceydelser, vil der ikke blive refunderet noget beløb til kunden.

3.5.3.2 Virkninger af afbestilling

Bemærk venligst, at pakkerejser er underlagt serviceudbyderens specielle vilkår og betingelser, og at separate afbestillingsgebyrer pålagt af udbyderen kan være gældende.

3.5.3.3 Ændring af reservation

Hvis kunden efter reservationen ønsker at ændre rejsen med til hensyn rejsedato, destination, afgangssted, indkvartering eller rejsemåde, skal kunden ringe til 4368 2060 eller sende en e-mail til rejse@kundeservice.expedia.dk. Ændringer af en reservation vil normalt involvere afbestilling af den oprindelige reservation, hvilket kan medføre kompensation og/eller gebyrer pålagt af serviceudbyderne på op til den fulde værdi af den bestilte rejse, og kunder skal betale for omkostninger ved en ny reservation.

3.5.3.4 Udskiftning af deltager

En registreret rejsedeltager kan udskiftes med en tredjemand, hvis Expedia informeres herom senest 15 dage før rejsens begyndelse. Dog kan Expedia modsætte sig udskiftningen, hvis den rejsende ikke opfylder serviceudbyderens specielle vilkår og betingelser, eller hvis deltagelse strider mod gældende ret. Hvis en ny deltager indgår i aftalen, er kunden sammen med den nye deltager i fællesskab og hver for sig ansvarlige for rejsens pris og alle yderligere omkostninger (herunder administrationsgebyr) samt Expedias omkostninger ved ændringen som udspringer af udskiftningen af deltageren.

3.5.4 Afbestilling og ændring foretaget af Expedia Travel

3.5.4.1 Generelt

Expedia Travel informerer straks kunder om ændringer eller forskelle i deres rejseplaner. Ændringer eller forskelle i rejsekontrakten, som bliver nødvendige, efter kontrakten er afsluttet, er tilladte, hvis ændringerne eller forskellene ikke er betydelige og ikke påvirker den bestilte rejses samlede beskaffenhed. Flyafgangstidspunkter kan ikke betragtes som værende bindende. De samme rettigheder gælder for de ændrede arrangementer som for de oprindelige arrangementer.

3.5.4.2 Prisændringer

Hvis tidsrummet mellem reservation og den aftalte rejsedato er længere end 30 dage, forbeholder Expedia Travel sig retten til at ændre de på bestillingstidspunktet aftalte priser som udtryk for stigning eller fald i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), betalinger af afgifter, skatter, gebyrer som f.eks. landingsgebyrer eller ombordstignings-/udstigningsgebyrer i havne/lufthavne og ændringer i gældende valutakurser, hvis stigningen eller faldet pr. person eller pr. sæde har indvirkning på rejsens pris. Expedia Travel absorberer – og kunder opkræves ikke for – enhver stigning svarende til op mod 2 % af prisen for de samlede rejsearrangementer, fraregnet forsikringspræmier og alle ændringsgebyrer. Kunder opkræves beløbet, der overstiger dette. Hvis det betyder, at kunden skal betale en stigning på mere end 10 % af prisen for rejsearrangementet, får kunden muligheden for at acceptere en alternativ ferie, hvis Expedia Travel kan tilbyde en sådan (hvis ferien er af tilsvarende eller højere kvalitet, skal kunden ikke betale ekstra, men hvis den er af lavere kvalitet, vil prisforskellen blive refunderet), eller afbestille og modtage fuld refundering af det betalte beløb. Hvis feriens pris skulle falde med mere end 2 % af feriens pris pga. de ovenfornævnte ændringer, modtager kunden enhver differencen mellem den oprindelige pris og den nye pris .

Prisændringer inden for 30 dage før rejsedagen forekommer ikke.

