PDF

BRUGERVILKÅR

Sidst opdateret: 12.09.2023
Hej og velkommen! Tak, fordi du bruger tid på at læse disse brugervilkår ("vilkår").
Disse vilkår er vigtige, da de sammen med din bekræftelses-e-mail ("reservationsbekræftelse") beskriver de juridiske vilkår, som gælder for de rejsetjenester, der stilles til rådighed for dig via vores tjeneste. De gælder også for al din interaktion og kommunikation med os via vores tjeneste.
Din brug af vores tjeneste afhænger af din accept af disse vilkår. Du skal også acceptere disse vilkår for at kunne booke en rejsetjeneste. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, kan du ikke benytte vores tjeneste eller booke en rejsetjeneste.
Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår, og din fremtidige brug af vores tjeneste efter en sådan ændring af disse vilkår afhænger af, at du accepterer de opdaterede vilkår. Vi anbefaler, at du gemmer eller udskriver en kopi af disse vilkår.
I disse vilkår gælder følgende definitioner:
"Vi", "os" eller "vores" henviser til Expedia, Inc., et selskab baseret i Washington med hjemstedsadresse på 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, USA, som leverer vores tjeneste.
"Expedia Travel" henviser til Travelscape, LLC, et selskab stiftet og hjemmehørende i enhver henseende i USA med hjemstedsadresse på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA.
"Vores gruppe af selskaber" henviser til os, vores datterselskaber og partnerselskaber.
"Vores samarbejdspartnere" henviser til alle tilknyttede, co-brandede og/eller linkede hjemmesider, hvorigennem vores gruppe af selskaber leverer indhold eller tjenester.
"Vores tjeneste" henviser til leveringen af vores hjemmesider, apps og onlineværktøjer.
"Rejsetjenester" henviser til de rejsetjenester, der stilles til rådighed for dig af den eller de relevante rejseudbydere via vores tjeneste, herunder ophold på overnatningssteder, flyrejser, billeje, oplevelser m.m.
"Rejseudbyder" henviser til rejseleverandøren, der stiller rejsetjenesterne til rådighed for dig via vores tjeneste.
"Du" henviser til dig, den rejsende, der anvender vores tjeneste eller foretager en reservation gennem vores tjeneste.
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt.
Afsnit 1: Regler og begrænsninger
Udover disse vilkår gælder yderligere vilkår og betingelser, der stilles til rådighed af rejseudbydere (såsom et flyselskabs transportbetingelser, et overnatningssteds vilkår og betingelser eller et biludlejningsfirmas lejeaftale), også for din reservation ("regler og begrænsninger").
For at kunne foretage en reservation skal du acceptere alle regler og begrænsninger for den rejseudbyder, du vælger (herunder betaling af udestående beløb, refusionsmuligheder, gebyrer, begrænsninger af tilgængelighed og anvendelse af priser eller tjenester m.m.). De relevante regler og begrænsninger gøres tilgængelige for dig, inden du foretager en reservation, og inkorporeres ved henvisning i disse vilkår.
Hvis du overtræder en rejseudbyders regler og begrænsninger, kan din reservation blive afbestilt, og du kan blive nægtet adgang til den relevante rejsetjeneste. Du kan også miste de penge, du har betalt for en sådan reservation, og vi eller rejseudbyderen kan opkræve eventuelle omkostninger fra din konto, som vi eller rejseudbyderen pådrages som følge af en sådan overtrædelse.
Rejseudbydere kan enten være enkeltpersoner, der driver forretning som forbruger til forbruger (C2C), eller erhvervsdrivende, der driver forretning som virksomhed til forbruger (B2C). På vores tjeneste markerer vi overnatningssteder som "privat vært" eller "privat leverandør", hvis rejseudbyderen har givet os besked om, at de tilbyder overnatning som en enkeltperson (ikke som erhvervsdrivende). Hvis du indgår en kontrakt med en enkeltperson som forbruger til forbruger, skal du være opmærksom på, at forbrugerlovgivningen ikke gælder for din aftale med rejseudbyderen. Rejseudbyderen er eneansvarlig for at vurdere, hvorvidt de driver forretning som forbruger eller virksomhed, samt for alle erklæringer, de giver til dig, hvad angår deres status som forbruger eller virksomhed.
Når betalingen gennemføres på reservationstidspunktet, kan Expedia Travel i visse lande agere som rejseudbyder med det formål at stille rejsetjenesten til rådighed for dig, herunder, men ikke begrænset til, rejsetjenester, der leveres i Den Europæiske Union i henhold til artikel 28 og 306-310 af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem samt lignende lovgivning i andre lande. I sådanne tilfælde udgøres regler og begrænsninger af de vilkår og betingelser, som stilles til rådighed af den underliggende leverandør (såsom et flyselskabs transportbetingelser, et overnatningssteds vilkår og betingelser eller et biludlejningsfirmas lejeaftale).
Afsnit 2: Brug af vores tjeneste
Vores regler
Vi stiller vores tjeneste til rådighed for at hjælpe dig med at finde oplysninger om rejsetjenester og med at booke disse rejsetjenester. Tjenesten stilles udelukkende til rådighed for dig til dette formål.
Vi ønsker at gøre mange rejsemuligheder tilgængelige for dig gennem vores tjeneste. Vores tjeneste giver dig ikke en udtømmende liste over tilgængelige rejsetjenester på en bestemt destination eller som svar på en bestemt søgning. Rejsetjenester, som kan bookes gennem vores tjeneste og andre rejsetjenester, kan muligvis også bookes gennem andre distributionskanaler.
Du accepterer, at:
 • du kun vil bruge vores tjeneste til personlige og ikke-kommercielle formål,
 • du skal være fyldt 18 år og være myndig til at indgå en kontrakt,
 • du kun vil bruge vores tjeneste på lovlig vis og i overensstemmelse med disse vilkår, og
 • at alle oplysninger, du giver til os, er sande, nøjagtige, gyldige og fyldestgørende.
 • Hvis du har en konto hos os, skal du:
 • beskytte dine kontooplysninger og
 • tage ansvar for enhver brug af din konto på vegne af dig selv eller andre.
 • Hvis du booker på vegne af andre, skal du:
 • sikre deres godkendelse, inden du agerer på deres vegne,
 • informere dem om de vilkår, der gælder for reservationen (herunder regler og begrænsninger), og sikre, at de accepterer sådanne vilkår, og
 • tage ansvar for at betale alle udestående beløb, for at anmode om ændringer/afbestillinger og for alle andre omstændigheder ved reservationen.
Du accepterer også, at du ikke må:
 • foretage falske eller svigagtige reservationer,
 • tilgå, monitorere eller kopiere indhold på vores tjeneste ved hjælp af robotter, spiders, scrapers eller andre automatiserede metoder eller manuelle processer,
 • overtræde begrænsningerne ved robotudelukkelsesoverskrifter på vores tjeneste eller omgå andre metoder, som anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til vores tjeneste,
 • foretage dig noget, som pålægger eller kan pålægge en urimelig eller stor belastning på vores infrastruktur,
 • oprette dybe links til vores tjeneste eller en del heraf eller
 • "frame", "spejle" eller på anden måde inkorporere en del af vores tjeneste på en anden hjemmeside.
Adgang
Vi kan, inden for rimelighedens grænser, til enhver tid nægte adgang til vores tjeneste af en hvilken som helst gyldig årsag. Vi kan også til enhver tid foretage forbedringer og ændringer til vores tjeneste.
Sådan sorterer vi dine søgeresultater
Der er mange tilgængelige rejsemuligheder på vores tjeneste, og vi vil gerne gøre dine søgeresultater så relevante som muligt. På siden med søgeresultater vil du få vist vores standardsorteringsrækkefølge. Du kan dog vælge, hvordan du vil sortere dine søgeresultater, og bruge filtreringsmulighederne for at prioritere resultater baseret på dine præferencer, f.eks. pris, gæstebedømmelse eller andre kriterier. Du kan læse mere om, hvordan vi sorterer vores søgeresultater, her.
I dine søgeresultater viser vi også nogle gange rejsemuligheder, som er betalte annoncer fra vores rejseudbydere. Sådanne rejsemuligheder er tydeligt markeret som "Annonce" eller lignende, så de adskiller sig fra andre muligheder.
Omdirigering og reservationstjenester fra tredjeparter
Hvis du bliver omdirigeret fra vores tjeneste til en reservationstjeneste fra en tredjepart (f.eks. et biludlejningsfirma) med henblik på at foretage en reservation, skal du huske på, at alle reservationer, som foretages gennem disse rejsetjenester, foretages med tredjeparten og ikke med os. Vi er ikke ansvarlige for reservationer, der foretages gennem reservationstjenester fra tredjeparter, og vi påtager os intet ansvar over for dig i forbindelse med sådanne reservationer, undtagen hvis de er en del af et sammensat rejsearrangement som defineret og beskrevet i afsnit 6F (Pakkerejser). Tredjepartstjenesteudbyderens vilkår og betingelser beskriver dine rettigheder over for tredjeparten samt deres ansvar over for dig. Hvis du foretager en reservation hos en tredjepartstjenesteudbyder, som er en del af et sammensat rejsearrangement, har vi dækning til at refundere dine betalinger til os for eventuelle tjenester, som ikke kan gennemføres på grund af vores insolvens.
Afsnit 3: Bekræftelse af en reservation
Din reservationsbekræftelse omfatter de vigtigste elementer i din reservation, herunder en beskrivelse af den eller de bookede rejsetjenester samt prisen.
Vi sender din reservationsbekræftelse og eventuelle relevante rejsedokumenter til den e-mailadresse, du angiver på reservationstidspunktet. Hvis du ikke modtager en reservationsbekræftelse inden for 24 timer efter reservationstidspunktet, bedes du kontakte os.
Afsnit 4: Betaling
Pris
Priser for rejsetjenester er som vist på vores tjeneste, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl.
Priser for rejsetjenester er dynamiske og kan ændre sig når som helst. Prisændringer påvirker ikke reservationer, der allerede er accepteret, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Vi tilbyder mange rejsetjenester og arbejder hårdt på at sikre, at de viste priser er korrekte. Vi forbeholder os altid retten til at rette eventuelle prisfejl på vores tjeneste.
Hvis der er tale om en åbenlys fejl, og du allerede har foretaget reservationen, giver vi dig mulighed for at beholde reservationen ved at betale den korrekte pris. Alternativt afbestiller vi reservationen uden omkostninger. Vi er ikke forpligtede til at stille rejsetjenester til rådighed for dig til en forkert (lavere) pris, selv efter at du har modtaget en reservationsbekræftelse, hvis fejlen med rimelighed burde have været åbenlys for dig.
Skatter
De viste priser på vores tjeneste kan inkludere skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer. Sådanne skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer kan inkludere beløb i forbindelse med moms, skat på varer og tjenesteydelser, omsætningsafgift, belægningsskat og andre lignende skatter.
Skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer beregnes eller anslås generelt baseret på de priser, der vises på vores tjeneste, før eventuelle rabatter (inklusive dem, der finansieres af os), kuponer og loyalitetspoint, der kan gælde for din reservation, medmindre disse rabatter, kuponer og loyalitetspoint anses for at være et nedslag i prisen med henblik på at beregne eller anslå skatter i den relevante jurisdiktion for reservationen.
I visse jurisdiktioner kan du være ansvarlig for at skulle betale lokale skatter, som pålægges af de lokale skattemyndigheder (såsom byskatter eller turistskatter). Vores gruppe af selskaber eller rejseudbyderen kan opkræve sådanne lokale skatter fra dig. Vores gruppe af selskaber giver dig besked om eventuelle lokale skatter, som skal betales af dig, inden du gennemfører reservationen, forudsat at vores gruppe af selskaber er blevet informeret om sådanne skatter af rejseudbyderen.
De lokale skattesatser kan ændre sig fra reservationsdatoen til opholdsdatoen. Hvis skattesatsen har ændret sig på din opholdsdato, kan du være ansvarlig for at betale den højere skattesats.
Betalingsbehandling
I forbindelse med visse rejsetjenester, herunder pakkerejser (som defineret i afsnit 6F (Pakkerejser)), kan betaling opkræves af mere end én part (som vist på din betalingsoversigt). Det samlede beløb vil dog aldrig overstige den samlede pris for alle rejsetjenesterne.
Når betalingen gennemføres på reservationstidspunktet og betales i den lokale valuta for vores tjeneste (som relevant), vil selskabet, som opkræver betaling (gennem tredjepartsbetalingsudbydere) via din betalingsmetode være det selskab, som er angivet ud for det relevante land/den relevante region i tabellen herunder.
Land/region
Vores selskab, som opkræver betaling fra dig
Østrig, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Indonesien, Irland, Italien, Jordan, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Holland, Norge, Oman, Qatar, Filippinerne, Portugal, Rumænien, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australien
Travelscape, LLC., et selskab registreret i Australien
Brasilien
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Indien
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Sydkorea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Schweiz
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Storbritannien
Travel Partner Exchange UK Limited
USA
Travelscape, LLC.
Uagtet paragraffen om lovvalg og værneting i afsnit 15 (Generelt) i disse vilkår vil den gældende lovgivning for betalingstransaktionen være lovgivningen i selskabets land, når et af vores selskaber (som angivet i tabellen ovenfor) opkræver betaling fra dig (gennem tredjepartsbetalingsudbydere) via din betalingsmetode.
Vores privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger dine betalings- og kontooplysninger, når du vælger, at vi skal gemme et kredit- eller betalingskort eller en anden betalingsmetode til fremtidig brug.
Betalingsbekræftelse
Du giver det relevante selskab (som angivet i tabellen ovenfor) eller rejseudbyderen tilladelse til at:
 • bekræfte din betalingsmetode via forhåndsgodkendelse ved at opkræve et mindre beløb eller gennem andre former for bekræftelse og
 • opkræve betaling via din betalingsmetode efter bekræftelsen.
Gebyrer opkrævet af banker
Nogle banker og kortudstedere opkræver gebyrer for internationale transaktioner. Hvis du f.eks. foretager en reservation med et kort, der er udstedt i et andet land end rejseudbyderens, eller du vælger at betale i en valuta, der adskiller sig fra den lokale valuta for vores tjeneste, vil din kortudsteder muligvis opkræve et transaktionsgebyr.
Nogle banker og kortudstedere opkræver desuden gebyrer for valutaomregning. Hvis du f.eks. foretager en reservation i en anden valuta end valutaen for dit kreditkort, kan din kortudsteder omregne reservationsbeløbet til valutaen for dit kreditkort og opkræve et vekselgebyr fra dig.
Hvis du har spørgsmål til disse gebyrer eller den valutakurs, der er anvendt for din reservation, bedes du kontakte din bank eller din kortudsteder. Vores gruppe af selskaber har ikke tilknytning til eller er ansvarlig for gebyrer i forbindelse med svingende valutakurser og gebyrer fra kortudstedere.
Valutaomregning
Eventuelle valutakurser, der vises på vores tjeneste, er baseret på offentlige kilder og aktuelle valutakurser, som kan ændre sig mellem reservationstidspunktet og rejsetidspunktet. Sådanne kurser er kun vejledende, og selvom vi altid ønsker at give korrekte oplysninger, kan vores gruppe af selskaber ikke garantere nøjagtigheden af sådanne valutakurser, da de ikke er under vores kontrol.
Alternative betalingsmetoder
Vi kan indgå samarbejder med udbydere af alternative betalingsmetoder (såsom forbrugerfinansieringsselskaber) for at give vores rejsende adgang til alternative betalingsmetoder. Vores gruppe af selskaber godkender eller anbefaler ikke bestemte udbydere af alternative betalingsmetoder eller deres produkter og tjenester. Vores gruppe af selskaber er ikke ansvarlig for indhold, handlinger eller udeladelser fra udbydere af alternative betalingsmetoder. Din anvendelse af sådanne betalingsmetoder er på eget ansvar og reguleres af de relevante udbyderes vilkår og politikker.
Svindel
Hvis en reservation eller konto viser tegn på svindel, misbrug tilknytning til en person eller entitet, der er underlagt myndighedspålagte sanktioner, eller andre mistænkelige aktiviteter, kan vi bede dig om yderligere oplysninger.
Hvis vi med rimelighed kan konkludere, at en reservation eller konto er forbundet med svindel eller mistænkelige aktiviteter, kan vi:
 • afbestille alle reservationer, som er knyttet til dit navn, din e-mailadresse eller din konto,
 • lukke eventuelle tilknyttede konti og
 • tage sagen i retten for blandt andet at kræve erstatning af dig for eventuelle tab.
Kontakt os vedrørende afbestilling af en reservation eller lukning af en konto.
Afsnit 5: Afbestilling eller ændring af reservationer
Afbestillinger eller ændringer foretaget af dig
Du kan foretage afbestillinger eller ændringer (f.eks. i forhold til rejsedato, destination, afrejsested, overnatningssted eller transportform) af reservationer ved at kontakte os.
Du har ikke automatisk ret til at afbestille eller ændre en reservation, medmindre det er tilladt af den relevante rejseudbyder i henhold til deres regler og begrænsninger (som stilles til rådighed for dig, inden du foretager reservationen), eller hvis du har booket en pakkerejse (som defineret i afsnit 6F (Pakkerejser)), og sådanne afbestillinger eller ændringer er tilladt i den forbindelse (se afsnit 6F (Pakkerejser)).
Rejseudbydere kan opkræve gebyrer for afbestilling (helt eller delvist) eller ændring af en reservation. Sådanne gebyrer er angivet under udbyderens regler og begrænsninger. Du accepterer at skulle betale eventuelle gebyrer, du pådrager dig. Vær opmærksom på, at i forbindelse med ændringer vil prisen på dine nye rejsearrangementer være baseret på den gældende pris på det tidspunkt, hvor du bad os om at foretage ændringen. Denne pris er muligvis ikke den samme, som da du oprindeligt bookede rejsetjenesterne. Priser har en tendens til at stige, jo tættere på afrejsedatoen ændringen foretages.
Læs de relevante regler og begrænsninger, så du ved, hvilke vilkår der gælder for din reservation. For eksempel:
 • Hvis du booker et ophold på et overnatningssted, og du ikke afbestiller eller ændrer din reservation inden den relevante afbestillingsfrist, kan du blive opkrævet de afbestillings- eller ændringsgebyrer, som er angivet under de relevante regler og begrænsninger.
 • Nogle overnatningssteder tillader ikke afbestilling eller ændring af reservationer.
 • Hvis du foretager en reservation med betaling på overnatningsstedet, og du afbestiller reservationen eller ikke møder op, kan overnatningsstedet pålægge et gebyr for afbestilling eller manglende fremmøde, som angivet under de relevante regler og begrænsninger.
 • Hvis du ikke møder op, eller hvis du ikke bruger en del af eller alle de rejsetjenester, du har booket, ydes der muligvis kun refusion i henhold til de relevante regler og begrænsninger.
 • Når en afbestilling påvirker mere end én person i en reservation (f.eks. to flybilletter, der er booket i en samlet rejseplan), pålægges eventuelle gældende afbestillingsgebyrer for hver person i den afbestilte reservation.
Hvis du ønsker at afbestille eller ændre en del af en reservation, og den relevante rejseudbyder tillader sådanne afbestillinger eller ændringer, vil vi muligvis opkræve et administrationsgebyr fra dig, udover eventuelle gebyrer, der pålægges af rejseudbyderen. Hvis der opkræves et sådant administrationsgebyr, får du besked om dette, inden du gennemfører ændringen eller afbestillingen.
Se afsnit 6F (Pakkerejser) for at få oplysninger om yderligere rettigheder og begrænsninger vedrørende pakkerejser (som defineret i afsnit 6F (Pakkerejser)).
Andre afbestillinger eller ændringer
Vi (og den relevante rejseudbyder) kan afbestille din reservation, hvis vi ikke modtager den fulde betaling for reservationen eller eventuelle gældende afbestillings- og ændringsgebyrer i forbindelse med reservationen inden betalingsfristen.
En reservation kan afbestilles eller ændres af rejseudbyderen eller os af flere årsager (f.eks. overbooking på et overnatningssted grundet tekniske problemer eller nedlukning af et overnatningssted på grund af en orkan). I disse tilfælde vil vi gøre en rimelig indsats for at give dig besked så hurtigt som muligt og tilbyde alternative muligheder, assistance eller refusion, hvis det er muligt.
Refusion
Refusioner overføres til den betalingsmetode, du anvendte under den oprindelige reservation. Sådanne refusioner foretages af den part, som tog imod din oprindelige betaling. Vi har ikke kendskab til refusionsprocesserne hos rejseudbydere. Vores gebyrer refunderes ikke, medmindre andet er angivet under reservationsprocessen.
Afsnit 6: Specifikke vilkår for rejsetjenester
Dette afsnit indeholder oplysninger om de relevante vilkår for de specifikke rejsetjenester, som stilles til rådighed af rejseudbyderen. Disse oplysninger er ikke udtømmende og erstatter ikke de relevante regler og begrænsninger, som stilles til rådighed for dig, inden du foretager en reservation.
Hver rejsetjeneste kan tilbydes separat eller som en del af en pakkerejse (som defineret i afsnit 6F (Pakkerejser)) og er underlagt rejseudbyderens relevante regler og begrænsninger. Læs også dette afsnit, som ligeledes vil gælde for din reservation, hvor det er relevant. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem dette afsnit og de relevante regler og begrænsninger, har de relevante regler og begrænsninger forrang.