3.5.4.3 Betydelige ændringer

Ved en betydelig ændring i deres rejse har kunder ret til at ophæve rejsekontrakten og modtage fuld refundering af det betalte beløb, modtage en erstatningsrejsepakke af tilsvarende eller overordnet kvalitet uden yderligere omkostninger for dem (hvis Expedia Travel kan tilbyde dem en sådan rejse) eller modtage en erstatningspakke af lavere kvalitet (igen, hvis Expedia Travel kan tilbyde dem en sådan rejse), og i så fald refunderer Expedia Travel differencen mellem prisen på den oprindelige pakke og erstatningspakken til kunden. Kunder skal udøve deres rettigheder som beskrevet i paragraf 3.5.4.2 og 3.5.4.3 snarest muligt, efter at Expedia Travel har informeret dem om en prisstigning eller en anden betydelig ændring i deres rejse.

Hvis en betydelig ændring skulle opstå, betaler Expedia Travel kunden kompensation som vist i kompensationsskemaet herunder, medmindre ændringen skyldes begivenheder, som Expedia Travel ikke kan kontrollere, og som hverken Expedia og/eller serviceudbyderne med udvisning af rimelig omhu har kunnet forudse eller forhindre. Expedia Travel betragter følgende som værende eksempler på betydelige ændringer i kundens ferierejse og betaler kompensation alt efter tidspunktet før afrejse, hvor Expedia Travel underretter kunden om ændringen:

 • Ændring af indkvartering til et hotel i samme område
 • Ændring af flyafgangstidspunkt med mere end 12 timer
 • Ændring af afgangslufthavn til en lufthavn i en anden by
 • Ændring af feriens varighed
 • Ændring af udrejsedato
 • Prisstigning på mere end 10 %.

I tilfælde af mere end én betydelig ændring i kundens ferierejse betaler Expedia Travel kun kompensation for en enkelt ændring pr. voksen, der betaler fuld pris.

Tabel over kompensationer
Tidsrum før udrejsedato (dage) Kompensation (DKK)
60+ 0
60-42 80
41-28 160
27-15 320
14-0 400

3.5.5 Ændringer foretaget af Expedia Travel: under rejse

Såfremt en betydelig del af kundernes forudbestilte feriearrangementer ikke kan leveres efter deres afrejse, tilbydes kunderne om muligt et passende alternativ uden yderligere omkostninger for dem. Hvis det ikke er muligt at tilbyde kunderne et passende alternativ, eller hvis kunderne med god grund ikke accepterer de alternative arrangementer, tilbagesender Expedia Travel kunderne til deres afrejsested eller til et andet sted, som de er indforståede med. Hvis det er relevant, betaler Expedia Travel også en rimelig kompensation til kunderne.

3.5.6 Afbestilling/ophævelse foretaget af Expedia Travel

I følgende tilfælde kan Expedia Travel opsige rejsekontrakten før rejsen eller efter rejsen er påbegyndt:

a) ikke senere end fire uger før rejsen påbegyndes, hvis det ikke med rimelighed kan lade sig gøre for Expedia Travel at gennemføre rejsen efter at have undersøgt alle muligheder, fordi antallet af reservationer for rejsen er så lille, at omkostningerne ved at gennemføre rejsen ikke længere er kommercielt rentabel. Hvis rejsen afbestilles af denne årsag, vil kunderne omgående få betalte beløb for rejsen tilbage. Om nødvendigt vil Expedia Travel give kunderne kompensation for serviceydelser, der ikke blev udført.

b) ikke senere end to uger før rejsens påbegyndelse, hvis det specificerede minimum antal deltagere ikke er nået. Expedia Travel underretter omgående kunderne skriftligt, hvis rejsen ikke kan udføres. Kunderne får omgående betalte beløb for rejsen tilbage.

c) på et hvilket som helst tidspunkt, før eller under rejsen, hvis den rejsende fortsat forstyrrer gennemførsel af rejsen/reservationen uden rimelig grund på trods af advarsler, eller hvis han/hun bryder rejsekontrakten. Hvis Expedia Travel af denne årsag opsiger kontrakten, har Expedia Travel fortsat retten til betaling af rejsens pris, ud over omkostningerne ved arrangementer, der ikke har fundet sted, såfremt refundering af sådanne omkostninger er muligt.

3.5.7 Force majeure

I tilfælde hvor force majeure hindrer, forstyrrer eller bringer gennemførelse af rejsen i fare, kan begge parter opsige kontrakten. Hvis Expedia Travel er påvirket af force majeure-hændelsen, vil Expedia Travel omgående hjælpe kunderne og tage de nødvendige forbehold for at kunne bringe kunderne tilbage til stedet, hvor deres pakkerejse startede. Eventuelle ekstra rejseomkostninger i forbindelse med transporten retur bliver dækket af Expedia Travel. Hvis kunderne er den part, der er blevet påvirket af force majeure, er Expedia Travel ikke forpligtet til at refundere beløb for serviceydelser, der endnu ikke er blevet præsteret. Kunderne skal i den situation betale eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med at rejse tilbage til det sted, hvor pakkerejsen begyndte.

3.5.8 Problemer under rejsen

3.5.8.1 Afhjælpning og forpligtelse til at samarbejde

Hvis rejsen ikke gennemføres i henhold til kontrakten, kan kunden bede om afhjælpning under rejsen. Kundens samarbejde er her nødvendig. Kunderne er derfor forpligtede til at gøre alt inden for rimelighedens grænser for at afhjælpe fejlen. Kunderne skal om muligt undgå skader, eller i det mindste begrænse dem så vidt muligt. Kunderne er forpligtede til at rapportere defekter ved rejsen. Kontakt Expedia Travel direkte ved behov for at rapportere problemer, hvis rejsedokumenterne ikke henviser til en lokal repræsentant. Henvis altid til rejsenummeret, destinationen og rejsedatoerne.

Tlf. til kundeservice: 4368 2060

e-mail-adresse: rejse@kundeservice.expedia.dk

Åbningstid: hver dag fra kl. 8.00-22.00

Expedia Travel eller en relevant lokal repræsentant vil omgående gøre en indsats for at finde passende løsninger på eventuelle rapporterede problemer.

Salget af pakkeferier er reguleret af den danske lov om pakkerejser (lov nr. 472 af 30. juni 1993). Disse bestemmelser suppleres af følgende betingelser.

3.5.9 Expedia Travels ansvar

Egen præstation

Som et omhyggeligt firma er Expedia Travel ansvarlig for:

 • Forberedelse af rejsen
 • Omhyggelig udvælgelse og overvågning af leverandører
 • Nøjagtig beskrivelse af rejsetilbud, der vises på webstedet, for så vidt Expedia Travel ikke har rapporteret en ændring i specifikationerne før kontrakten indgås, eller hvor ændringerne godkendes sammen med kunden efter kontrakten er indgået. Expedia Travel er ikke ansvarlig for oplysninger, der ikke offentliggøres af os, herunder oplysninger der offentliggøres i lokale, hotel- eller andre brochurer

Medmindre det følger af præceptiv lovgivning, er Expedia Travel ikke ansvarlig for mangler ved arrangementer, der er formidlet af andre parter end Expedia Travel.

3.5.10 Ansvarsbegrænsninger

Kontraktmæssige ansvarsbegrænsninger

Expedia Travel begrænser ikke sit ansvar for (i) tab forårsaget af svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, (ii) tab som følge af dødsfald eller personskade, der skyldes Expedias forsømmelighed, eller (iii) andre tab, som ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende ret. I andre henseender er Expedia Travel alene ansvarlig for tab, som er en direkte følge: (a) af brud på en lovbestemt agtpågivenhedspligt, eller (b) af Expedias brud på disse generelle vilkår og betingelser og af, at ansvar til enhver tid er begrænset til et beløb svarende til tre gange udgiften til det pågældende rejseprodukt. Hvis en reservation omhandler mere end en rejsende, er Expedias ansvar over for hver rejsende begrænset til tre gange rejsens pris fordelt mellem antallet af rejsende.