A. Overnatningssteder
Via vores tjeneste har du mulighed for at betale nu eller betale senere. Værelsespriser (inklusive eventuelle gældende skatter og gebyrer) vises til dig på vores tjeneste under betalingsmulighederne "Betal nu" og "Betal senere". Bemærk, at skatter og gebyrer kan variere afhængigt af din valgte betalingsmulighed. Skattesatsen og valutakursen kan ændre sig fra reservationstidspunktet til opholdsdatoerne.
Betal nu
Hvis du vælger betalingsmuligheden "Betal nu", vil det relevante selskab (som beskrevet i afsnit 4 (Betaling)) typisk opkræve reservationsbeløbet via din betalingsmetode på reservationstidspunktet.
Betal senere
Hvis du vælger betalingsmuligheden "Betal senere", vil rejseudbyderen typisk opkræve betaling via din betalingsmetode i den lokale valuta på opholdstidspunktet eller som på anden måde oplyst til dig under reservationsprocessen.
Depositum
Nogle rejseudbydere kræver et betalingskort eller et kontant depositum ved indtjekning for at dække eventuelle ekstra omkostninger under dit ophold. Et sådant depositum er ikke relateret til nogen betaling, som modtages af det relevante selskab (som beskrevet i afsnit 4 (Betaling)) for din reservation.
Manglende fremmøde ved den første nat
Hvis du ikke møder op til den første nat i din reservation, men du har planer om at tjekke ind til de efterfølgende nætter, bedes du bekræfte dette med os inden den oprindelige indtjekningsdato. Hvis du ikke bekræfter dette, kan hele din reservation risikere at blive afbestilt. Der ydes kun refusion ved manglende fremmøde i overensstemmelse med overnatningsstedets gældende regler og begrænsninger.
Gruppereservationer
Du må ikke booke mere end otte værelser online via vores tjeneste for det samme overnatningssted på de samme opholdsdatoer. Hvis du booker mere end otte værelser i separate reservationer, kan vi afbestille dine reservationer. Vi kan også opkræve et afbestillingsgebyr, og hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, kan dette depositum gå tabt. Hvis du ønsker at booke mere end otte værelser, bedes du booke gennem afsnittet "Grupper og konferencer" på vores tjeneste. Du kan også blive bedt om at underskrive en kontrakt eller betale et ikke-refunderbart depositum.
Bedømmelser
Bedømmelser, som vises på vores tjeneste, giver et billede af, hvad du kan forvente af overnatningssteder med denne bedømmelse, herunder (hvor det er relevant) ved hjælp af lokale og nationale stjerneklassificeringer. De kan afvige fra standarderne i dit eget land. De viste bedømmelser på hjemmesiden repræsenterer ikke og giver ikke garanti for nogen bestemte funktioner eller faciliteter. Yderligere oplysninger kan findes i afsnittene "Oversigt" eller "Faciliteter" på overnatningsstedets profil. Disse retningslinjer kan ændre sig, og vores gruppe af selskaber og partnere kan ikke garantere nøjagtigheden af en specifik bedømmelse, der vises fra tid til anden på vores tjeneste.
Måltider
Hvis måltider er inkluderet i din reservation, afhænger antallet af måltider af, hvor mange nætter du har booket. Helpension inkluderer normalt morgenmad, frokost og aftensmad. Halvpension inkluderer normalt morgenmad og enten frokost eller aftensmad. Der ydes ikke refusion, hvis et eller flere måltider ikke benyttes.
B. Vrbo-ferieboliger
Når du booker en feriebolig, som distribueres gennem vores tjeneste fra Vrbo eller et af Vrbos varemærker (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt og Abritel), i det følgende kaldet en "Vrbo-feriebolig", gælder Vrbos vilkår og betingelser, som vises til dig under reservationsprocessen, for din betaling og reservation af Vrbo-ferieboligen.
C. Flyrejser
Regler og begrænsninger for rejseudbydere af flyrejser stilles til rådighed for dig, inden du foretager en reservation, og kan også findes her:
Bagage
Hvis du betaler vores gruppe af selskaber (betaling modtages på vegne af rejseudbyderen) for en enkeltstående flyreservation, fungerer vi som agent på vegne af rejseudbyderen. Din kontrakt for flyrejsen indgås mellem dig og den relevante rejseudbyder.
Prisen og tilgængeligheden af din flyrejse garanteres først, når du har gennemført købet af rejsetjenesten, og din billet er udstedt.
Flyrejser med lavprisflyselskaber
I forbindelse med visse flyrejser kan den viste pris være konverteret fra en anden valuta. Dette er med henblik på at give dig en cirkapris i din lokale valuta. Det faktiske beløb, flyselskabet opkræver, kan variere på grund af svingende valutakurser hos banker og kortudstedere. Du vil få oplyst det beløb, flyselskabet forventer at opkræve, inden du gennemfører reservationen. Se afsnit 4 (Betaling) for at få oplysninger om gebyrer, der muligvis opkræves af banker og kortudstedere.
Nogle flyrejser med lavprisselskaber kan kun ændres eller afbestilles ved at kontakte flyselskabet direkte. Vi bliver muligvis ikke informeret, hvis du ændrer eller afbestiller en flyrejse direkte hos flyselskabet, eller hvis flyselskabet foretager ændringer til dine flyafgange. Sådanne ændringer opdateres muligvis heller ikke i den rejseplan, vi stiller til rådighed for dig via vores tjeneste. Vi anbefaler, at du udskriver eventuelle e-mails vedrørende ændringen af din rejseplan, som du modtager direkte fra flyselskabet.
Omdirigering
Nogle gange kan du blive omdirigeret fra vores tjeneste til flyselskabets hjemmeside for at gennemføre reservationen og betalingen. Din kontrakt for sådanne reservationer indgås med det relevante flyselskab. Vores gruppe af selskaber har ikke tilknytning til og er ikke ansvarlige for sådanne reservationer.
Vilkår og betingelser for flyrejser
Du anerkender og accepterer følgende:
 • Det er i sidste ende flyselskaberne, der kontrollerer deres tidsplaner, og de kan ændre eller afbestille din flyrejse af flere forskellige årsager (f.eks. mekaniske problemer eller voldsomme vejrforhold). Hver gang flyselskabet informerer os om en ændring eller afbestilling i din rejseplan, sender vi oplysningerne videre til dig og hjælper dig med at gennemgå dine muligheder. Du bør altid tjekke det planlagte afrejsetidspunkt for din flyrejse, inden du rejser.
 • Flyselskaberne kontrollerer sædefordelingen, og vi kan ikke garantere tilgængelighed af specifikke sæder, selv når de er forudbestilt.
 • Flyselskabet kan afbestille din hjemrejse uden refusion, hvis du booker en returbillet og ikke benytter den udgående flyrejse.
 • I forbindelse med charterfly eller andre særlige flyrejser er flyselskabet, tidsplanen, flytypen, rejseplanen og eventuelle mellemlandinger kun angivet som vejledning. Disse detaljer kan ændres, selv efter bekræftelse. Du bedes tjekke de relevante regler og begrænsninger, inden du booker.
 • Nogle flyselskaber pålægger ekstra gebyrer for måltider, bagage, sæder m.m. Medmindre vi gør sådanne valgfrie tjenester tilgængelige til reservation via vores tjeneste, er alle referencer til disse valgfrie tjenester og tilknyttede gebyrer vist på vores tjeneste kun til vejledning og kan opdateres af flyselskabet når som helst. Når vi giver dig mulighed for at booke sådanne ekstra tjenester via vores tjeneste, vises prisen på disse tjenester til dig og føjes til din pris, når du har valgt dem.
 • du skal overholde de relevante regler og begrænsninger for transport af børn. Børn, der er fyldt to år på hjemrejsedatoen, skal have en returbillet til børnepris for både ud- og hjemrejsen. Du vil ikke være berettiget til at få refunderet eventuelle sædegebyrer, hvis du ikke overholder de gældende regler og begrænsninger. Børn under to år får ikke tildelt deres eget sæde, medmindre der er booket en børnebillet til dem. Uledsagede børn under 14 år vil kun få lov til at flyve i overensstemmelse med de relevante regler og begrænsninger.
 • transport af farlige materialer ombord på flyet i din bagage eller på din person er generelt forbudt.
Kombinerede enkeltbilletter
Vi kan give dig muligheden for at booke to enkeltbilletter i stedet for en returbillet. Kombinerede enkeltbilletter kan give et større udvalg af flyrejser. De er ofte billigere og kan kombineres hos det samme flyselskab eller fordeles på forskellige flyselskaber.
I modsætning til returbilletter er hver enkeltbillet underlagt separate regler og begrænsninger. Hvis en af disse flyrejser ændres af flyselskabet (f.eks. hvis flyrejsen afbestilles, eller hvis tidspunktet ændres), kan du være nødt til at ændre den anden flyrejse. I sådanne tilfælde vil du være ansvarlig for eventuelle gebyrer, der pålægges for at foretage ændringer til den anden flyrejse. Vi informerer dig om dette, hvis du booker enkeltbilletter i stedet for en returbillet, så du kan overveje, om du vil booke denne type billetter.
Miles og kuponer
Miles og kuponer fra loyalitetsprogrammer kan ikke anvendes, når du booker flyrejser gennem vores tjeneste.
Driftsflyselskaber
Flyrejser, som bookes hos ét flyselskab, gennemføres nogle gange af et andet selskab. Når dette er tilfældet, vises oplysningerne om det flyselskab, der gennemfører flyrejsen, på vores tjeneste. Det flyselskab, der udsteder din billet, opkræver betaling for din flyrejse og vil fremgå af din betalingsmetode.
Manglende fremmøde eller afbestilling
I tilfælde af manglende fremmøde eller afbestilling kan du være berettiget til refusion af lufthavnsskatter og gebyrer, som er inkluderet i prisen for den købte flyrejse. I dette tilfælde kan du anmode om en sådan refusion fra os (ved at sende en e-mail til support@chat.expedia.dk eller ringe på 43 68 20 60 (lokal takst) eller +45 43 68 20 60 (fra udlandet)), hvorefter vi sender din anmodning til flyselskabet på dine vegne.
Kompensation for afbestilling, nægtet boarding og forsinkelser
Hvis et flyselskab aflyser eller forsinker en flyrejse, ikke er i stand til at tilbyde et tidligere bekræftet sæde, undlader at foretage din mellemlanding eller lande ved din destination eller er årsag til, at du ikke når et forbindelsesfly, som du har booket, kan du have adgang til visse retsmidler i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004, som beskrevet her.
Flyselskabets ansvar
Lovgivning, traktater og flyselskabets egne regler og begrænsninger begrænser normalt flyselskabets ansvar i forbindelse med dødsfald, personskade og andre skader.
EU-listen
I overensstemmelse med EU-reglerne kan oplysninger om flyselskaber, der er underlagt et driftsforbud i Den Europæiske Union, findes her.
D. Billeje
Betaling
I forbindelse med visse reservationer kan betaling af din billeje blive opkrævet af rejseudbyderen og ikke af vores gruppe af selskaber.