Ansvarsbegrænsning for tredjepart

Krav mod Expedia Travel om erstatning er begrænset eller ekskluderet, hvis internationale traktater eller andre lovbestemmelser, der begrænser eller ekskluderer ansvar, finder anvendelse for det pågældende arrangement. Ansvar for lufttransport er underlagt de gældende bestemmelser fra internationale traktater, herunder Warszawa-, Montreal- og Haag-konventionerne. Disse traktater begrænser flyselskabernes ansvar for død eller personskader (gælder kun for ikke-EU-luftfartsselskaber) såvel som for tab af eller skade påført bagage. Ansvar i tilfælde af transport med skib er også underlagt de relevante juridiske eller traktatindbefattede bestemmelser.

3.5.11 Ansvarsophør og begrænsede klageperioder

Klager, der udspringer af gennemførelsen af rejsen, skal indsendes inden for 30 dage efter den slutdato, der efter kontrakten var aftalt. I så tilfælde kontakt rejse@kundeservice.expedia.dk, eller ring til vores kundeservicenummer 4368 2060. Klager skal ske på skrift. Den begrænsede periode begynder på den dag, hvor rejsen skulle slutte ifølge kontrakten

Paragraf 4. Generelt

4.1 Rejsedestinationer

Selvom de fleste rejser, herunder rejser til destinationer i udlandet, sker, uden at der opstår problemer, kan rejser til visse destinationer indebære en større risiko end andre. Expedia, Inc. råder kunderne til at gennemgå rejseforbud, advarsler, bekendtgørelser og anbefalinger, der udstedes af Udenrigsministeriet og vises på deres hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ forud for reservation af rejser til internationale destinationer.

Ved at tilbyde rejser til særlige internationale destinationer, forsikrer eller garanterer Expedia, Inc. ikke, at rejser til sådanne destinationer anbefales eller er risikofrie, og påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der forekommer på grund af rejser til sådanne destinationer.

4.2 Priser

Priserne på Services, der beskrives på webstedet, er gældende, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Der kan ske ændringer i priserne når som helst, men ændringerne har ikke indflydelse på reservationer, der allerede er accepteret undtagen som beskrevet i afsnit 3.5.2 ovenfor. I visse tilfælde kan Expedia opkræve et reservationsgebyr i relation til visse flyreservationer som foretages på vegne af kunden. Kunden vil blive underrettet om eventuelle gebyrer, når reservationen fortages. På trods af Expedia, Inc's store omhu har nogle af de Services, der står beskrevet på webstedet, måske forkerte priser. EXPEDIA, INC. FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT RETTE FEJL I PRISERNE PÅ VORES HJEMMESIDE OG/ELLER I FORHOLD TIL BESTILLINGER DER ER FORETAGET UNDER EN FORKERT PRIS. I ET SÅDANT TILFÆLDE VIL VI, HVIS DET ER MULIGT, TILBYDE DIG AT BEHOLDE DIN BESTILLING TIL DEN KORREKTE PRIS OG ELLERS ANNULLERE DIN BESTILLING UDEN AT OPKRÆVE ET GEBYR FOR AFBESTILLING. Expedia, Inc. er ikke forpligtet til at levere Services til en kunde til forkert (lavere) pris, selvom kunderne har modtaget en bekræftelse af deres bestilling.

4.3 Hvordan vores sorteringsrækkefølge fastlægges

Rejsende har mange valgmuligheder, der kan hjælpe dem med at finde det perfekte hotel, flyrejse, billeje eller aktivitet. "Sorterings" indstillingerne muliggør, at rejsende kan arrangere søgeresultaterne ud fra deres personlige præference, hvad enten denne er baseret på pris, verificerede anmeldelsespoint eller andre kriterier. "Filter" indstillingerne muliggør desuden, at rejsende kan inkludere eller ekskludere forskellige valgmuligheder for at tilpasse deres individuelle rejsebehov. Hvis der ikke vælges nogle af indstillingerne, vil vi vise en række relevante muligheder blandt søgeresultaterne baseret på følgende kriterier:

 • Logi: Vores standard sorteringsrækkefølge afspejler de viste ejendommes relevans i forhold til dine søgekriterier, da vi vil sikre os, at du hurtigt og let kan finde det tilbud, der er rigtigt for dig. Vi måler relevansen ved at tage hensyn til faktorer såsom en ejendoms beliggenhed, dens anmeldelsespoint, ejendommens popularitet (bedømt ud fra hvor mange rejsende der foretager bookinger hos ejendommen på vores hjemmesider), kvaliteten af den ydelse ejendommen stiller til rådighed, og hvor konkurrencedygtig ejendommen er i forhold til pris og tilgængelighed. De nævnte faktorer er relative i forhold til andre ejendomme, der opfylder dine valgte søgekriterier. Det vederlag, en ejendom betaler til os for bookninger foretaget via vores hjemmesider, er også en faktor, der indgår i den relative placering af ejendomme med lignende tilbud baseret på de beskrevne relevante faktorer. For vores øvrige sorteringsrækkefølger (fx på grund af pris eller stjernebedømmelse) vil ejendomme med lignende resultat blive vist på baggrund af ovennævnte faktorer.
 • Flyrejser: Vores standard sorteringsrækkefølge er baseret på laveste pris. Hvis der er to flyrejser, der har samme pris, vil flyrejsen med den korteste rejsetid blive vist først.
 • Billeje: Vores standard sorteringsrækkefølge er primært baseret på pris, men vi overvejer også andre relevante faktorer såsom popularitet, kundeanmeldelser, afhentningsstedets beliggenhed og biltype eller -kategori.
 • Aktiviteter: Vores standard sorteringsrækkefølge er manuelt sammensat af Expedias rejsemålsansvarlige, der har kendskab til hvert marked, således at der bliver taget hensyn til faktorer såsom pris, popularitet, afstand fra hotelvalgmulighederne og feedback fra rejsende.
 • Rejsepakker: Når vi kombinerer adskillige forskellige rejseprodukter i en rejsepakke, bruger vi ovenstående kriterier til at afgøre sorteringsrækkefølgen for hvert produkt.

 

Derudover optimerer vi løbende vores service for at give vores rejsende den bedste oplevelse. Derfor tester vi forskellige algoritmer for standard sorteringsrækkefølger fra tid til anden.

4.4 Billeder og illustrationer

Billeder og illustrationer stilles til rådighed af serviceudbyderne for at give kunden en beskrivelse af de tilbudte serviceydelser. Expedia Inc. indestår ikke for indholdet heraf.

4.5 Forsikring

Priserne på hjemmesiden inkluderer ikke forsikring. Kunden rådes derfor til at tegne en forsikring, der dækker konsekvenserne i visse tilfælde af annullering og en yderligere police, der yder dækning for visse særlige risici, som for eksempel hjemsendelse i tilfælde af ulykke eller sygdom.

De risici, der dækkes af disse policer, samt udgiften og dækningsgraden, er kun vist på hjemmesiden som eksempel. Hvis der tegnes en police, vil forsikringsselskabet sende policen til kunden. Krav skal fremsættes direkte over for forsikringsselskabet i henhold til vilkårene og betingelserne i policen.

4.5 Økonomisk beskyttelse

Expedia har truffet følgende foranstaltninger for at give Kunderne sikkerhed for deres betalinger og for evt. at tilbageføre disse, hvis Expedia bliver insolvent: pakkerejser, der allerede er booket på Hjemmesiden, er forsikret gennem International Passenger Protection Limited, som er medlem af Lloyd's Syndicates. Forsikringen dækker kun Kunder, som bestiller pakkerejser på Hjemmesiden, og som rejser ud af Danmark. Forsikringen dækker ikke andre rejser som f.eks. rene flybestillinger, rene hotelbestillinger, ren biludlejning og allerede sammensatte pakkerejser, som udbydes af tredjemænd (med undtagelse af pakkerejser, der arrangeres af Expedia Travel), og som bookes på Hjemmesiden.

Forsikringen udbydes af International Passenger Protection begrænset, som er medlem af Lloyd's Syndicates. For yderligere oplysninger henvises til IPP-webside.

Paragraf 5. Økonomiske betingelser og betalingsprocedurer

5.1 Betaling

Vi forbeholder os retten til at annullere din reservation, såfremt vi ikke modtager betalingen af det fulde beløb i rette tid.