Når du henter din udlejningsbil, skal du eller føreren fremvise dit/deres gyldige kreditkort. Du skal tjekke med rejseudbyderen, hvilke kreditkort de accepterer. Debitkort accepteres ikke. Rejseudbyderen kan indsende en anmodning om at reservere et beløb på dit kort til din kreditkortudsteder i lejeperioden i form af et depositum. Du eller føreren bør sikre, at der er tilstrækkelige midler på kortet til dette formål. Leje af visse større biltyper kræver muligvis to kreditkort.
Hvis du ikke overholder ovenstående regler, vil rejseudbyderen muligvis ikke stille køretøjet til rådighed for dig, og du kan i henhold til reglerne og begrænsningerne være forpligtet til at betale et beløb op til den fulde pris for billejen.
Tillæg
Du skal muligvis betale ekstra gebyrer direkte til rejseudbyderen på stedet. Disse gebyrer kan f.eks. opkræves for genopfyldning af tank, vinterdæk, ekstra førere eller unge førere, barnestole samt gebyrer for levering og afhentning m.m. Vi og rejseudbyderen er ikke ansvarlige for at betale sådanne ekstra gebyrer.
Et selvrisikobeløb kan gælde i tilfælde af tyveri eller beskadigelse af udlejningsbilen og skal betales af dig til rejseudbyderen. Dette beløb varierer afhængigt af rejseudbyderen og landet. Køb af valgfrie forsikringer, som foretages af dig lokalt, kan fjerne eller reducere den gældende selvrisiko. Vi og rejseudbyderen er ikke ansvarlige for at betale en eventuel selvrisiko eller for yderligere forsikringsdækning.
Brændstof er normalt ikke inkluderet i lejeprisen. I nogle lande kan rejseudbyderen opkræve betaling for genopfyldning af tanken, når køretøjet afleveres. Medmindre andet er aftalt, skal du hente og aflevere udlejningsbilen på samme kontor.
Afhentning og brug af udlejningsbiler
Førere skal normalt være mellem 21 og 75 år. Dette afhænger dog af den relevante rejseudbyder og landet. Du er ansvarlig for at kontrollere disse oplysninger hos rejseudbyderen. Der opkræves muligvis ekstra gebyrer, hvis føreren er under 25 år eller over 70 år.
Når du henter din udlejningsbil, skal du eller føreren fremvise dit/deres gyldige kørekort, som gælder til det lejede køretøj. Der kan være andre krav til kørekort i forbindelse med international billeje. Sørg for at undersøge, hvilken dokumentation rejseudbyderen kræver. Hvis kørekortet f.eks. ikke benytter det latinske alfabet, kræves der et internationalt kørekort. Ekstra dokumentation såsom pas eller op til to former for dokumentation for navn og adresse kan også være påkrævet.
Typisk vil du ikke have tilladelse til at medtage din udlejningsbil uden for det land, hvor den er lejet, eller på færger, og der kan gælde yderligere begrænsninger.
Afbestilling af reservationer og ubrugte lejedage
Der ydes ingen refusion for reservationer, der afbestilles under seks timer før afhentningstidspunktet, eller for ubrugte lejedage.
E. Oplevelser
Nogle rejseudbydere af oplevelser kan kræve, at du underskriver en ansvarsfraskrivelse, inden du deltager i den rejsetjeneste, der tilbydes.
Oplevelser kan normalt ikke overføres, refunderes eller ændres, medmindre rejseudbyderen afbestiller rejsetjenesten, eller hvis tjenesten er booket som en del af en pakkerejse, og sådanne rettigheder gives i henhold til afsnit 6F (Pakkerejser).
F. Pakkerejser
I. Definitioner
I dette afsnit gælder følgende:
"Sammensat rejsearrangement" betyder mindst to forskellige rejsetjenester, som er købt til samme rejse eller ferie, og som ikke udgør en pakkerejse, hvorfor der indgås separate kontrakter med de individuelle rejseudbydere, hvis vi faciliterer:
 • separat udvalg og separat betaling af hver rejsetjeneste, foretaget af dig, i forbindelse med et enkelt besøg eller kontakt med vores salgssted, eller
 • målrettet køb af mindst én ekstra rejsetjeneste fra en anden rejseudbyder, hvor der indgås en kontrakt med denne rejseudbyder senest 24 timer efter bekræftelsen af reservationen af den første rejsetjeneste.
Hvor der maksimalt købes én type rejsetjeneste, som nævnt i stk. (a), (b) eller (c) i definitionen af "rejsetjeneste" nedenfor, og én eller flere turisttjenester, som nævnt i stk. (d) i definitionen af "rejsetjeneste" nedenfor, udgør de ikke et sammensat rejsearrangement, hvis sidstnævnte tjenester ikke udgør en væsentlig del af den samlede værdi af tjenesterne og ikke annonceres som eller på anden måde repræsenterer en væsentlig del af rejsen eller ferien.
"Pakkerejse" betyder en kombination af mindst to forskellige rejsetjenester til samme rejse eller ferie, hvis:
 • disse tjenester kombineres af os, herunder efter anmodning fra eller i overensstemmelse med dit valg, inden der indgås en enkelt kontrakt for alle tjenester, eller
 • uagtet om der indgås særskilte kontrakter med individuelle rejseudbydere, hvis disse tjenester (i) købes fra et enkelt salgssted, og disse tjenester er blevet udvalgt, inden du accepterer at betale, (ii) tilbydes, sælges eller opkræves til en samlet pris med alt iberegnet, (iii) annonceres eller sælges under begrebet "pakkerejse" eller under et lignende begreb, (iv) kombineres efter indgåelsen af en kontrakt, hvorved vi giver dig ret til at vælge mellem et udvalg af forskellige typer rejsetjenester, eller (v) købes fra separate rejseudbydere gennem linkede online reservationsprocesser, hvor dit navn, dine betalingsoplysninger og din e-mailadresse overføres fra den rejseudbyder, som den første kontrakt er indgået med, til en eller flere andre rejseudbydere, og en kontrakt med sidstnævnte rejseudbyder(e) indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af reservationen af den første rejsetjeneste.
En kombination af rejsetjenester, hvor maksimalt én type rejsetjeneste, som nævnt i stk. (a), (b) eller (c) i definitionen af "rejsetjeneste" nedenfor, kombineres med én eller flere turisttjenester, som nævnt i stk. (d) i definitionen af "rejsetjeneste" nedenfor, udgør ikke en pakkerejse, hvis sidstnævnte tjenester: (1) ikke udgør en væsentlig del af den samlede værdi af kombinationen og ikke annonceres som eller på anden måde repræsenterer en væsentlig del af kombinationen, eller (2) først udvælges og købes, efter at gennemførelsen af en rejsetjeneste, som nævnt i stk. (a), (b) eller (c) i definitionen af "rejsetjeneste" herunder, er påbegyndt.
"Pakkerejseloven" betyder lov nr. 1666 af den 26. december 2017 vedrørende pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.
"Rejsetjeneste" betyder: (a) transport af passagerer, (b) overnatning, som ikke i sig selv er en del af transport af passagerer og ikke er til beboelsesformål, (c) leje af biler og visse andre motorkøretøjer eller motorcykler (kræver visse kørekort) og (d) enhver anden turisttjeneste, der ikke i sig selv er en del af en rejsetjeneste i henhold til stk. (a), (b) eller (c). Rejseforsikring bør ikke betragtes som en rejsetjeneste. Andre turisttjenester, der ikke i sig selv er en del af transport af passagerer, overnatning eller leje af motorkøretøjer eller visse motorcykler, kan udgøre en rejsetjeneste, f.eks. billetter til koncerter, sportsbegivenheder, udflugter eller forlystelsesparker, guidede ture, liftkort og leje af sportsudstyr (såsom ski) eller spabehandlinger. Hvis sådanne tjenester kombineres med kun én anden type rejsetjeneste, f.eks. overnatning, bør dette dog kun udgøre en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement, hvis tjenesten udgør en væsentlig del af værdien af pakkerejsen eller det sammensatte rejsearrangement eller er annonceret som eller på anden måde repræsenterer en væsentlig del af rejsen eller ferien. Hvis andre turisttjenester udgør 25% eller mere af værdien af kombinationen, bør disse tjenester anses for at repræsentere en væsentlig del af værdien af pakkerejsen eller det sammensatte rejsearrangement. Hvis andre turisttjenester føjes til f.eks. hotelophold og bookes som en enkeltstående tjeneste, efter den rejsendes ankomst til hotellet, vil dette ikke udgøre en pakkerejse.
"Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" betyder en situation, som ikke kan kontrolleres af den part, der påberåber sig en sådan situation, og hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selv hvis der var truffet alle rimelige foranstaltninger. Hvad der anses som "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" afhænger af kendsgerningerne, men dette kunne f.eks. være krig eller andre alvorlige sikkerhedsproblemer såsom terrorisme, væsentlige risici for folkesundheden såsom udbrud af en alvorlig sygdom på rejsedestinationen eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, der gør det umuligt at rejse sikkert til destinationen som aftalt i pakkerejsekontrakten.
II. Din pakkerejse
Din reservationsbekræftelse viser, hvad der er inkluderet i din pakkerejse.
Pakkerejser, der vises på vores tjeneste, stilles til rådighed af Expedia Travel. Expedia Travel fungerer som "arrangør" af din pakkerejse i henhold til pakkerejseloven.
Pakkerejser, der leveres af Expedia Travel, er underlagt:
 • disse vilkår og
 • de gældende regler og begrænsninger for rejseudbyderen af rejsetjenesterne, der udgør pakkerejsen (f.eks. flyselskabet eller overnatningsstedet).
III. Reservationer
Alle pakkerejsereservationer afhænger af tilgængelighed på reservationstidspunktet. Vi arbejder hårdt på at sikre, at oplysningerne vedrørende pakkerejser er opdaterede. Vi kan dog ikke garantere, at de viste pakkerejser stadig vil være tilgængelige på reservationstidspunktet. Hvis pakkerejsen ikke er tilgængelig af en hvilken som helst årsag, vil vi informere dig om dette hurtigst muligt.
Kontrakten mellem dig og Expedia Travel for din pakkerejse træder først i kraft, når du har betalt prisen for din reservation, og vi har sendt dig en reservationsbekræftelse.
IV. Priser
Expedia Travel kan ændre prisen på din pakkerejse, efter vi har sendt din reservationsbekræftelse, for at informere dig om ændringer i forhold til:
 • prisen på transport af passagerer, som skyldes udgifterne til brændstof eller andre energikilder,
 • satsen for de skatter eller gebyrer, der pålægges af tredjeparter for de rejsetjenester, som er inkluderet i din reservation (udover Expedia Travel/relevante rejseudbydere). Dette omfatter turistskatter, landingsafgifter eller gebyrer for ombordstigning og afstigning i havne og lufthavne m.m. eller
 • de valutakurser, der gælder for pakkerejsen.
Expedia Travel vil kun være i stand til at ændre prisen på denne måde, hvis vi giver dig besked om en eventuel prisstigning mindst 20 dage før din pakkerejse begynder, sammen med en beregning og en forklaring på denne ændring.
Hvis vi giver dig besked om en prisstigning for din pakkerejse på mere end 8% af den samlede pris, kan du:
 • acceptere og betale for prisstigningen,
 • afvise prisstigningen, afbestille din pakkerejse og modtage fuld refusion uden omkostninger eller
 • afvise prisstigningen, afbestille din pakkerejse uden omkostninger og tage imod en alternativ pakkerejse, hvis en sådan tilbydes af Expedia Travel.
Hvis du vælger at tage imod en alternativ pakkerejse, informerer vi dig om, hvordan dette påvirker prisen på din reservation. Hvis den alternative pakkerejse er af lavere kvalitet eller har en lavere pris, kan du være berettiget til et prisnedslag i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Expedia Travel giver dig en rimelig tidsramme til at træffe din beslutning. Hvis du ikke bekræfter dit valg inden for denne tidsramme, sender Expedia Travel en påmindelse til dig, hvor dette er rimeligt. Herefter vil vi være berettiget til at afbestille pakkerejsen og refundere beløbet til dig.
Hvis du beslutter dig for at afvise prisstigningen og afbestille din pakkerejse med fuld refusion, kan du også være berettiget til kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser).
Du vil være berettiget til et prisnedslag svarende til en reduktion af de ovennævnte omkostninger, som opstår, efter at vi har sendt din reservationsbekræftelse, men inden din pakkerejse påbegyndes. Expedia Travel er dog i dette tilfælde berettiget til at fratrække sine administrative omkostninger i forbindelse med denne proces.
Medmindre andet er angivet i din reservationsbekræftelse, inkluderer priserne ikke forsikring, serviceydelser ombord, gebyrer for ekstra bagage, transport fra lufthavnen til overnatningsstedet, visum- og vaccinationsudgifter, eventuelle personlige udgifter (vaskeri, telefon, drikkevarer, roomservice, drikkepenge osv.), udflugter, brug af sportsfaciliteter eller andre omkostninger.
V. Afbestillinger og ændringer foretaget af dig
Afbestilling. Se afsnit 5 (Afbestilling eller ændring af en reservation) for at få generelle oplysninger om afbestilling af din reservation.
Du kan afbestille din pakkerejse, inden den påbegyndes. Expedia Travel og rejseudbyderne kan dog opkræve gebyrer for dette for at dække omkostningerne for rejsearrangementer, der allerede er foretaget.
Du kan også afbestille din pakkerejse, inden den påbegyndes, uden at skulle betale gebyrer, i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I denne forbindelse skal disse omstændigheder:
 • forekomme på den destination, hvor du rejser, eller umiddelbart i nærheden heraf og
 • i væsentlig grad påvirke muligheden for at gennemføre pakkerejsen eller i væsentlig grad påvirke transporten af passagerer til destinationen.
Hvis du afbestiller i dette tilfælde, vil Expedia Travel yde fuld refusion for din pakkerejse, men du vil ikke været berettiget til kompensation eller nogen af rettighederne beskrevet i paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejse).
Hvis du har tilladelse til og fortsætter med at afbestille en del af din pakkerejse, vil du muligvis frasige dig dine rettigheder og fordele i forbindelse med pakkerejsen og/eller økonomisk beskyttelse, som beskrevet i disse vilkår.
Ændringer. Se afsnit 5 (Afbestilling eller ændring af en reservation) for at få generelle oplysninger om ændring af din reservation.
Expedia Travel og rejseudbyderne er ikke forpligtede til at foretage ændringer til din reservation, men kan forsøge at imødekomme din anmodning. Muligheden for at foretage ændringer afhænger af tilgængelighed og de relevante regler og begrænsninger, og det er ofte ikke muligt at foretage ændringer.
Hvis vi kan hjælpe med at foretage en ændring, accepterer du at betale administrationsgebyrerne i forbindelse med ændringen som beskrevet i afsnit 5 (Afbestilling eller ændring af en reservation) plus eventuelle gebyrer, som rejseudbyderen pålægger for at foretage ændringen. Vær opmærksom på, at sådanne gebyrer kan være betydelige. Sådanne gebyrer har en tendens til at stige, jo tættere på afrejsedatoen ændringen foretages. For eksempel kan visse elementer af pakkerejsen (f.eks. en flyrejse) medføre et ændrings- eller afbestillingsgebyr svarende til 100% af prisen.
Udskiftning af en deltager. Du kan overdrage din pakkerejse til en anden person, der opfylder betingelserne for din pakkerejsekontrakt. Du og den person, som pakkerejsen overdrages til, har begge ansvaret for:
 • den fulde betaling af alle udestående beløb og
 • alle andre omkostninger og gebyrer som følge af overdragelsen.
Vi giver dig besked om disse omkostninger, når vi har modtaget din anmodning om overdragelse.
Du skal give os besked i rimelig tid (mindst syv dage eller mere før pakkerejsens begyndelse), så vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger. Expedia Travel kan hjælpe med navneændringen. Hvis pakkerejsen inkluderer en flyrejse, kan det være nødvendigt at afbestille og ombooke flybilletten (med et afbestillingsgebyr på 100% af prisen). Dette afhænger af det relevante flyselskabs regler og begrænsninger.
VI. Afbestillinger og ændringer foretaget af Expedia Travel inden afrejse
Afbestilling. I sjældne tilfælde kan Expedia Travel være nødt til at afbestille din pakkerejse (og forbeholder sig retten til at gøre dette). Hvis det er tilfældet, vil Expedia Travel give dig besked så hurtigt som muligt. Expedia Travel tilbyder dig muligvis en alternativ pakkerejse, hvis det er muligt. Hvis dette er tilfældet, vil Expedia Travel informere dig om, hvordan dette påvirker prisen på din reservation. Hvis den alternative pakkerejse er af lavere kvalitet eller har en lavere pris, kan du være berettiget til et prisnedslag i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Expedia Travel refunderer alle betalinger, du har foretaget for din pakkerejse, hvis ikke selskabet tilbyder dig en alternativ rejse, eller hvis du foretrækker at modtage refusion.
Hvis vi afbestiller din pakkerejse, kan du være berettiget til kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Hvis Expedia Travel ikke kan levere din pakkerejse grundet uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, er du ikke berettiget til kompensation.
Ændringer. De arrangementer, der udgør din pakkerejse, planlægges muligvis mange måneder i forvejen. Derfor kan Expedia Travel være nødt til at foretage ændringer til din pakkerejse (og forbeholder sig retten til at gøre dette). De fleste ændringer er små, men nogle gange er Expedia Travel nødt til at foretage en væsentlig ændring:
 • til hovedelementerne i din pakkerejse, eller
 • hvis det ikke er muligt at imødekomme dine særlige krav, som ellers er accepteret.
Hvis Expedia Travel er nødt til at foretage en væsentlig ændring til din pakkerejse, informerer vi dig så hurtigt som muligt. Du kan derefter:
 • acceptere ændringen,
 • afvise ændringen, afbestille din pakkerejse og modtage fuld refusion uden omkostninger eller
 • afvise ændringen, afbestille din pakkerejse uden omkostninger og tage imod en alternativ pakkerejse, hvis en sådan tilbydes af Expedia Travel.
Hvis du vælger at tage imod en alternativ pakkerejse, informerer vi dig om, hvordan dette påvirker prisen på din reservation. Hvis den alternative pakkerejse er af lavere kvalitet eller har en lavere pris, kan du være berettiget til et prisnedslag i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Expedia Travel giver dig en rimelig tidsramme til at træffe din beslutning. Hvis du ikke bekræfter dit valg inden for denne tidsramme, sender Expedia Travel en påmindelse til dig, hvor dette er rimeligt. Herefter vil vi være berettiget til at afbestille pakkerejsen og refundere beløbet til dig.
Hvis du beslutter dig for at afvise ændringen og afbestille din pakkerejse med fuld refusion, kan du også være berettiget til kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Hvis ændringen skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, er du dog ikke berettiget til kompensation.
Expedia Travel giver dig muligvis ikke nogen af ovenstående muligheder, hvis ændringen til din pakkerejse er mindre væsentlig. Eksempler på, hvad der sandsynligvis vil blive anset som mindre væsentlige ændringer, er ændringer af flyvetiden på maksimalt 120 minutter tidligere end afrejsetidspunktet og maksimalt 240 minutter senere end ankomsttidspunktet, ændringer af flyselskabet eller luftfartøjet (hvis disse oplysninger blev givet på reservationstidspunktet), ændringer af afrejse- eller ankomstlufthavnen til en anden lufthavn inden for samme region eller ændringer af overnatningsstedet til et andet overnatningssted af samme eller højere kvalitet med en lignende beliggenhed osv.
VII. Expedia Travels ansvar for gennemførelse af pakkerejse
Under rejsen. Hvis der opstår et problem under din pakkerejse, skal du øjeblikkeligt informere den relevante rejseudbyder (f.eks. udbyderen af overnatningsstedet) og os (via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 14 (Kontakt og klager)).
Expedia Travel yder passende assistance uden unødig forsinkelse, hvis du har problemer. Særligt vil Expedia Travel give dig relevante oplysninger om sundhedstjenester, lokale myndigheder og hjælp fra konsulater. Expedia Travel hjælper dig med fjernkommunikation og hjælper dig med at finde alternative rejsearrangementer. Expedia Travel opkræver ikke betaling for denne service, men forbeholder sig retten til at opkræve et rimeligt gebyr, hvis situationen er forårsaget forsætligt af dig eller skyldes din uagtsomhed.
Du bedes give os besked med det samme i tilfælde af manglende eller mangelfuld gennemførelse af de rejsetjenester, som udgør din pakkerejse. Dette vil give Expedia Travel mulighed for at løse sådanne problemer under din rejse. Expedia Travel er ikke forpligtet til at løse sådanne problemer, hvis det er umuligt eller medfører uforholdsmæssigt store omkostninger i betragtning af den manglende overensstemmelse og værdien af de relevante rejsetjenester. Hvis det er tilfældet, vil du kunne anmode om et prisnedslag eller kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser).
Hvis en væsentlig del af rejsetjenesterne inkluderet i din pakkerejsekontrakt ikke kan gennemføres under din rejse, vil Expedia Travel tilbyde passende alternative arrangementer uden omkostninger, så din pakkerejse kan fortsætte. Hvis sådanne alternative arrangementer er af lavere kvalitet i forhold til, hvad der er beskrevet i pakkerejsekontrakten, vil du være berettiget til et prisnedslag i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser). Du kan kun afvise de alternative arrangementer, du bliver tilbudt, hvis de ikke er sammenlignelige med det, der er aftalt i din pakkerejsekontrakt, eller hvis prisnedslaget er utilstrækkeligt. Hvis du afviser de alternative arrangementer (hvor du er berettiget til det), eller hvis Expedia Travel ikke er i stand til at tilbyde dem, kan du, hvor det er relevant, være berettiget til et prisnedslag og/eller kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser) uden at opsige pakkerejsekontrakten.