5.2 Lokale skatter og gebyrer

Medmindre andet er anført under Regler og begrænsninger, vises priser på serviceydelser på webstedet i DKK, eksklusive lokale skatter der opkræves af myndighederne i nogle lande.

Priserne for serviceydelser, der er reserveret på webstedet eller telefonisk, skal enten betales til (i) Expedia, Inc, som modtager betalingen på serviceudbyderens vegne, og/eller (ii) direkte til serviceudbyderen. Betalingerne bliver muligvis opkrævet af mere end en part (dette vises på kundens bank- eller kreditkortopgørelse), men det samlede debiterede beløb vil ikke overstige serviceydelsernes samlede pris.

Enhver hotelreservation med forudbetaling og reservationer af produkter til Expedia-særpriser og Expedia-pakker til destinationer inden for Den Europæiske Union er dækket af reglerne for rejseagenter og rejseudbydere, som vedtaget i paragrafferne 306-310 i EU's hovedmomsdirektiv [2006/112/EF]. Leverandøren Expedia Travel ligger i USA, og som et resultat af dette opkræves ingen moms på serviceydelser, der tilbydes af Expedia Travel.

5.3 Skatteopkrævningsgebyr

Skattegebyret på forudbetalte hoteltransaktioner er en opkrævning af de estimerede transaktionsskatter,(f.eks. salg og brug, ophold, værelsesafgift, forbrugsafgift, moms osv.), som serviceudbyderen af sådanne transaktioner (Expedia Travel)betaler til hotellet til dækning af skatteudgifter i forbindelse med værelsesleje. Hotellerne fakturerer alle gældende skatter til serviceudbyderen. Det er hotellernes ansvar, at de nævnte skatter betales til de relevante skattemyndigheder. Hverken Expedia Inc. eller serviceudbyderen er ikke en medleverandør, der er knyttet til det hotel, som du booker eller reserverer dit rejsearrangement hos. Beskatning og gældende skattesats varierer meget afhængig af sted. De faktiske skatteudgifter, som serviceudbyderen betaler til hotellerne, kan variere fra skatteopkrævningsgebyret afhængig af de satser, den beskatning osv., der er gældende på tidspunktet for kundens faktiske brug af hotellet.

I tillæg til det ovenfor anførte vil der for hotelophold i New York City blive opkrævet New York omsætningsskat og New York City hotelopholdsskat på såvel værelsesleje modtaget af hotellet som på det beløb, Leverandøren opkræver for sine serviceydelser. For hotelophold i New York State, men uden for New York City, opkræves der New York omsætningsskat på såvel værelsesleje modtaget af hotellet som på det beløb, Leverandøren opkræver for sine serviceydelser. Herudover vil der for hotelophold i New York State, men uden for New York City, blive opkrævet skatteopkrævningsgebyr til dækning af de lokale hotelopholdsskatter på værelsesleje modtaget af hotellet. New York omsætningsskatter og New York City hotelopholdsskatter på Leverandørens serviceydelser og værelseslejen modtaget af hotellet, såvel som skatteopkrævningsgebyr, er inkluderet i linjen "skatter og servicegebyrer" på webstedet og i linjen "skatter" på fakturabekræftelsen på din reservation. Leverandøren må ikke opkræve servicegebyrer på ophold i hotelværelser i New York.

Til brug for forudbetalte "betal online nu"-reservationer anføres Leverandørens New York State og New York City skatteregistreringscertifikater og –numre nedenfor. New York State og New York City har ændret deres lovbestemmelser med henblik på at beskatte Leverandørens serviceydelser og kræver, at du bliver informeret om disse skatter.

New York State skatteregistrering:
Der skal i påkommende tilfælde betales New York omsætningsskat og New York City opholdsskat på dit hotelophold. For forudbetalte hotelreservationer er Leverandørens forhandlerregistreringsnummer vedr. New York omsætningsskat 880392667, og registreringsnummeret vedr. New York City hotelopholdsskat er 033960.