Under pakkerejsen:
 • Hvis manglende eller mangelfuld gennemførelse af rejsetjenesterne, som udgør din pakkerejse, i væsentlig grad påvirker gennemførelsen af pakkerejsen, og
 • hvis Expedia Travel ikke formår at udbedre manglerne inden for et rimeligt tidsrum,
kan du vælge at fortsætte med din pakkerejse eller afbestille din pakkerejse uden at skulle betale opsigelsesgebyrer i denne forbindelse. Hvis du beslutter dig for at afbestille, og hvis din pakkerejse inkluderer transport af passagerer til destinationen, vil Expedia Travel også sørge for hjemtransport til dig med tilsvarende transport tilbage til dit afrejsested, uden ekstra omkostninger og uden unødig forsinkelse. Du kan, hvor det er relevant, være berettiget til et prisnedslag og/eller kompensation i overensstemmelse med paragraf VIII i dette afsnit 6F (Pakkerejser).
Hvis Expedia Travel på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ikke er i stand til at sikre din hjemrejse til dit afrejsested (som aftalt i din pakkerejsekontrakt), vil Expedia Travel være ansvarlig for omkostningerne til nødvendig overnatning, hvis det er muligt, i en tilsvarende kategori og i en periode, der ikke overstiger tre nætter pr. passager. Denne begrænsning gælder muligvis ikke under visse omstændigheder for visse grupper af personer, såsom personer med nedsat mobilitet og de personer, der ledsager dem, gravide kvinder, uledsagede mindreårige samt personer med behov for specifik lægehjælp (forudsat at vi er blevet informeret om deres særlige behov mindst 48 timer inden pakkerejsens begyndelse).
Efter rejsen. Hvis din klage ikke kan løses lokalt, bedes du kontakte os (via kontaktoplysningerne i afsnit 14 (Kontakt og klager)).
VIII. Expedia Travels forpligtelse til at tilbyde prisnedslag og/eller kompensation for skader
Du vil være berettiget til et passende prisnedslag fra Expedia Travel for enhver periode, hvor der er en manglende eller mangelfuld gennemførelse af de rejsetjenester, der udgør din pakkerejse, medmindre denne mangel kan tilskrives dig.
Du vil være berettiget til passende kompensation fra Expedia Travel for alle skader, du lider som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af de rejsetjenester, der udgør din pakkerejse, medmindre sådanne mangler:
 • kan tilskrives dig,
 • kan tilskrives en tredjepart, som ikke er tilknyttet de rejsetjenester, der er inkluderet i pakkerejsekontrakten og er uforudsigelige eller uundgåelige, eller
 • skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.
I den udstrækning at internationale konventioner begrænser omfanget af eller betingelserne for, at kompensation skal betales af rejseudbydere, der gennemfører en rejsetjeneste, som er en del af din pakkerejse, gælder de samme begrænsninger og betingelser for Expedia Travel. Disse begrænsninger og betingelser gælder for Expedia Travel i præcis samme grad, som hvis de gjaldt direkte for Expedia Travel. Disse internationale konventioner omfatter:
- Montreal-konventionen, hvad angår flyrejser (og alle tidligere relaterede konventioner)
- Athen-konventionen, hvad angår rejser til søs
- Bern-konventionen, hvad angår togtransport (konventionen vedrørende internationale jernbanebefordringer (COTIF) af den 9. maj 1980)
- Genève-konventionen, hvad angår vejtransport
- Paris-konventionen, hvad angår overnatning
Expedia Travel drager fordel af alle begrænsninger af kompensation, som er indeholdt i disse konventioner og alle andre internationale konventioner, som gælder for de rejsearrangementer, der tilsammen udgør pakkerejsen.
Medmindre hvor Expedia Travel er ansvarlig som beskrevet i dette afsnit 6F (Pakkerejser), vil Expedia Travels ansvar også være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler og begrænsninger vedrørende transportelementet i din pakkerejse og i præcis samme grad, som hvis sådanne begrænsninger gjaldt direkte for Expedia Travel.
Expedia Travels ansvar over for dig i forbindelse med din pakkerejse vil være begrænset til maksimalt tre gange prisen for din pakkerejse, undtagen i tilfælde, der involverer dødsfald, personskade eller skader forårsaget forsætligt eller uagtsomt.
Hvis du bliver tilkendt kompensation eller prisnedslag af en anden part i forbindelse med samme sag, for hvilken du kræver kompensation eller prisnedslag fra Expedia Travel, kan Expedia Travel fratrække den kompensation eller det prisnedslag, du modtager fra den anden part, fra det beløb, som skal betales af Expedia Travel.
Undtagen som angivet ovenfor påtager Expedia Travel sig intet ansvar for krav, tab, udgifter, skader eller erstatningspligt i forbindelse med din pakkerejse, undtagen i tilfælde, der involverer dødsfald eller personskade, som Expedia Travel har forårsaget ved uagtsomhed.
BILAG 1 – STANDARDINFORMATIONSFORMULAR TIL PAKKEREJSER
Vigtige oplysninger vedrørende dine pakkerejserettigheder
Under visse omstændigheder kan en pakkerejse dannes som et resultat af rejsetjenester, du booker, hvor Expedia Travel er arrangøren af pakkerejsen. Når denne mulighed opstår, bliver du bedt om at læse de vigtige oplysninger herunder.
Den kombination af rejsetjenester, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder, der gælder for pakkerejser. Expedia Travel har det fulde ansvar for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.
Expedia Travel har desuden lovpligtig dækning til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at selskabet går konkurs eller bliver insolvent.
Centrale rettigheder i henhold til direktiv (EU) 2015/2302
- Rejsende skal modtage alle væsentlige oplysninger om pakkerejsen, inden de indgår pakkerejsekontrakten.
- Der er altid mindst én forhandler, der er ansvarlig for korrekt gennemførelse af alle de rejsetjenester, som er omfattet af kontrakten.
- Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med arrangøren eller rejsebureauet.
- Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person med rimelig varsel og med forbehold for yderligere omkostninger.
- Pakkerejsens pris kan kun stige, hvis specifikke omkostninger stiger (f.eks. prisen på brændstof), og dette udtrykkeligt er angivet i kontrakten, og under alle omstændigheder senest 20 dage inden pakkerejsens start. Hvis prisen på pakkerejsen stiger med mere end 8%, kan den rejsende opsige kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder sig retten til en prisstigning, har den rejsende også ret til et prisnedslag, hvis de relevante omkostninger falder.
- Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr og modtage fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af de væsentlige elementer i pakkerejsen, bortset fra prisen, ændres markant. Hvis forhandleren, der er ansvarlig for pakkerejsen, afbestiller pakkerejsen inden startdatoen, er rejsende berettiget til refusion og kompensation, hvor det er relevant.
- Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr, inden pakkerejsen starter, i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som med sandsynlighed vil påvirke pakkerejsen.
- Derudover kan rejsende til enhver tid opsige kontrakten, inden pakkerejsen er startet, mod et passende og berettiget opsigelsesgebyr.
- Hvis væsentlige dele af pakkerejsen ikke kan leveres som aftalt, efter at pakkerejsen er startet, skal der tilbydes alternative rejsearrangementer til den rejsende uden ekstra omkostninger. Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr, hvis tjenesterne ikke gennemføres i overensstemmelse med kontrakten, og dette i væsentlig grad påvirker gennemførelsen af pakkerejsen, og arrangøren ikke udbedrer problemet.
- Rejsende har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
- Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente, refunderes betalingerne. Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er din hjemtransport sikret. Expedia Travel har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden (Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf.: +45 4587 8333, e-mail: info@rejsegarantifonden.dk). Kontakt denne enhed hvis du nægtes ydelser som følge af Expedia Travels konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret kan findes her.
BILAG 2
Sammensatte rejsearrangementer under pakkerejseloven
- Vigtige oplysninger vedrørende sammensatte rejsearrangementer
- Under visse omstændigheder kan et sammensat rejsearrangement dannes som følge af de rejsetjenester, du booker. Når denne mulighed opstår, bliver du bedt om at læse de vigtige oplysninger herunder.
- Hvis du, efter at have valgt og betalt for én rejsetjeneste, booker yderligere rejsetjenester i forbindelse med din rejse eller ferie via vores tjeneste, vil du IKKE drage fordel af rettighederne gældende for pakkerejser under direktiv (EU) 2015/2302.
- Derfor vil vi ikke være ansvarlige for gennemførelsen af disse yderligere rejsetjenester. Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte den relevante serviceudbyder. Hvis du booker og betaler for yderligere rejsetjenester under det samme besøg på vores tjeneste, vil rejsetjenesterne dog blive en del af et sammensat rejsearrangement. Som påkrævet af EU-lovgivningen har vi i dette tilfælde dækning til at refundere de betalinger, du foretager til os for tjenester, der ikke gennemføres på grund af vores egen insolvens. Vær opmærksom på, at denne dækning ikke inkluderer en refusion i tilfælde af den relevante rejseudbyders insolvens.
- Flere oplysninger om beskyttelse mod konkurs eller insolvens:
- Vi har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden (Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf.: +45 4587 8333, e-mail: info@rejsegarantifonden.dk).
Rejsende kan henvende sig til denne enhed, hvis de nægtes rejseydelser som følge af vores konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end os, der kan udføres uanset vores konkurs eller insolvens.
- Direktiv (EU) 2015/2302 som indarbejdet i dansk national lovgivning kan findes her.
Afsnit 7: Internationale rejser
Internationale rejser
Selvom de fleste rejser forløber uden hændelser, kan rejser til visse destinationer indebære større risiko end andre. Du skal tjekke eventuelle rejsevarsler og -råd fra de relevante myndigheder, inden du booker internationale rejser. Du bør også tjekke sådanne rejsevarsler og -råd under rejsen og inden din hjemrejse for at undgå og minimere potentielle forstyrrelser.
Du kan finde rejsevejledninger samt oplysninger om restriktioner, indrejsekrav og risikoniveauet forbundet med rejser til bestemte internationale destinationer her. Du bør sikre dig, at du er opmærksom på og overholder alle gældende råd, restriktioner og indrejsekrav.
Sundhed
Du bør tjekke de anbefalede vaccinationer, der kan ændre sig når som helst. Du bør tale med din læge, inden du rejser. Du er ansvarlig for at sikre, at du:
 • opfylder alle sundhedsmæssige krav til indrejse,
 • får de relevante/anbefalede vacciner,
 • tager al den anbefalede medicin og
 • følger alle lægeråd i forbindelse med din rejse.
Du kan finde lægefaglig rådgivning her. Alternativt bedes du kontakte din læge for at få yderligere vejledning.
Pas og visum
Du skal rådføre dig hos den relevante ambassade eller det relevante konsulat for at få oplysninger om pas og visum. Kravene kan ændre sig, så tjek de opdaterede oplysninger inden reservation og afrejse, og sørg for at have tilstrækkelig tid til alle relevante ansøgninger.
Vores gruppe af selskaber er ikke ansvarlig for nægtet boarding på en flyrejse, nægtet ombordstigning på et krydstogt (hvis relevant) eller nægtet indrejse til et land, som skyldes din forsømmelighed, herunder hvis du ikke besidder den korrekte og tilstrækkelige rejsedokumentation, som kræves af rejseudbyderen, myndighederne eller landet (herunder lande, hvor du mellemlander). Dette inkluderer alle mellemlandinger på en flyrejse eller stop på et krydstogt (hvis relevant), også selvom du ikke forlader flyet, lufthavnen eller krydstogtskibet.
Pas: Du skal have et gyldigt pas i udstedelseslandet til alle rejser, der tilbydes gennem vores tjeneste.
Nogle oversøiske lande stiller krav om, at dit pas er gyldigt i en minimumsperiode, efter at du er rejst ind i landet, typisk seks måneder. Hvis dit pas udløber inden for et år, skal du tjekke kravene for din destination, inden du lægger dine endelige rejseplaner.
Navnet i passet skal svare til navnet på billetten. Ellers kan du muligvis ikke rejse, og forsikringen kan være ugyldig. Hvis et medlem af din gruppe ændrer sit navn efter reservationstidspunktet, men inden rejsen (f.eks. i forbindelse med ægteskab), skal du give os besked.
Tjek denne side for at få flere oplysninger om pas.
Visum: For at få oplysninger om krav til visum rådes du til at kontakte ambassaden eller konsulatet i det land, du har til hensigt at besøge, samt ambassaden eller konsulatet på din hjemrejsedestination, hvis du ikke er statsborger i landet.
Nogle lande kræver, at flyselskaber skal udlevere oplysninger om alle rejsende om bord på flyet. Disse data indsamles enten i lufthavnen ved indtjekning eller i nogle tilfælde, når du foretager reservationen. Kontakt venligst det relevante flyselskab, du rejser med, hvis du har spørgsmål.
Vores gruppe af selskaber garanterer ikke, at rejser til internationale destinationer er tilrådelige eller uden risiko, og vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af rejser til disse destinationer.
Afsnit 8: Ansvar
Ansvar for rejsetjenester
Rejseudbyderne stiller rejsetjenesterne til rådighed for dig.
Når Expedia Travel er rejseudbyderen, i det omfang det er tilladt af lovgivningen og underlagt bestemmelserne i disse vilkår eller de relevante regler og begrænsninger, vil Expedia Travel kun være ansvarlig over for dig for direkte skader, som:
 • med rimelighed kunne forudses af både dig og Expedia Travel,
 • rent faktisk er blevet lidt af eller påført dig og
 • direkte kan tilskrives Expedia Travels handlinger i forbindelse med leveringen af rejsetjenesterne.
I forbindelse med Expedia Travels ansvar, hvad angår rejsetjenesterne, vil dette ansvar ikke samlet overstige det beløb, du har betalt til Expedia Travel for den pågældende rejsetjeneste.
Andre rejseudbyderes ansvar over for dig vil være som beskrevet i de relevante regler og begrænsninger.
Vores ansvar
Vi ejer og driver vores tjeneste, og rejseudbyderne leverer rejsetjenesterne til dig.
I det maksimale omfang, som det er tilladt af lovgivningen, vil vi og vores partnere ikke være ansvarlige for:
 • disse rejsetjenester, som rejseudbyderne stiller til rådighed for dig,
 • handlinger, fejl, udeladelser, erklæringer, garantier eller uagtsomhed fra sådanne rejseudbydere eller
 • eventuelle personskader, dødsfald, ejendomsskader eller andre skader eller udgifter som følge af ovenstående.
Rejseudbyderne giver os oplysninger, der beskriver rejsetjenesterne. Disse oplysninger omfatter billeder, priser og de relevante regler og begrænsninger m.m. Vi viser disse oplysninger på vores tjeneste. Rejseudbyderne er ansvarlige for at sikre, at sådanne oplysninger er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Vores gruppe af selskaber og partnere er ikke ansvarlige for eventuelle unøjagtigheder, medmindre og kun hvis vi direkte har forårsaget sådanne unøjagtigheder (dette inkluderer også bedømmelser af overnatningssteder, som kun har et vejledende formål og muligvis ikke udgør en officiel bedømmelse). Vores gruppe af selskaber og partnere garanterer ikke tilgængeligheden af specifikke rejsetjenester.
Billeder og illustrationer på vores tjeneste stilles kun til rådighed som vejledning for at vise dig niveauet og typen af overnatning.
I det maksimale omfang, det er tilladt af lovgivningen, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, gælder følgende:
 • Oplysninger, software eller rejsetjenester, der vises på vores tjeneste, leveres uden nogen garanti eller forudsætninger af nogen art. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, underforståede garantier og forudsætninger for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret eller ikke-krænkelse.
 • Vores gruppe af selskaber og partnere fraskriver sig alle sådanne garantier og betingelser.
Ved at vise sådanne rejsetjenester på vores tjeneste godkendes eller anbefales disse rejsetjenester ikke af vores gruppe af selskaber eller vores partnere. Vores gruppe af selskaber og partnere fraskriver sig, i det maksimale omfang der er tilladt af lovgivningen, alle garantier og betingelser for, at vores tjeneste, dens servere eller alle e-mails, der sendes fra os eller vores partnere, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter.
I det maksimale omfang loven tillader det og underlagt begrænsningerne i disse vilkår, vil hverken vores gruppe af selskaber eller vores partnere være ansvarlige for direkte, indirekte, pønalt begrundede, særlige, tilfældige eller følgetab eller -skader, som skyldes:
 • rejsetjenesterne,
 • brugen af vores tjeneste,
 • enhver forsinkelse eller manglende evne til at bruge vores tjeneste eller
 • din brug af links fra vores tjeneste,
uanset om det er i forbindelse med uagtsomhed, kontrakt, retsbrud, forbrugerbeskyttelseslovgivning eller på anden vis, og selv hvis vores gruppe af selskaber og vores partnere er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.
Med hensyn til ansvar for vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi bliver dømt ansvarlige for tab eller skader i henhold til disse vilkår, er vi, i det maksimale omfang loven tillader det, kun ansvarlige over for dig for direkte skader, som:
 • med rimelighed kunne forudses af både dig og os,
 • rent faktisk er blevet lidt af eller påført dig og
 • direkte kan tilskrives vores handlinger.
I tilfælde af vores ansvar vil et sådant ansvar under ingen omstændigheder samlet overstige (a) omkostningerne betalt af dig for de pågældende rejsetjenester eller (b) hundrede dollars (100,00 USD) eller et tilsvarende beløb i den lokale valuta.
Denne ansvarsbegrænsning afspejler risikoens fordeling mellem dig og os. Begrænsningerne beskrevet i dette afsnit vil fortsat være gældende, selv hvis et begrænset retsmiddel, som er anført i disse vilkår, måtte vise sig utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningerne i disse vilkår træder i kraft til fordel for vores gruppe af selskaber og vores partnere.
I alle tilfælde af force majeure, herunder afbrydelse af kommunikationsmidler eller en strejke (hos flyselskaber, overnatningssteder eller flyveledere, alt efter hvad der er relevant) suspenderes forpligtelserne i disse vilkår, som er påvirket af force majeure. I sådanne tilfælde vil den part, der er berørt af force majeure, ikke være ansvarlig som følge af manglende evne til at opfylde sådanne forpligtelser.
Forbrugere har visse lovfæstede rettigheder. Undtagelserne og begrænsningerne i disse vilkår gælder kun i det omfang, loven tillader det. Intet i disse vilkår begrænser eller ekskluderer vores ansvar for svindel eller personskade eller dødsfald (som følge af vores handlinger eller undladelser).
Skadesløsholdelse
Du accepterer at forsvare og skadesløsholde vores gruppe af selskaber, partnere og deres mellemledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra nogen som helst ansvarsholdelse, påtalelser, krav, erstatninger, tab, skader, bøder, straffe eller andre udgifter eller omkostninger af nogen art ("Tab"), herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som fremsat af tredjeparter som følge af:
 • dit brud på disse vilkår eller de dokumenter, der henvises til heri,
 • din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder eller
 • din brug af vores tjeneste,
i det omfang at sådanne tab ikke direkte skyldes handlinger foretaget af vores gruppe af selskaber eller vores samarbejdspartnere (hvis det er relevant).
Afsnit 9: Anmeldelser, kommentarer og billeder
Ved at indsende indhold til vores tjeneste via e-mail, opslag eller på anden måde, herunder anmeldelser, billeder, videoer, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer eller lignende (samlet betegnet "indsendt materiale"):
 • bekræfter du, at alt indsendt materiale er skabt af dig, og at du har og fortsat vil have alle de nødvendige rettigheder til at lade os bruge det indsendte materiale som angivet i disse vilkår, og
 • giver du vores gruppe af selskaber og samarbejdspartnere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, overdragelig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, publicere, skabe afledte værker af og offentliggøre og fremvise det indsendte materiale i hele verden via et hvilket som helst medie, som eksisterer i skrivende stund eller udvikles på et senere tidspunkt.
Du anerkender og accepterer også, at vores gruppe af selskaber og samarbejdspartnere kan vælge at bruge det navn, du inkluderer sammen med det indsendte materiale (f.eks. dit for- og efternavn og din hjemby i forbindelse med en anmeldelse, du indsender), efter vores eget skøn og i et ikke-identificerbart format. Indsendt materiale kan også deles med rejseudbydere.
Du giver også vores gruppe af selskaber ret til lovligt at retsforfølge alle personer eller entiteter, som overtræder dine eller vores gruppe af selskabers rettigheder.
Indsendt materiale er ikke fortroligt eller navnebeskyttet.
Hvis det er muligt, giver du udtrykkeligt afkald på alle "moralske rettigheder" (herunder retten til tilskrivning eller integritet), der måtte eksistere i dit indsendte materiale. Du accepterer, at du ikke har nogen indvendinger mod offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af dit indsendte materiale, som foretages af vores gruppe af selskaber, vores samarbejdspartnere eller nogen af vores andre licenstagere.
Du er fuldt ud ansvarlig for indholdet i dit indsendte materiale. Du må ikke sende eller overføre til eller fra vores tjeneste og accepterer, at det indsendte materiale, du fremstiller, ikke omfatter indhold, som:
 • er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller ville krænke rettigheder eller lovgivning vedrørende offentlig omtale eller privatlivets fred,
 • er kommercielt (såsom anmodninger om penge, reklamer eller markedsføring af varer eller tjenester osv.),
 • krænker eller misbruger ophavsret, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder, der tilhører en tredjepart, eller
 • er anstødeligt på basis af samfundsinteresse, sædelighed, offentlig ro og orden, offentlig sikkerhed eller national harmoni.