For yderligere information, se venligst:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

Paragraf 6. Kundeservice og behandling af klager

Spørgsmål eller anmodninger om oplysninger sendes til rejse@kundeservice.expedia.dk, eller kunden kan ringe til 4368 2060.

Klager skal sendes via e-mail til rejse@kundeservice.expedia.dk, som modtager dem på serviceudbyderens vegne. For hurtig afklaring opfordres kunderne til at indlevere deres klager inden for 30 dage efter rejsens afslutning.

Generelt vil klager kun blive behandlet, hvis de problemer, der nævnes i e-mailen, blev rapporteret ved at ringe til 4368 2060 eller sende en e-mail til rejse@kundeservice.expedia.dk under rejsen (eller så hurtigt som det er praktisk muligt) eller til luftfartsselskabet, hvis problemet opstod på ud- eller hjemrejsen, således at der kan tages forholdsregler til at løse problemet, og for at begrænse den skade, som kunden har lidt. Undtagelser kan dog foretages afhængigt af omstændighederne.

Klager over tab, tyveri eller beskadigelse af bagage, tøj eller personlige ejendele, der ikke var under kundens kontrol under opholdet, skal stiles til luftfartsselskabet eller hotellet.

Platformen for Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelse er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr

Paragraf 7. Expedias erstatningsansvar

Kunden accepterer, at i tilfælde hvor Expedia, Inc. fungerer som formidler mellem kunden og serviceudbyderen, kan Expedia, Inc. under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for krav opstået i forbindelse med leveringen af serviceydelserne, som kunden har reserveret hos en eller flere serviceudbydere, medmindre andet fremgår af præceptiv lovgivning.

Expedia, Inc. kan ikke holdes til ansvar, hvis og for så vidt kunden kan klage over skader under en forsikringsaftale såsom rejse- og/eller ferieafbestillingsforsikring.

Oplysningerne, der vises på dette websted, tilbydes af de respektive serviceudbydere, og Expedia er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder. Kunderne skal sørge for at kontrollere alle modtagne oplysninger, før de reserverer.

Kunderne bør bemærke, at alle viste hotelbedømmelser kun er ment som vejledning og muligvis ikke er officielle bedømmelser eller stemmer overens med danske klassificeringer. Expedia fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med de viste bedømmelser.

Paragraf 8. Ansvarsfraskrivelse

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse generelle vilkår og betingelser, er alle oplysninger på dette websted vejledende. Ved at tilgå dette websted accepterer kunden, at Expedia ikke kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgetab, der opstår som følge af brug af webstedet, forsinkelse af eller manglende adgang til webstedet eller fra kundens brug af links fra webstedet.

Expedia kan heller ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgetab, der opstår som følge af brug af netbank, eller forsinkelse af eller manglende adgang til netbanksiden.

Paragraf 9. Lovvalg og værneting

Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Kunderne accepterer, at danske domstole har jurisdiktion til at høre og afgøre alle tvister, der måtte udspringe af rejsekontrakten og/eller af disse vilkår.

Paragraf 10. Afsluttende bestemmelser

Hvis Expedia, Inc. ikke påberåber sig en af bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser på et tidspunkt, skal dette ikke fortolkes som en afståelse fra retten til at påberåbe sig en af disse bestemmelser på et senere tidspunkt.

Hvis en bestemmelse i de generelle vilkår og betingelser (eller en del af en bestemmelse) erklæres ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve af en domstol eller anden myndighed med kompetent jurisdiktion, skal den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen anses for i det påkrævede omfang ikke at være en del af denne aftale med kunden, og gyldigheden og retskraften af de andre bestemmelser vil ikke være berørt.

Alle tilfælde af force majeure, herunder afbrydelse af kommunikationsmidler eller en strejke hos flyselskaber, hotelejere eller flyveledere, vil føre til suspendering af de forpligtelser i disse vilkår og betingelser, som er påvirket af omstændighederne af force majeure, og den part, der er berørt af omstændigheden af force majeure, vil ikke være ansvarlig som følge af manglende evne til at opfylde sådanne forpligtelser.

Disse generelle vilkår og betingelser træder i kraft den 31 Oktober 2017.

Tilbage til toppen