Du er eneansvarlig for alle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af reglerne ovenfor, eller enhver anden skade som følge af dit indsendte materiale til vores tjeneste.
Vi kan udøve vores rettigheder (f.eks. vores ret til at bruge, offentliggøre, vise, slette osv.) i forbindelse med alt indsendt materiale uden at underrette dig.
Hvis du indsender mere end én anmeldelse af det samme overnatningssted, er det kun din senest indsendte anmeldelse, der er kvalificeret.
Alt indhold, du indsender, er underlagt vores retningslinjer for indsendelse af indhold og billeder.
Vi påberåber os intet ejerskab af, godkendelse af eller tilknytning til indsendt materiale fra dig.
Afsnit 10: Politik for intellektuel ejendomsret og meddelelser
Meddelelser om ophavsret og varemærker
Alt indhold på vores tjeneste er ©2023 Expedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Expedia, Expedia.com, Expedias logo, Expedia Rewards og flylogoet m.fl. er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Expedia, Inc. Andre logoer og produkt- og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Vi er ikke ansvarlige for indhold på hjemmesider, der drives af andre parter end os.
Google® Translate-værktøjet stilles til rådighed gennem vores tjeneste for at give dig mulighed for at oversætte indhold såsom brugergenererede anmeldelser. Google® Translate-værktøjet bruger en automatiseret proces til at oversætte tekst, og dette kan resultere i unøjagtigheder. Din anvendelse af Google® Translate-værktøjet er på eget ansvar. Vi giver ingen løfter, forsikringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oversættelserne leveret af Google® Translate.
Vores tjeneste kan indeholde links til hjemmesider, der drives af andre parter end os. Disse links er kun vejledende. Vi kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold eller din brug deraf. Vores medtagelse af links til disse hjemmesider betyder ikke, at vi anbefaler materialet på disse hjemmesider eller har en forbindelse til dem, der driver disse hjemmesider.
Hvis du bemærker en krænkelse af vores varemærke, bedes du informere os herom via e-mail på TrademarkComplaints@expediagroup.com. Vi behandler kun henvendelser vedrørende krænkelse af vores varemærke via denne e-mailadresse.
Politik og klager vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret
Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret og forventer, at vores leverandører, partnere og brugere (samlet betegnet "brugere") gør det samme. Vores politik forbyder brugere at offentliggøre materiale, der krænker andres ophavsret, varemærkerettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og under de rette omstændigheder vil vi lukke brugerkonti, der gentagne gange krænker disse rettigheder. Kravene og instruktionerne til at indgive klager vedrørende ophavsret og varemærker kan findes her under "Klager og formularer vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret".
Meddelelser vedrørende patenter
Et eller flere patenter, der ejes af os eller vores gruppe af selskaber, kan gælde for vores tjeneste og de funktioner og ydelser, der gøres tilgængelige via vores tjeneste. Dele af vores tjeneste drives under licens for et eller flere patenter. Andre patenter afventer.
Afsnit 11: Tilgængelig software på vores tjeneste
Software
Al software, som kan downloades via vores tjeneste eller en butik med mobilapps ("software") er ophavsretligt beskyttet og tilhører vores gruppe af selskaber eller vores relevante leverandører. Din brug af denne software er underlagt vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, der følger med softwaren ("licensaftale"). Du skal først acceptere licensaftalen for at kunne installere, downloade eller bruge softwaren.
Til enhver software, som ikke har vedlagt en licensaftale, giver vi dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens til at downloade, installere og bruge softwaren med henblik på at anvende vores tjeneste i overensstemmelse med disse vilkår og ikke til nogen andre formål. Softwaren stilles til rådighed for dig uden omkostninger eller gebyrer.
Al software (såsom HTML-koder og Active X-kontroller m.m.), der findes på vores tjeneste, ejes af vores gruppe af selskaber, vores samarbejdspartnere eller vores respektive leverandører. Al software er ophavsretligt beskyttet af lovgivningen og internationale traktater. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren er forbudt i henhold til loven og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner. Alle, der overtræder loven, vil blive retsforfulgt.
Uden at begrænse ovenstående er kopiering eller reproduktion af softwaren til en anden server eller placering til yderligere reproduktion eller distribution ikke tilladt. Softwaren indebærer kun en eventuel garanti i henhold til vilkårene i licensaftalen.
Vilkår for kort
Din brug af kort, som er tilgængelige på vores tjeneste, reguleres af Googles servicevilkår, Googles politik for acceptabel brug, Googles juridiske meddelelser og Googles privatlivspolitik samt Microsofts vilkår for brug og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Google og Microsoft forbeholder sig retten til at ændre deres vilkår for brug og privatlivspolitikker når som helst og efter eget skøn.
OpenStreetMap-geodata, der bruges til kortlægning, tilhører ©OpenStreetMaps bidragydere og stilles til rådighed underOpen Database License (ODbL).
Afsnit 12: Beskyttelse af privatlivets fred og personlige oplysninger
Vi forpligter os til at beskytte privatlivets fred og de personlige oplysninger, du giver til os.
Du bedes gennemgå vores gældende privatlivspolitik, som også gælder for din brug af vores tjeneste og er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår.
Afsnit 13: Loyalitetsprogram
Vi tilbyder et gratis loyalitetsprogram til vores rejsende. Læs vores gældende vilkår og betingelser for at få flere oplysninger om programmet og fordelene. Disse vilkår og betingelser er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår.
Afsnit 14: Kontakt og klager
Support til rejsende og håndtering af klager
Vi står klar til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål eller klager i forbindelse med din reservation.
Du kan besøge vores supportside her for at få svar på ofte stillede spørgsmål eller kontakte os via vores chat.
Hvis du har et problem med din bookede rejsetjeneste, hvis du indsender en klage, eller hvis du er berettiget til kompensation fra en rejseudbyder, kan vi hjælpe dig og rejseudbyderen med at løse problemet.
Hvis du oplever problemer med din bookede rejsetjeneste, bedes du kontakte os eller den relevante rejseudbyder inden eller under din rejse, når det er muligt. Dette vil give os mulighed for at løse problemet hurtigst muligt og forsøge at begrænse eventuelle skader. Hvis du ikke oplyser om et problem inden eller under rejsen, hvor du har haft mulighed for dette, kan det fratage os og rejseudbyderen muligheden for at undersøge sagen nærmere og løse problemet, mens du er afsted. Dette kan påvirke dine rettigheder i henhold til disse vilkår, herunder reducere eventuel skyldig kompensation til dig, potentielt til ingenting.
Hvis du ikke er i stand til at oplyse om et problem med din bookede rejsetjeneste inden eller under din rejse (hvis problemet f.eks. er opstået under din hjemrejse), bedes du give os eller den relevante rejseudbyder besked hurtigst muligt efter hjemkomst. Du opfordres til at indsende eventuelle klager inden for 30 dage efter rejsens afslutning.
Klager i fysiske papirudgaver skal sendes til enten:
• rejseudbyderen af rejsetjenesten på den adresse, der er angivet på den side, hvor du gennemførte reservationen, eller
• til os på nedenstående adresse:
Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way West
Seattle WA 98119
USA
Postadresse:
Expedia Customer Relations
PO Box 70720
LONDON EC1P 1GW
(med en kopi til: support@chat.expedia.dk)
Telefonnummer til kundeservice: 43 68 20 60 (lokal takst) +45 43 68 20 60 (fra udlandet)
Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse
Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr
Ulovligt indhold og sikkerhedsspørgsmål
Hvis du har en mistanke om, at der findes ulovligt indhold på vores tjeneste, beder vi dig sende en e-mail til eunotifications@expedia.com med en så præcis forklaring som muligt om, hvorfor du mener, at indholdet er ulovligt. Du bedes venligst også angive den direkte URL, så vi kan finde indholdet.
Afsnit 15: Generelt
Lovvalg og værneting
Disse vilkår er underlagt dansk lov. Du accepterer hermed, at enhver tvist omhandlende direkte eller indirekte brug af vores tjeneste eller i forbindelse med disse vilkår, har værneting ved domstolene i Danmark. Brugen af vores tjeneste er uautoriseret i enhver retskreds, som ikke effektuerer samtlige bestemmelser i disse vilkår, inklusive og uden begrænsning, denne paragraf.
Forsikring
Medmindre andet er angivet, inkluderer de viste priser ikke rejseforsikring. Du rådes til at tegne en forsikring, der dækker visse tilfælde af aflysninger og visse risici (såsom udgifter til hjemtransport i tilfælde af ulykker eller sygdom). Du er ansvarlig for at sikre, at forsikringen dækker dine behov. Du kan blive tilbudt visse rejseforsikringsprodukter. Hvis det er tilfældet, vil oplysninger om forsikringsudbyderen, de vigtigste oplysninger samt vilkår og betingelser blive vist på vores tjeneste.
Manglende håndhævelse
Vores eventuelle manglende eller forsinkede håndhævelse af en bestemmelse i disse vilkår tilsidesætter ikke vores ret til at håndhæve denne eller andre bestemmelser i disse vilkår på et senere tidspunkt.
Bestemmelser, der ikke kan håndhæves
Hvis en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i disse vilkår af en domstol eller anden myndighed med kompetent jurisdiktion dømmes ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse (eller en del af bestemmelsen) om nødvendigt anses for ikke at udgøre en del af disse vilkår. Dette påvirker ikke gyldigheden og retskraften af de andre bestemmelser.
Hele aftalen
Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til vores tjeneste. De erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation (uanset om den er elektronisk, mundtlig eller skriftlig) mellem dig og os vedrørende vores tjeneste.
Overdragelse
Vi kan, og du må ikke, tildele, underlicensere eller uddelegere rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.
Tredjepartsrettigheder
Medmindre det er udtrykkeligt angivet i disse vilkår, har vi ikke til hensigt, at nogen af disse vilkår skal håndhæves af personer, der ikke er en part i disse vilkår. Der kræves ikke samtykke fra tredjeparter i forbindelse med ansvarsfraskrivelse, ændring eller opsigelse af nogen af disse vilkår. Disse vilkår giver ingen rettigheder i henhold til gældende love eller regler vedrørende tredjeparters rettigheder til at håndhæve nogen af disse vilkår.
Vedvarende forpligtelser
Alle bestemmelser i disse vilkår, som udtrykkeligt eller i kraft af deres natur pålægger forpligtelser efter udløbet eller opsigelsen af disse vilkår, skal fortsat gælde efter udløbet eller opsigelsen.
Afsnit 16: Registreringer
Skatteregistrering i delstation New York
Omsætningsafgifter og belægningsafgifter i New York skal betales under opholdet, hvis det er relevant. I forbindelse med "Betal nu"-reservationer er Travelscape, LLC's registreringsnummer som skatteleverandør i New York 880392667, og registreringsnummeret for belægningsskat på hoteller i New York City er 033960.
Klik herunder for at få yderligere oplysninger: